1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 257.Sayı

Makale Kapak Resmi
Mâziden Âtiye Uzanan Vatan Köprüsü

Çanakkale Şehitlerinin Fedâkârlığıyla Maziden Âtiye Uzanan Vatan KöprüsüBirinci Dünya Savaşı’nda, en şiddetli cephelerden biri olan Çanakkale’dir. Batılı güçlerin ordusu daha gelişmiş ve sayıca bizden...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Derde düş oldukça dil

1. Derde düş oldukça dil dostdan devâ hâsıl kılar Cevrine eğdikçe baş zevk u safâ hâsıl kılar 2. Öyle istiğnâdadır gönlüm reh-i aşkında kim Koydu andan gayrıyı fakr u fenâ hâsıl kılar&n...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Örnek Olan Kadınlar: Adl ve Kübeyşe Bint Ma’n

Aile Hukukuna Örnek Olan Kadınlar: Adl ve Kübeyşe Bint Ma’nCâhiliye Dönemi’nde kadın cinsel bir obje ve mal olarak görülür, alınır satılırdı. Onun insânî herhangi bir hakkı yoktu. Bu dönemde bir kişi ...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Tarihçi-Yazar İsmail Çolak ile Röportaj

Tarihçi-Yazar İsmail Çolak ile Tarihe, Osmanlı’ya Ve Çanakkale’ye Dair HasbihalTarih ve tarihçi olmak sizin için ne anlam ifade ediyor, tarihte ne buluyorsunuz?Tarihime, köklerime ve mukaddesâtıma sev...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
İnanan ve İnkâr Eden İki Genç Örneği

Yaşama kılavuzumuz olan Kur’an, insan için bir tezkire/bir öğüttür. İnsan her kıssadan bir hisse çıkarmalıdır. Her şeyi yaratan yüce Allah, bizim de yaratıcımızdır. Bütün varlıklar içerisinde insan ay...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Hassas Yönümüz Güven

İnsanlığın güven duygusu dünyaya ilk adım attığı andan itibaren başlar. Hatta biraz daha geriye gidersek anne karnında, annesine duyduğu güvenle başlar. Hayatımızı çepeçevre saran güven duygusunun ne ...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Çanakkale Destanı

Ben Yozgatlı Hasan... Bir minik kuzu...Girince böğrüne bir ince sızı,Anam, al kınayı yaktı başıma,Şehadet suyunu döktü başıma.Bir beyaz buluta bindirdi beni,Çanakkale için indirdi beni.Geride bin parç...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Tarihçilerin Kaleminden Hulûsi Efendi’nin Tarihe Âşinalığı

Bir bilim dalı olarak tarih; geçmişteki olayları yer ve zaman göstererek yeni nesillere aktarır. Aynı zamanda tarih, insan topluluklarının bütün faaliyetlerini, geçirdikleri gelişmeleri ve aralarında ...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Kültür Tarihimizde Tekkelerin İşlevselliği

Tekke kelimesinin aslı Farsça olup dayanılacak ve sığınılacak yer anlamına gelmektedir. Dervişlerin toplandıkları bir şeyh veya halîfenin gözetimi altında zikir, âyin ve eğitimlerini gerçekleştirdikle...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İnsanın En Büyük Düşmanı: Şeytan

Şeytan, insanın dünya hayatında sık sık karşılaştığı bir düşmandır. Şeytan Allah katındaki makamını insan sebebiyle kaybettiği için insana düşman olmuştur. Bundan dolayı insanı Allah’ın yolundan saptı...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Şiir: Çanakkale

Karada ve denizde, yedi düvele karşıHasma parmak ısırtan, varlık-yokluk savaşıBir savunma harbidir, taarruzlarla doluEbediyyen bizimdir; Rumeli, AnadoluGâzîlerin mahşeri, şehidlerin yatağıSeyit Onbaşı...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Aynadaki Surete Bak

Aynadaki surete bakmanın anlamı oldukça geniş. Bu öğüdün görünür anlamında, gerçekten bir ayna ya da ayna gibi, kişinin kendi yansımasını görebileceği parlak bir yüzeye bakmak yatar. Buradaki amaç; ki...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Anlattık...

