Aranan Kategori: 229.Sayı

Kapak Resmi
229.Sayı
Makale Kapak Resmi
VELİ VE ÖĞRENCİ İLETİŞİMİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR

İletişimin temeli dildir. Kullandığımız cümleler, konuşma şeklimiz ve vücut dilinin çok iyi bir şekilde kullanılmasıyla en etkili iletişimi sağlayabiliriz. Atalarımız "İnsanlar konuşa konuşa, hayvanla...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
DÜNYA HAYATININ DEĞERİ

İçinde yaşadığımız gezegene yerküre, yerküredeki canlı varlıkların, özellikle de beşer hayatının devam ettiği ortama ise dünya diyoruz. Dünya ile ilgili olan her şey “dünyevî” ahiretle ilgili olanlar ...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
SÛFÎ VE RÜYA

Rüya; “bir kimsenin zihninden geçen hayal dizisi, uyku sırasında canlı, çarpıcı, görsel ve işitsel varsanılarla ortaya çıkan yaşantı, uyku esnasında ortaya çıkan ve birbirleriyle bağlantılı veya bağla...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
KEŞKELERİN ARASINDA YİTEN HAYATLAR

“Sürekli gelişen ve değişen düşüncelerimizle birlikte hedefimiz ve o hedefe vardıktan sonraki ruhî durumumuz da değişkenlik gösterir. Bu açıdan sürekli geçmişe dönerek keşkelere boğulmanın mantıklı bi...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
BİR MEDENİYET KRİZİ ROMANI: SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

Tarım toplumundan, sanayi toplumuna geçişimiz hiç de kolay olmadı. Sancılı, tereddütlü, ikilemi bol bir vahada izlek sürdük. Toplumlar, değişime direnerek karşı koyarlar. Sonrası iyisi ile kötüsü ile ...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
YENİDEN ŞAHLANMA VE FIRSATLAR DÖNEMİ SULTANI III. AHMED HAN

31 Aralık 1673’te İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Sultan IV. Mehmed, annesi Râbia Emetullah Gülnuş Sultan’dı. Çocukluğu ve gençliği, önceki birçok şehzadeye göre rahat ve serbest geçti. Şehzadeler ü...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
İŞE KALP TEMİZLİĞİ İLE BAŞLAMAK

10.Hadis: "Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah mîzânı doldurur. Sübhânellâhi velhamdülillah gökle yer arasını doldururlar veya doldurur. Namaz nurdur; sadaka delildir; sabır ışıktır; Kur’an da...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
SULTAN III. AHMED’İN SÛFÎ ŞAHSİYETLERLE YAKIN İRTİBATI

22 Ramazan 1084/31 Aralık 1673 tarihinde dünyaya gelen III. Ahmed’in babası IV. Mehmed, annesi ise Râbia Emetullah Gülnûş Sultan’dır. Şeyh-i Sultânî Mehmed Efendi ve Seyyid Feyzullah Efendi’nin yanınd...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL UMMÂNI VE DERÛNUDAKİ CEVHER

Gönül, kâinatın yaratılış sırrını ve manevî cevherleri içinde barındıran ilahî bir hediyedir. Bütün mahlûkatın yaratılış sebebi muhabbet; muhabbetin zuhur ettiği yer ise gönüldür. Tasavvuf edebiyatımı...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
LÂLE DEVRİ'NDE GÜL ARAYAN SULTAN: III. AHMED

Hacıoğlu Pazarı Kışlağından Patrona Halil İsyanı'na Bir Padişahın Serencamı Osmanlı Devleti'nin 23. padişahı, İslâm halifelerinin 88. si olan Sultan III. Ahmed, 31 Aralık 1673(22 Ramazan 1084) tari...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
MÜSLÜMANLIĞINI BAŞA KAKANLAR

Bir gün Hz. Peygamber (s.a.v.) sahâbe-i kirâmla birlikte Mescid-i Nebî’de otururken, Esedoğullarından bir grup çıka geldi. Onların içinden bir sözcü O’na şöyle seslendi: “Ey Allah’ın Elçisi! Bizler...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
ASKERİMİN TÜRKÜSÜ

Bir Asker kucakladı beni sevgilisine sarılır gibi, ‘Ölmeye gidiyorum dede, hakkını helal et!’ ‘Ah yavrum, sizin hakkınızı biz nasıl ödeyeceğiz?’ ‘Dede! Vatan için can hakkı olmaz!’, dedi. ...

Yazar: Muhsin ilyas SUBAŞI

Makale Kapak Resmi
İMÂM RABBÂNÎ(K.S.)’NİN GÖRÜŞLERİNİ ETKİLEYEN ORTAM

İmâm Rabbânî Ahmed Sirhindî’nin (ö. 1034/1624) yaşadığı dönem olan 16. yüzyılın sonu ile 17. yüzyılın başlarında Hindistan’da Bâbürlüler Devleti hüküm sürüyordu. Bu dönemde devletin başında Ekber Şah ...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
GÜZEL KOKULU İKİ GÜZEL: GÜL VE REYHÂN

Yüce Rabb’imiz, dünya ve âhiret nimetlerini hatırlattığı iki âyetinde şöyle buyurur: “Orada meyveler, salkımlı hurma ağaçları, kabuklu taneler, reyhân/hoş kokulu bitkiler vardır. Ey insanlar ve cin...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
YETMİŞ BİRİNCİ HUTBE

Muhterem Cemâat-i Müslimîn! Bu hutbemiz meâl-i hadîs-i şerîf olmak üzere ahlâkî umdeleri ihtiva etmektedir. "Her nerede olursan ol, Allah'tan sakın. Allah'ın emirlerine dikkat et. Allah'a olan b...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
SULTAN III. AHMED VE SEBİL ÇEŞMESİ

Osmanlı döneminde hayır amaçlı dağıtılan suya sebil ve dağıtıldığı yere sebîl-hâne denilmiştir. B terkip sonraları sebil şeklinde anılmaya başlanmıştır.  Bu güzel âdet bugün de kalabalık cadde ve soka...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin