1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 253.Sayı

Makale Kapak Resmi
Mehmet Nuri Yardım ile Röportaj

Kültür nedir?Kültür kelimesi ve kavramı için bugüne kadar dilciler, edebiyatçılar, filozoflar, sosyologlar ve farklı alanlardaki uzmanlar, çeşitli tarifler yapmışlardır. Tabii herkesin kendisine göre ...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Merhamet Peygamberi’nin Ümmeti de Merhametli Olmalıdır

Ebu’l-Hasan el-Vâhidî Esbâb-ı Nüzûl adlı eserinde Kur’an’da en son nâzil olan âyetler konusunu tesbit etmeye geniş yer ayırmıştır. O, en son nâzil olan âyetlerden birisinin şu âyet olduğunu zikreder:[...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Kültürümüz ve Sanatımız

Selçuklu ve Osmanlı, tarihin altın çağlarıİslâm ile sımsıkı, milletimizin bağlarıZirvelerden inmemiş Dîvan EdebiyatımızSinanlar yetiştirmiş, Müslüman-Türk sanatımızDamgamızı vurmuşuz Anadolu-Balkanlar...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Bekâî’nin Kitâb-ı Kerbelâ’sı ‘Nazm-ı Bekâî’

Hz. Hüseyin (r.a.) ve ehl-i beytten yetmiş kişinin Kerbela’da şehit edilmesi, mü’minlerin gönüllerinde onarılması mümkün olmayan derin izler bırakmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in “cennet’in delikanlı...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Şiir: Kerbela

Adımı sorarsan, insanoğluyumHüzünler, çileler bende müptelâMazlumum, mahzunum çârem tükendiKum gibi, kum gibi başımda belâYanmışım, yanmışım içim KerbelâGöçlere durmuşum, çıplak yürürümZâlimler elinde...

Şair: Celalettin KURT

Makale Kapak Resmi
Medeniyetin Vazgeçilmez Kökleri: Kültür ve Sanat

İnsan bu dünyaya amaçsız gönderilmediği gibi büyük sorumluluk ve görevler de üzerine yüklenmiştir. Bunun farkına varan toplumlar, tarihin her döneminde varlık ve güçlerini koruyabilmişlerdir. Yaratıla...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
Beyaz Aşk

Sevmek, kızgın çölde yayan yapıldak,Gizli bir menzili bulmaya denir.Sevmek su gibidir, serin ve berrak,Sevmek, gölgeleri silmeye denir.Gönül bahçesine sevda cemresi,Düşünce yürekler yelpazelenir.Kapal...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Kültür Refah İdealine Feda Edilmez

Kültür, bir toplumun tarihi boyunca bilgi ve yaşama biçimiyle şekillendirip beslemek üzere üretip hayatına yön veren ve bunu sosyal tavır hâlinde ana unsur olarak gelecek kuşaklara aktaran bir hayat t...

Yazar: Muhsin İlyas SUBAŞI

Makale Kapak Resmi
Malatya

Üç bin yılı aşkın tarihî yaşın,Çağları eskitmiş toprağın, taşın,Battalgazi ile yüceldi başın,Beydağ’ına yaslanırsın Malatya,Çağdan çağa seslenirsin Malatya.Suyun içmiş nice kavimler, ırklar,Halı, kili...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Ey gönül senin mihmânın âmed

1. Ey gönül senin mihmânın âmedMüjde ey derdli dermânın âmed2. Muntazır râhın beklerken bugünEy gamlı şâd ol cânânın âmed3. Çık artık Beytü’l-Hazen’den Ya‘kûbGör ki Yûsuf-ı Ken‘ân’ın âmed4. Gül gül di...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Sultan Sencer

Selçuklu-Karahanlı Münasebetleri Sencer’in meliklik döneminde Büyük Selçuklular’a tâbi hâle getirdiği Batı Karahanlı hükümdarı ve kayınpederi Arslan Han son yıllarında felç olmuş, ülke yönetimini oğlu...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Dünyaya Ehemmiyet Vermeyen Güzel İnsanlar

34.Hadis"Nice saçı başı dağınık pejmürde ve kapılardan kovulmuş insan vardır ki, eğer bir şey hakkında Allah’a yemin etse, Allah yemininde sâdık çıkarır." [1]Somuncu Baba Diyor ki:"Kendi isteğiyle son...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Öğretmen Olmak Bir Gönüle Dokunmak

“İlkokul öğretmenleri benim için çok önemlidir, çünkü anne ve babadan sonra çocuğun ilk öğretmeni tam anlamıyla sınıf öğretmeni olmaktadır. Günümüzde anaokulu öğretmenlerini de unutmamak lazım ama ilk...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Ney ile Neyzen

Dinle bir bak gönüle işleyen ney sesi buNeyzenin başpâreye tatlı bir bûsesi buDinler iken gözyaşı damla damla akıyorÖyle tatlı bir nağme yüreğimi yakıyorÜfle neyzen yak beni, yak dinleyen âşığıKoş eli...