Biz nice bin şiirle bir hayâli anlattıkRuhumuzda bitmeyen izmihlali anlattıkAradık sevdiğimiz var mıdır bu âlemdeArzda dengi olmayan bir misâli anlattıkÖyle meftûn olduk ki görmeden hiç gönlünüPâre pâ...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Fütûhu’l-Büldân’da Darende’den Kesitler

Ahmed b. Yahya b. Câbir b. Dâvud el-Belâzurî, Hicret’in üçüncü asrında yaşamış, tarihçi, neseb/soy âlimi, edib ve şair, Farsçadan Arapçaya tercümeler yapmış çok meşhur bir şahsiyettir. Onun ailesi, şa...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
En'âmü'ş-Şerîf Adlı Eser

Şeyhzâdeoğlu Özel Kitaplığı’nda BulunanAhmed B. Veliyüddîn Ed-Darendevî’nin En'âmü'ş-Şerîf Adlı EseriHacı Hulûsî Ateş Şeyhzâdeoğlu Özel Kitaplığı’nda kitap numarası 407 ve tasnif numarası 297 olarak k...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Mevsim Bahar Olunca

Kara çalı yeşil bezer yaprağıGüller açar mevsim bahar oluncaYağmur öper vuslat ile toprağıTaşa geçer mevsim bahar oluncaKeklik öter sarp kayadan seslenirDuman çöker mor ufuklar puslanırYazı yaban geli...

Şair: Ramazan PAMUK

Makale Kapak Resmi
Kırk Hadis: Allah İçin Yaşamak

38.Hadis“(Hz. Allah şöyle buyurmuştur): ‘Beni seven kimsenin yaşamına son veririm. Hayatına son verdiğim kimsenin diyeti bana aittir. Bir kimsenin diyeti bana düşünce, onun diyeti bizzat ben olurum.” ...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Seçilmiş Peygamberimiz’in İsimleriyle Bağışlanma Dilemek

El-İstifâ min Esmâi'l-Mustafâ (s.a.v.)15.yüzyıl Arap şairlerinden Allâme Bulkînî, Mısır’da Memâlikü’l-Burciyye[1] Devleti’nin faaliyet gösterdiği bir dönemde yaşamıştır. O dönemde hem doğudan hem de b...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Yiğit Töresi

Boşa gider onca emek,Haramdır yoruldum demek;Hak yolunda tökezlemek Ve yıkılıp düşmek yasak!Zorluğa göğüs germeli,Zalimlere ders vermeli,Başın göklere ermeli,Lâkin haddi aşmak yasak!Kapılarak kin...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Allah’ın Rahmeti

“Lâ taknetû” sırrındanKesmez ümîd HulûsîÂsîler gürûhunuRahmetin kurtaracak"“La taknetu” ifadesiyle kastedilen, Zümer Sûresi’nin 53. ayetinde geçtiği gibi; “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz.” emr-i...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Tarih Şuuru Penceresinden Çanakkale Zaferi

Çanakkale Zaferi'nin Dünya Savaş Tarihinde Eşi Emsali Yoktur. Şanlı ecdadımız tarih yazan değil tarih yapan necip bir millettir. Öyle ki milletimiz büyük bir vatan aşkıyla zaferden zafere koşmaktan za...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Âkif'i Ağlatan Neydi?

Milli şairimiz Mehmet Âkif, asabi mizacına rağmen, şiirlerinde hüzzam edasını yansıtan bir yeis içerisindedir. Başkaları tarafından hayatın bütün cephesini kuşatan ve onu yaşanan gerçeğin kendisi yapa...

Yazar: Muhsin İlyas SUBAŞI

Makale Kapak Resmi
Çanakkale Destanı

Büyükbabam Gazi Halil Çavuşa…Hâlâ kan sızıyor Seddülbahir’den,Bu nasıl bir vahşet, nasıl donanma?Gelmiş geçmiş en ibretli savunma!Dört mevsim şehidler fışkırır yerden…Aldırmadı şarapnele, mayına,Büyük...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Yokluk Nedir Bilir Misiniz?

Köy odasının küçük penceresinden bembeyaz bir ışık süzülürken, kışın kuşluk vaktinin o durgun atmosferi odanın tamamını kaplamıştı. Odanın içinde üç beş kilim parçası ve birkaç minderden başka bir şey...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Abdülhâlik Gucdüvânî'nin Vasiyetnamesi

Eskiden bu yana Turan ve Türkistan diye adlandırılan ve onun kalbi niteliğinde olan Mâverâünnehir yani Orta Asya coğrafyasının, kültürel, manevi ve bilimsel mirasının önemli bir kısmını kuşkusuz tasav...

Yazar: Yusuf HALICI

Uygulamadan devam edin