1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 254.Sayı

Kapak Resmi
254.Sayı
Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Cânâna yet ey cân desem

1. Cânâna yet ey cân desem hicrân duyarNâlemi gülzâra arz etsem gül-i handân duyar2. Pertev-i hüsnündeki zevki gönül idrâk ederZâhiren ol vuslatı gör dîde-i giryân duyar3. Nâme yaz Muhyî şeker-leb teş...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Evlâdından Kaçan Ve Evlâdına Koşan Anneler

Zor Günde Birbirinden Kaçanlar!Yüce Rabb’imiz, hesap günü bilinci içerisinde yaşayalım ve dünyada iken şimdiden o güne kendimizi hazırlayalım diye pek çok âyetinde hesap gününden canlı tablolar sunar ...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Darendeli Bir Derviş Aziz Baba

Aziz Baba, Hacılar mahallesinde dünyaya geldi. Şeyhli sıbyan mektebinde okuduktan sonra ticarete atıldı. Ailesiyle Sivas’a gidip yerleşti.  Birkaç yıl çalıştıktan sonra, büyük tüccar oldu. Devele...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Turhal Şeyhi Mustafa Efendi’nin “Mürşidü’s-Sâlikîn” Adlı Eseri

Turhallı Şeyh Mustafa Efendi, XVIII. yüzyılda ilmî ve irfanî kişiliği ile etkili olmuş isimlerdendir. Babasının adı Mahmûd olan Mustafa Efendi’nin fakir bir ailenin çocuğu olduğu nakledilmiştir. Musta...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Has Bahçenin Gülleri

Cennet kokusu taşırHas bahçenin gülleriRûhumuza ulaşırHas bahçenin gülleriHepsi de rengârenktirTop top hevenk hevenktirTam da rûhuma denktirHas bahçenin gülleriBurcu burcu rahmettirTükenmez berekettir...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Ya Rasûlallah! Senin Vasıflarına Nihayet Yoktur

16. yüzyıl dîvân şairlerinden Balıkesirli Zâtî, II. Bayezid, II. Selim ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından takdir ve taltif edilmiş bir şairdir. Şiirlerinde rindâne meşrebi ön plana çıkan Zâtî, tezki...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Mevlâna Yolu

Mevlâna dergâhına,Yüzüm sürmeye geldim;Benliğimi aşk için,Yere sermeye geldim.“Ne olursan ol.” diyen,“Muhabbetle dol.” diyen,“Hak yol üzre kal.” diyenDostu görmeye geldim.Göğsümde gül bitiren,Canı can...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Mevlâna ve Mesnevî Üzerine Kısa Bir Hasbihâl

Dünya kurulduğundan bu yana insanlar zaman zaman sıkıntılara, bunalımlara girmiş ve böylesine çıkmazlarda onları teselli ve irşad edecek birçok gö­nül ehli insan ortaya çıkmıştır. Bu dev şahsiyetlerde...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
Mevlâna’nın Hocası Seyyid-i Sırdan

Mevlâna’nın Hocası, Seyyid Burhaneddin-i Tirmizî, 1165 tarihinde Özbekistan’ın Tirmiz şehrinde doğdu. Hz. Ali’nin soyundan geldiği rivayet edilir. İlme duyduğu ilgi yüzünden, Tirmiz’den Belh’e geçti. ...

Yazar: Muhsin İlyas SUBAŞI

Makale Kapak Resmi
Basılı Dergiler İnternet Ortamına Taşınırken

Yaşadığımız hayat içinde zaman, yenilenerek ve tazelenerek geçiyor. Ömrümüz içinde birçok değişikliği görüyor ve şaşırıveriyoruz. Elbette bunların büyük kısmı kaçınılmazdır ve insanoğlu, mecburen yeni...

Yazar: Mehmet Nuri YARDIM

Makale Kapak Resmi
Selçuklu Devleti’nin İnkırazı: Katvan Savaşı ve Oğuz İsyanı

Katvan Savaşı (1141) Karahıtay ordusunun, Sultan Sencer tarafından tayin edilen Batı Karahanlı Hükümdarı Mahmûd b. Muhammed’i Hocend yakınlarında mağlûp etmesi (1137) Mâverâünnehir halkını büyük endiş...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Mahviyet Sahibi Olabilmek

