1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 248.Sayı

Makale Kapak Resmi
BİRLİK VAKTİDİR

"Dost bir kurban istese, bir can ne ki" vermeli Şimdi tam da dostlukla, gülüm birlik vaktidir Adanmış bir sevdaya, adak olup yeniden Yurda kavruk bir aşkla, gülüm dirlik vaktidir   ...

Şair: Celalettin KURT

Makale Kapak Resmi
BEN BATANLARI SEVMEM”

Tasavvuf düşüncesinin, dünyaya gönül vermeme öğretisi sûfî söylemi ve şiiri şekillendiren unsurların başında gelmektedir. Buna göre sûfîler, eserlerinde ve şiirlerinde vakit kavramının üzerinde hususi...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
KUDÜS’E ŞİİR

Ey Allah Rasülünün payine yüz sürerek Miraca yükselirken seyreden kutsi şehir Ey cümle zamanları bir tek anda dürerek Ezel ebed arası uzanan nurlu nehir   Göklerle dostluğuna mirac...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
UYAN EY EHLİ İSLÂM !!! -İLK KIBLENE SÂHİP ÇIK…!!!

Lânetli zihniyet, yine hortladı Vampir/yamyam, desem, az gelir ona, Zâlimden de zâlim, zâlim İsrâil. Mescîd-i Aksâ’da, yine kan döktü Vampir/yamyam, desem, az gelir ona, Zâlimden de zâl...

Şair: Hanifi KARA

Makale Kapak Resmi
KOMŞU HUKUKU

Hadis "Vallâhi iman etmiş olmaz. Vallâhi iman etmiş olmaz. Vallâhi iman etmiş olmaz.’ ‘Kimdir o yâ Rasûlallah?’ diye sorulunca ‘Komşusunun, zararından emin olmadığı kimse.’ cevabını verdiler."...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
SOMUNCU BABA DERGÂHI

Ruhunu kaplayan nura şaşırma, Somuncu Baba’nın dergâhındasın. Aklına şüpheyi sakın düşürme, Somuncu Baba’nın dergâhındasın.   Bu duyduğun, aşkın yürek sesidir. Kokladığın, aşkın...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL GÜZELİ

Bahar yeşilinde, kar beyazında, Alda sevdim seni gönül güzeli. Yâre can sunarken aşk ayazında, Gülde sevdim seni gönül güzeli.   Dağ başında elvan çiçek gezerken, Şehre inip yür...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Dîvânı

Yolumuzu Aydınlatan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi'nin Hayatından Kesitler Maneviyat göğünün parlak yıldızlarından biri olan ve yolumuzu aydınlatan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, 1914 yılında Darende'd...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
DARENDE ŞEYH HAMÎD-İ VELÎ KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN “NAKŞBENDÎ TARİKATI” ADLI YAZMA ESER

Nakşbendiyye Tarikatı, İslâm dünyasının büyük bir bölümünde etkin olmuş yollardan biridir.[i] Nakşbendîlik, Anadolu’da özellikle Mevlâna Hâlidi-i Bağdadî (1242/1826) ve halifeleri ile etkin olmuştur.[...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Cânân İklîminden Güzel Kokular

Tasavvufta sabâ rüzgârı, feyiz ve tecellî nimetlerine mazhar olmayı, rûhânî âlemin doğusundan esen ve hayra vesile olan nefhaları, mânevî esintiler gibi değişik anlamları ifade etmektedir. Dîvân edebi...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
İSLÂM’IN DEĞERLER ALANINDA GETİRDİĞİ ÖLÇÜ

Peygamberlik, Yüce Allah’ın kulları arasından özel olarak seçtiği ve görevlendirdiği bir elçiliktir. Bu bağlamda nübüvvet Allah vergisidir; kesbi değil, vehbidir.  Nübüvvetin tarihinde Allah her toplu...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Prof. Dr. Nihat Öztoprak ile “20.YÜZYIL MUTASAVVIF DÎVÂN ŞÂİRİ SEYYİD OSMAN HULÛSÎ EFENDİ DÎVÂNI” üz...

Bir hâtıradır ki dîvânım Müstefîd olalar ihvânım Hocam, Seyyid Osman Hulûsî Efendi’nin Dîvân’ını dört cilt hâlinde hazırladınız. Hayırlı olsun. Niçin böyle bir çalışma yapma ihtiyacı duydunuz? S...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
OSMAN HULUSİ EFENDİ

Mürettep Dîvan sahibi Osman Hulusi Efendi Çağdaş bir Mevlânâ gibi Osman Hulusi Efendi   Hikmet döküldü dilinden Hayır hasenât elinden Örnek alındı hâlinden Osman Hulusi Ef...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
İMAM-I RABBANİ (K.S.)’YE GÖRE GÖRÜLENİN BİRLİĞİ (VAHDET-İ ŞUHÛD)

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî (k.s.)’ye göre, sûfîler seyr-u sülûk yani mânevî yolculuk esnâsında varlığı farklı şekillerde algılarlar. Bu algılama çok çeşitli olsa da temelde iki türlüdür. Birincisi ...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
NİKAHI GÖKLERDE KIYILAN KADIN: HZ. ZEYNEB (r. anhâ)

İslâm, bütün mü’minlerin kardeş olduğunu ve Yüce Allah katında tarağın dişleri gibi eşit olduklarını ilan etmiştir. Bu ilke, sözde kalmamış, Hz. Peygamber Dönemi’nde, köleliğin yaygın olduğu bir toplu...

Yazar: Ali AKPINAR

Kapak Resmi
248.Sayı
Makale Kapak Resmi
DÎVÂN’IN NESRE ÇEVİRİSİ

Tasavvuf çevrelerinde gönülleri olgunlaştıran sohbet ortamlarında okunan maneviyatla beslenmiş şiirlerin, insan ruhuna etkisi fevkalâdedir. Kur’an ve sünnetten beslenen şiir vadisinin tesiriyle gönüll...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin