Aranan Yazar: Mustafa BAŞ

Makale Kapak Resmi
Sultan I. Ahmed Türbesi

Sultan I. Ahmed Türbesi; İstanbul Suriçi Sultanahmed Meydanı’nda bulunan Sultan I. Ahmed Külliyesi’nin kuzeydoğu köşesine 1619 yılında inşa edilmiştir. Duvar ile çevrili olan türbenin arkasında bir da...

Yazar: Mustafa BAŞ

Makale Kapak Resmi
SultanIII. Mehmed Türbesi

İstanbul Suriçi Gülhane Ayasofya Haziresi’nde bulunan Sultan III. Mehmed’in türbesi, oğlu Sultan I. Ahmed tarafından dönemin mimarbaşı Dalgıç Ahmed Ağa’ya yaptırılmıştır. 1604 yılında başlayan inşaatı...

Yazar: Mustafa BAŞ

Makale Kapak Resmi
Sultan III. Murad Türbesi

Ayasofya avlusunun güney köşesinde bulunmaktadır. Sultan III. Murad Türbesi, İstanbul Suriçi Gülhane’de bulunan Ayasofya Külliyesi’nin haziresine 1595 yılında Mimar Davut Ağa tarafından inşasına başla...

Yazar: Mustafa BAŞ

Makale Kapak Resmi
AYASOFYA’DA II. SELİM TÜRBESİ

İstanbul’da Ayasofya Camii Haziresi’nde kendisi için yaptırdığı türbedir. 1573/74 yılında Ayasofya Camii’ne ilaveler yapıldığı sırada Sultan Selim için de bu türbenin inşasına başlandı. Ancak Sultan t...

Yazar: Mustafa BAŞ

Makale Kapak Resmi
KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN’IN TÜRBESİ

Kanûnî Sultan Süleyman’ın türbesi, Süleymaniye Külliyesi içinde yer alır. Kanûnî’nin ölümünden sonra Mimar Sinan tarafından inşa ettirilmiştir. Kanûnî Sultan Süleyman 1566 Zigetvar Savaşı’nda şehit dü...

Yazar: Mustafa BAŞ

Makale Kapak Resmi
FATİH SULTAN MEHMED TÜRBESİ

Fatih Sultan Mehmed 1481’de Gebze yakınındaki Sultançayırı’nda vefat edince cenazesi İstanbul’a getirildi ve Fatih Camii’nin kıble duvarı önünde uzanan hazîre alanındaki türbeye defnedildi. Fatih’in v...

Yazar: Mustafa BAŞ

Makale Kapak Resmi
SULTAN II. MURAD HAN

Sultan II. Murad Han 1403 yılında Amasya’da doğdu. Babası Çelebi Sultan Mehmed, annesi Dulkadir ailesinden Emine Hatun’dur. Çocukluğu Amasya, Bursa ve Edirne’de geçen II. Murad, ailesinin yanında aldı...

Yazar: Mustafa BAŞ

Makale Kapak Resmi
HATA MI FAZİLET Mİ? BAKIŞ AÇISINA GÖRE DEĞİŞİR

Hazreti Ömer (r.a.), Saîd bin Âmir’in herkes tarafından çok sevilen bir kimse olduğunu öğrenince, Humuslulardan bir cemaate onun kusuru olup olmadığını sormuş, onlar da kusuru olduğunu söyleyip, dört ...

Yazar: Mustafa BAŞ

Makale Kapak Resmi
XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA MARAŞ SANCAĞI'NIN İKTİSADÎ, MALÎ VE SOSYAL DURUMU

Bu çalışma Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadî Anabilim Dalı İktisat Tarihi Bilim Dalı'nda ‘Doktora Tezi' olarak hazırlanmış. Yrd. Doç. Dr. Harun Şahin tarafından yapılan...

Yazar: Mustafa BAŞ

Makale Kapak Resmi
İRFAN SOFRALARI

İnönü Üniversitesi araştırma ve uygulama merkezlerinden biri de Niyazî-i Mısrî Araştırma ve Uygulama Merkezi'dir. Merkez; Türk edebiyatının olduğu kadar¸ aynı zamanda Türk tasavvuf düşüncesi...

Yazar: Mustafa BAŞ

Makale Kapak Resmi
SİLSİLE TAKVİMİ

Tasavvuf terimi olarak silsile; hâl-i hâzırda intisap edilen şeyhten Hz. Peygamber (s.a.v.)'e kadar uzanan mürşitlerin isimlerini içeren isnad için silsile kavramı kullanılmaktadır. Genellikle bu ...

Yazar: Mustafa BAŞ

Makale Kapak Resmi
"ASIRLARA HİTABEDEN ÂLİM" ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ (K.S.)

Manevî dünyamızı aydınlatan¸ tasavvuf âleminin parlak yıldızları Allah dostları¸ Peygamberlik müessesesinin varisleri sayılan ve yaşadığı topluma emredildiği şekilde intizam veren zamanın önderleridir...

Yazar: Mustafa BAŞ

Makale Kapak Resmi
Kur'an'ın Yasakladığı Gösteriş

"İyiliği insanlar görsün ve kendisini övsünler diye yapanlar¸ ibadet ve kulluğa Allah rızasından başka unsurlar katmaktadırlar ki bu duygu ve eylem ayet-i kerimelerde kınanmaktadır.""Ve bunlar Allah'a...

Yazar: Mustafa BAŞ

Uygulamadan devam edin