1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 267.Sayı

Kapak Resmi
267.Sayı
Makale Kapak Resmi
Helal ve Temiz Yiyecek Hassasiyeti

İnsanoğlunun atası olan Hz. Âdem (a.s.) ilk imtihanında helâl gıda ile sınanmıştır. Yüce Rabbimiz Hz. Âdem (a.s.)  ve Havva Validemizi yarattıktan sonra cennetine koymuş ve onlara şöyle ferman bu...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Pür-safâdır gönlümüz

1. Pür-safâdır gönlümüz yârın hevâsıyla gezerÂşinâdır ol ki yârın âşinâsıyla gezer2. Gerçi kim aşkı anın yağmaya verdi varımızVarına fânî vücûd anın bekâsıyla gezer3. Devlet-i dünyâ vü mâ-fîhâ gözetme...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Helal ve Haram Kılma Yetkisi

Hayat düsturumuz Kur’ân, bu dünya hayatının temel esaslarını belirlemek için gelmiştir. Kur’ân, bazılarının sandığı gibi âhiret işlerini düzenlemek için değil, bu dünya işlerini düzenlemek için gelmiş...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Mevlânâ ve İnsân-ı Kâmile Dair

“Kendini bilen Rabb’ini bilir.” sözünden hareketle Mevlânâ, insana ve insanlığa büyük önem vermiştir. Yaratılış bakımından kendini bilen erdemli insanların, ilim-amel bütünlüğü içinde olgunlaşıp kâmil...

Yazar: Emine Elif ÇAKMAK İGALÇİ

Makale Kapak Resmi
Şiir: Sanma Gönül

Sanma gönül, bu dünyadanDerdiğimiz bize kalır;Uyanınca son rüyadan,Gördüğümüz bize kalır.Sanma gönül, bir arada,Beden fâni, can kirada;Cihan içre her muradaErdiğimiz bize kalır.Sanma gönül, bir serena...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Bütün Yönleriyle Şirk

Arapçada “eş-şerîke” ve “eş-şirk” şeklinde kullanılan şirk sözcüğü, “ortaklık” mânâsına gelir. İtikâdî anlamda şirk, Allah’ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olduğunu kabul etmek, O’ndan b...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Yüreğimde Yangın Var

Yüreğimde yangın var,Söndür Allah’ım söndür.İçim boran, dışım kar;Dindir Allah’ım dindir.Savurma sağa sola,Menzilim vuslat ola.Yönümü kutlu yolaDöndür Allah’ım döndür.Kaldır gözümden tülü,Göreyim gonc...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Helâller ve Haramlar

Prof. Dr. Abdullah Kahraman ile Röportaj: Helâller ve HaramlarHelâl deyince biz ne anlıyoruz, sınırları nasıl belirlenmiştir?Helâl Allah’ın kitabında ve Rasûlullah’ın sünnetinde helâl kıldığı veya Kit...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Hakk’ı Dileyip Hakk’ı Arayanların Hikmet Yolculuğu

İnsanoğlu bu fânî âlemde hep bir arayış içerisinde hayatını devam ettirir. Arayan aslında bir yitiğini bulmak üzere yaşamaktadır.  “İnsanın yitiği nedir?” diye sorulacak olursa; verilecek cevap; ...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Samimiyeti İhlal Eden Haller

Tasavvuf büyükleri müntesiplerini samîmî olmaya çağırır. Toplumsal ve ailevî ilişkilerimizde bizleri samîmiyetten alıkoyan faktörlere dikkat çekerler. Kişiyi samîmiyetten uzaklaştıran temel faktörleri...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Şiir: İshak Paşa Sarayı

Bir muhteşem külliye var,İshak Paşa sarayında,Canlanıyor hatıralarİshak Paşa sarayında…Abdi Paşamız başlıyor,İshak Paşamız işliyor,Zaman nasıl yavaşlıyor,İshak Paşa sarayında…Ağrı dağı etekleri,Osmanl...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Ümidim Sanadır Ya Rasulallah

1712 yılında Tokat’ta dünyaya gelen Kânî, Osmanlı Dönemi’nin önde gelen şairlerindendir. Devlet erkânından birçok kimsenin kâtipliğini yapan bu zat, Mevlevî Tarikatı’na intisap etmekle hayatında bir y...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Ağrı-Doğubayazıt: Tarihten Üç Önemli İz