35.Hadis"Cenâb-ı Hak, ‘Ben, kalpleri kırılmışların ve kabirleri belirsiz olanların yanındayım.’ buyurmuşlardır." [1]Somuncu Baba Diyor ki:"Dünyada kalbin kırık olması âhirette sarılması, hayata ve ölü...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Dergi Yayıncılığı Üzerine Hasbihal

On iki yıl kadar, Kayseri’de çıkan Berceste dergisinin yazarlığını, yayın danışmanlığını, genel yayın yönetmenliğini yaptım. Bu sürede genel anlamda dergicilik, yazarlık ve yazarlarla ilgili birçok te...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Hakikat Göklerinde Bir Yıldızdır Mevlâna

İslâm Âleminin Ortak Hafızası: Mevlâna Celâleddin RûmîBazı şahsiyetler vardır ki fikri ne olursa olsun, bütün kesimlerin ortak hafızası olurlar. Herkes onların yazdıklarında birleşir. Bunlar toplumun ...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Don Kişot Osmanlılarla Savaştı mı?

16.yüzyıl İspanyol edebiyatının en şöhretli ismi kuşkusuz, Don Kişot’un (Don Quijote) yazarı olan Cervantes’tir (1547-1616). Esas adı, Miguel de Cervantes de Saavedra’dır. Burada, Cervantes’in hayat h...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Son Kale Aile

“Evlerimizde kütüphane olmalı bizi kurtaracaksa okumak kurtarır çünkü insan robot değil, duygusu düşüncesi olan bir varlık. Bu duygu ve düşünceyi anlamı hale getirecek olan da beynimizin düşünmesini s...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Sevgi Sultanı

-Sevgi sultanı Mevlânâ’ya-Aşk yolundan geçirir,Yakmaz sevgi sultanı.Bin canı olsa verir,Bıkmaz sevgi sultanı.Mübârek Kâbe gibiYüce Mevlâ sahibi,Kutsal bilir de kalbiYıkmaz sevgi sultanı.Meyli gülün ha...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Mevlâna’nın Şemsle Tanışması

Celaleddin, babası Bahaeddin Veled vefat edince, babasının eski şakirdi Tirmizli Seyyid Burhaneddin'e mürit olmuştu. Seyyid Burhaneddin Mevlâna’nın müşkül bir yalnızlığında çıkagelmişti. Çıkagelmiş de...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Namazlarımızı Bilinçaltında Kılabilmek

Eğitimci-Yazar M. Emin Karabacak’ın yeni kitabı “Namazlarımız Bilinçaltında Kılabilmek” siz değerli okurlarla buluştu. Çocuklara Allah ve Namazı Bilinçaltında Sevdirebilmek, Tabakları Ayırdık Çocuklar...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Mevlâna’yı Anarken

Ne olursan yine gelGel bu çıkar yol dediAşk tanımaz bir engelMaşukunu bul dediKonya'ya serdi postuirşattır onun kastıAllah'ın güzel dostuVahdet onda bil dediŞems ile dost cemaliOnda buldu kemaliSükût ...

Şair: Ramazan PAMUK

Makale Kapak Resmi
Yâ Hazreti Mevlâna

Dağ-taş Hakk’ı zikrediyor,Taşlar Mevlevi Mevlevi…Cıvıl cıvıl bak ne diyor,Kuşlar Mevlevi Mevlevi…Mekke yürek, Medine Can, Konya, âşıklara mekân!Allah korkusuyla akan,Yaşlar Mevlevi Mevlevi…Her be...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Aileyi Korumak Fetihtir

Hayatta insanı yokluğu ile en çok yaralayacak ve varlığı ile en çok mutlu edecek şeylerin başında şüphesiz aile gelir. Çünkü insanoğlu, ailenin varlığı ile dünyaya geldiği için yokluğunda çok kişiyi ü...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
Hattat Hüseyin Öksüz ile Röportaj

Kendi dilinizden kısa bir özgeçmişinizi ve yazıya başlama serüveninizi anlatabilir misiniz? 1944 yılında Konya’da doğmuşum. İlkokulu burada tamamladım. İlkokuldan sonra üç yıl hafızlığa çalıştım. Lise...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
İnsanda Büyüklük Tutkusu ve Sebepleri

İslâm’ın Mekke dönemi…İslâm’ın gizli davet merhalesi, Peygamberimiz’e Hira Mağarası’nda ilk vahyin gelişiyle birlikte başlamış, peygamberlikten üç yıl sonra, “En yakın akrabalarını uyar.”[1] ve “Emrol...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Uygulamadan devam edin