1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 261.Sayı

Kapak Resmi
261.Sayı
Makale Kapak Resmi
Bizim Medeniyetimiz

Tarihe bakıldığı zaman İslâm medeniyetinin harikulâde inkişafları görülür. İslâm dini; bütün insanlığın faydasına olan yenilikler getirmiştir. İnsanlık âleminin hayrına olan birlik ruhu, vicdan ve akl...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Eytdim ki nigâhın nereye câna mı dilber

1. Eytdim ki nigâhın nereye câna mı dilberEytdi nazarım cânın ile kalb-i sanavber2. Eytdim ne için gayrıya meyl-i nazarın yokEytdi n’ideyim cân u gönül ola berâber3. Eytdim ne gönül sana ere sende olu...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Yoldan Çıkmadan Yola Devam Etmesini Bilmeli

Aslında hepimiz yolcuyuz. İlk insanla başladı insanın yolculuğu. Atamız Hz. Âdem ile Hz. Havvâ’nın cennetten dünyaya gelişi ile başladı bu yolculuk. Ondan sonra da kesintisiz devam etti. Tabîî ki, bu ...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Prof. Dr. Turgut Koçoğlu ile Dîvân Edebiyatı ve Hulûsi Efendi Dîvân’ı Üzerine Röportaj

Genel çerçevede Dîvân edebiyatı deyince okuyucularımız ne anlamalıdır? Dîvân şiirinin özelliklerinden bahseder misiniz? Türkler, İslâmiyet’i kabul etmekle sadece dinî anlamda değil sanat ve estetik no...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Unutmanın Panzehri: Yüce Allah’ı Zikretmektir

İslâm’da insanı Yüce Allah’ın yolundan saptıran fiil ve davranışlara günah denilir. Kur’an’da “cünâh” kavramıyla ifade edilen günah, Allah’a karşı gelmenin ve O’nun emirlerine isyan etmenin adıdır. Gü...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
İletişim Zenginliği Arasında Yalnızlık

İletişim çağında hayatımız da hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Ömür hanemize yüklenen günler takır takır hızlı bir şekilde tükeniyor. Zannediyoruz ki bize verilen bu hayatın bir ucu bucağı yok ve sonsu...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Ölüm Bir Gonca Güldür

-15 Temmuz 2016 kanlı darbe kalkışmasına “Dur!”  diyen şehit ve gazilere-Dediler cennet vatan can evinden vurulmuş,Şeytanı kıskandıran ne planlar kurulmuş,Karşı çıkan olursa ölüm emri verilm...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Ziyaretçilerin Kaleminden Hulûsi Efendi’nin Birlik ve Beraberlik Ruhuna Etkisi

Kur’an insanın mutluluğunu sağlamak için indirilmiş bir hayat rehberidir. Buna yönelik olarak insanlar arası ilişkilerin ölçü ve kurallarını belirlemiştir. İslâm bir hayat tarzı olduğu için sadece ina...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Allah’a Kulluğu Öncelemek

Bir camiye girdiğinizde ibadet etmek ne kadar kolaydır. Zira içine adım attığınız mabedin tamamı sizin Allah’a yönelmeniz için inşa edilmiştir. Tertemiz halılar, ortamı aydınlatan lambalar, üşümeden r...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Bir Ayet: Kul Hakkı

Yüce Allah, Nisâ Sûresi 29. âyette şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Karşılıklı rızâya dayanan ticaret olması hali müstesnâ, mallarınızı, bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Somuncu Baba Külliyesi’nde Namazgâh ve Taç Kapı

İslâm tarihi boyunca yaşam alanları ve kurulan şehirler, mescid ve camilerin merkezi etrafında toplanmıştır. İş, güç ve çalışmalar namaz vaktine göre düzenlenmiştir.  Namazgâh denince, “açık hava...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Mustafa Takî Efendi’nin Medeniyet Anlayışı

Medeniyet, sözlükte “şehirleşmek, şehir halkının yaşayışını benimsemek” manalarına gelmektedir. Farklı tanımları yapılan bu kavramın tanımlarında ortak olan nokta, medeniyetin, şehir hayatının, sosyal...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Cenâb-ı Allah’ın Rahmeti, Hz. Muhammed’in Şefaati

Yûnus Emre, tarihi şahsiyeti ile menkıbevî şahsiyeti arasında kalmış, hayat öyküsü halen netleşmeyen bir halk şairi sûfî olarak Anadolu insanının yakından tanıdığı birisidir. Hem onun hayatından bahse...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Gel Desem

Sevda denen heceye, rahmet yüklü geceye,Âlemlere, niceye; Gel desem gelir misin?Vefa dolu bir hana, gönlümdeki cihana, Seni seven bu cana; Gel desem gelir misin?Huzurda baş eğmeye, nefsi yere ser...