Yazar: Şükrü ÜNAL

Makale Kapak Resmi
Toprak ve Su

Su gibi sür yüzü toprağın ayağına düşüpKatreni bahre katıp vâsıl-ı deryâ olagörYûnus Emre bir beytinde şöyle diyor:Niteliğim soran işit hikâyetSu vü toprak od u yel oldu sûret(Benim niteliğimi soran k...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Kültür Sanat İşçisi

Bir ömür boyunca sünnet izinde,Memat talebesi, hayat işçisi,Bütün insanlığa hizmet izinde,Rızanın peşinde hayrat işçisi…Hükümsüz Rahman’a varmaya ilim,Hak’tan gayrısına döner mi dilim?Büyük şair, büyü...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Kâğıt Baskıdan Dijitale: Somuncu Baba Dergisi

“Dergi hür tefekkürün kalesidir.” demişti Cemil Meriç “Bu Ülke” adlı kitabında. Gazeteler günün haberlerine değinir ve bunları değişik açılardan yorumlar; bu yüzden bir günlük ömrü vardır gazetelerin....

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Tarihe Nazire Zaferler Gördüm

Şöyle bir baktım da güzel yurdumaCihana gıptada eserler gördümSeherde göz süzdüm şanlı ordumaAk alnı secdede neferler gördüm.Bir kıyam başladı bilimde, fendeNecip Türk milleti daima öndeİnançla vuruld...

Yazar: Hacı KISIR

Makale Kapak Resmi
İngiltere Varlığını Osmanlı’ya Borçlu!

Osmanlı, Fatih Dönemi’nden başlayarak Batı’daki seferlerini kolaylaştırmak, hâkimiyetini sağlamlaştırmak ve kendisine karşı oluşturulan Haçlı ittifaklarını parçalayıp zayıflatmak maksadıyla bazı Avrup...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
İlme ve Âlime Hürmet

Kur’an’ın ilk emrinin “oku” olması ilmin önemine bir burhan ve onun önceliğine bir işarettir. Yine ilk inen surelerden Kalem Suresi’nde kaleme yemin edilerek ilme yani bilgiye önem verilmiş, ona değer...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Som Âhenkten Âbide

Gönül semâlarınaAçılan tek kapıdır.Kalpler sevgi tespihi,Dil muhabbet ipidir.Kutsal bir ışık gibiTâ ezelden ebede,Aydınlatır ufkumuSom âhenkten âbide.Adım adım toprağıYunus olup öpen o;Sarıp Diyâr-ı R...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
İçimizde Umut Var

İnsan bir umutla yaratıldı ve bir umutla da yanıltıldı ancak yenilgilerinden de yine umutla kurtarıldı. Umudun, uzun bir hikâyesi vardır. Fakat onun hikâyesini, felsefesini ve psikolojisini bilmeyenle...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Ferîdüddîn Attâr’dan Gül Kokusu

Asıl adı Ebû Hâmid Ferîdüddîn Muhammed b. Ebî Bekr İbrâhîm-i Nîsâbûrî (öl. 618/1221) olan, Mantıku’t-Tayr ve Tezkiretü’l-evliyâʾ eserleri ile daha çok tanınan Ferîdüddîn Attâr, Horasan Selçuklularının...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Gecelerin Gönlündeki Elif

Hani Elif yazardın gecelerin gönlüneDeryalar sükût edip kalemini dinlerdiYıldızlar gözlerinden nur alırdı o demdeVe Elif’le başlardın yine bir taze güneGeceler tükenmenin azâbıyla inlerdiAteşler mürek...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Öğretmen Örnek Bir Rehber Olmalı

Öğretmenlerin öğrenciler üzerinde gereksöz gerekse davranışları açısından olumlu veya olumsuz etkileri olduğu muhakkaktır. Öğretmen dersi sevdirmek için öncelikle kendini sevdirmeli. Öğretmeni seven ö...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Uygulamadan devam edin