Ağrı Dağı/Nuh’un GemisiAğrı Dağı, Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarına göre Büyük Tufan'dan sonra Nuh'un gemisine ev sahipliği yapması dolayısıyla efsanevî özelliği olan bir dağdır. Tanah ve Eski Ahi...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Müzik Beynin Gıdası

Hayatımızı sürdürdüğümüz bu dünyada yeme içme gibi hayati ihtiyaçlarımız arasında beynimizin de ihtiyaç duyduğu bazı kavramlar var. Belki bunları ertelediğimiz ya da pek fazla dikkat etmediğimiz bir ş...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Zileli Muharrem Efendi Ve İslâmî Hassasiyeti

Zileli Muharrem Efendi ve İslâmî Hassasiyetle Yaşamayı Öngören Bazı Mesajları  Muharrem Efendi, İslâm tarihinde meşhûr üç Şems’ten biri kabul edilen Şemseddîn-i Sivâsî’nin (ö. 1006/1597) ağabeyid...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Rasûl’ün Peşinde Helalinden Yaşam

Etrafımızdaki insanlara göz gezdirdiğimizde, neredeyse herkesin bunalımda olduğunu ve yaşadığı hayattan tat alamadığını görüyoruz. Yaşanan buhran ve kasavet hâlinin kişilerin fakir veya zengin olmasıy...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Doğu'nun Gizemi Yahut İshak Paşa Sarayı

Zirvelere Çağrıdır Bulutlarla Söyleşen AğrıGüneşin adeta âşık olduğu şehirdir Ağrı. Onun içindir ki güneş hep mütebessimdir Ağrı ve Ağrı Dağı üzerinde. Güleç yüzünü hiçbir zaman eksik etmez bu heybetl...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed

Yûnus Emre (?-1320)Canım kurbân olsun senin yolunaAdı güzel kendü güzel MuhammedŞefâat eyle bu kemter kuluna Adı güzel kendü güzel Muhammed Mü’min olanların çokdur cefâsıÂhiretde olur zevk ü sefâ...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Şiir: Helâl-Haram

Helâl kazan, ye, içHaramlara el uzatmaİbâdetin olur bir hiçHaramlara dil uzatmaEve helâl rızık götürHelâlin safâsını sürHelâlzâde Hakk'a yürürHaramlara kol uzatmaKişi gördüğünü işlerHaramzâde haram di...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Rami Mehmed Paşa

Karlofça’da Diplomatik Zafer Kazanan Rami Mehmed PaşaOsmanlı ordusunun 1683 yılındaki İkinci Viyana Kuşatması’nda beklenmedik ağır bir yenilgiye uğraması, hem Osmanlı-Avrupa hem de Hilal-Haç ilişkiler...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Hüdâyî Hazretleri ve Devlet Adamları

Ecdadımızın velilere göstermiş olduğu sevgi ve hürmetin en güzel misallerinden birisi de Osmanlı padişahlarımızın velilerle olan münasebetleridir. Tarihî kayıtlar Osmanlı padişahlarımızın tasavvuf ehl...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Kitap: Bursalı Mehmed Tâhir Bey ve Üç Eseri

Bursalı Mehmed Tâhir Efendi, ilmî, siyâsî ve irfânî gayretleriyle insanımız üzerinde derin izler bırakmış bir şahsiyettir. O, yakın tarihimizin önemli biyografi ve bibliyografya müelliflerinden biridi...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Ruh İklimimizin Seçkin Edibi: Ziya Osman Saba

Cumhuriyet Devri Türk şiirinde çok farklı anlayışlara, dünya görüşlerine, türlü huy ve karaktere sahip şairler vardır. Diyebilirim ki onlar arasında en orijinal simalardan biri Ziya Osman Saba’dır.Ziy...

Yazar: Mehmet Nuri YARDIM

Makale Kapak Resmi
Güzel Bakan Güzel Görür

İnsanoğlu erdemleri ve zaafları ile insandır. Önemli olan bakış açısıdır. Söz sultanları; "Güzel bakan güzel görür, güzel gören de güzel düşünür." demişler.Mevlâna, Mesnevî adlı meşhur eserinde şöyle ...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Uygulamadan devam edin