Yazar: Yaşar ÖZKAN

Makale Kapak Resmi
Tasavvufun Anlam Boyutu

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gün sahâbe ile beraber otururken Cebrâil (a.s.) gelmiş ve “İman nedir?” diye sormuştur. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu soruya: “İman; Allah’a, âhirete, meleklere, kitaplara, peyg...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Birlik Toplumu

Bu millet dîninin hâdimi iken,Şimdi mâzîsine, hasret toplumu!Birlikte yaşarken, gül ile diken,Şimdi paramparça nefret toplumu...Bitmeyen bir kavga, bitmeyen kaygı,Hani gözdeki yaş, kalpteki duygu?Küçü...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Vicdanların Kanadığı En Uzun Gece 15 Temmuz Kıyamı

15 Temmuz deyip de geçmemeli. Cumhuriyet tarihinin dönüm noktasıdır bu karanlık gece. Adeta takvimler tutuştu 15 Temmuz'da. O gece sadece bir grupla değil, her fırsatta bize cephe alan bütün dünyayla ...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Rahmet Cemresinin Sıcağında

Zincirleri kırdı şanlı bayraklar,Şükür vatan oldu yaslı topraklar,Bayram telaşında pembe şafaklar,Dünyanın son ümit çerâğıdır bu,Ufku selamlayan gül çağıdır bu.Zulüm, Hakk’a boyun eğecek elbet,Allah’ı...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Millî Mücadele’nin Kahraman Şeyhi Mehmed Ata Efendi

Anadolu’da, bağımsızlığımızı kazanmak için savaşan askerlerimizin silah ve cephane ihtiyacı büyük ölçüde, İstanbul’daki tekkeler, yani tarikat üyeleri dervişlerin ibadet ve toplanma yerleri aracılığıy...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Akdeniz Gazeli

Deniz, deniz, Akdeniz; deniz, deniz, AkdenizEkserî zamanlarda, saydam ve berrak denizBir ucun doğudadır, bir ucunsa batıdaSana olan duygumu, görmek için bak, denizKıyındaki dalgalar, adın gibi bembeya...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Bereketli Bir Günün Ardından

Rabb’imize hamd olsun İstanbul’da yaşamanın bir takım zorlukları ile birlikte bazı nimetleri de var. Bazı tarihî muhitlere ve irfan çevrelerine yakın olmak bu nimetlerin başında geliyor. Prof. Dr. M. ...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
15 Temmuz Şanlı Destanı

On beş temmuz günü  gece yarısıŞanlı bir destanı yazdı bu milletYediden yetmişe, genci kocasıBir hain planı bozdu bu milletSalalar okundu çıktık sefereSaf saf sıralandık döndük nefereBir ala şafa...

Şair: Ramazan PAMUK

Makale Kapak Resmi
Hâcegân-Nakşibendiyye Tarikatı ve Yedi Pir

Tarihî seyir içerisinde Turan, Türkistan ve Mâverâünnehir diye adlandırılan coğrafya, tasavvufun beşiğidir. VIII-XI. yüzyıllarda İslâm dünyasının diğer önemli merkezleri gibi Orta Asya’da da tasavvuf ...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Bir Medeniyet Dili Kurabilmek

Türkiye’nin hiç bitmeyen ve gündemden düşmeyen konulardan biri de Türkçemizdir. Asırlık bir mesele olan lisanımız, ediplerimizin ve aydınlarımızın baş meşgalelerinden biri oldu. Bilhassa ülkemizde 197...

Yazar: Mehmet Nuri YARDIM

Uygulamadan devam edin