Aranan Kategori: 215.Sayı

Makale Kapak Resmi
“ÜMMÎ SİNAN” BEŞERDEN İLÂHÎYE “AŞK”

Divan şiiri, İslâm dininin tesiri altında neşv ü nema bulmuş bir edebiyattır. Bu sebepledir ki türlerinden muhtevasına, şairlerinden şiirlerindeki kahramanlarına kadar her bir unsurunda, İslâm dinine ...

Yazar: Ömer Faruk YİĞİTEROL

Makale Kapak Resmi
YUSUF MİSALİ KÖTÜLÜĞE İYİLİKLE MUKABELE ETMEK

Mensup olduğumuz dinimiz İslâm’ın her bir prensibi, imanın hayata aksedişinden ibaret olan ahlâkî güzellikler manzumesidir. Efendimiz (s.a.v.): “Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.” buyurmu...

Yazar: B. Sıddık DURMUŞ

Makale Kapak Resmi
GEL BU AŞKLA, YAKLAŞ O’NA!..

Mevlâ’yadır hamd ü sena; Gel bu aşkla, yaklaş O’na!.. Aşkla yandı, Tur-i Sina; Gel bu aşkla, yaklaş O’na!.. Duy “aşk” diyor o emr-i hak; Kul ol, kalksın yakın, uzak!.. A hicrânla yanan müştak;...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
NE MÜMKÜN KAHRAMANSIZ YAŞAMAK

Kahır; büyük üzüntü, derin acı, keder, elem, eziyet, cefa, zulüm anlamındadır. Bir rubaîden aldığımız yukarıdaki beyitte şair, kahramanlık ile kahır kelimelerini özellikle bir arada kullanarak bir çeş...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
KARDEŞLİĞİN RENGİ

Nedir bilirim kardeşliğin rengi Hangi renge benziyor desem hangi Su gibi toprağı yumuşatarak Sevgi tohumu yeşertebilmektir Nedir bilirim kardeşliğin rengi Renkler üstü bir cümbüşün ahengi Yaşa...

Yazar: Mehmet SERTPOLAT

Makale Kapak Resmi
İNSANLIĞA REHBER, BİLGELER BİLGESİ BİR SULTAN:EBU’L-HASAN HARAKANÎ (K.S.)VE GÜNÜMÜZE BAZI MESAJLARI

‘Günahlardan sakın, namazı cemaatle kıl, cömert ol, Allah’ın yarattıklarına şefkat göster.’ Ebu’l-Hasan Harakanî (k.s.) Kars’tan kâinata sessiz bir çığlıkla hakikati haykırmaya devam eden Ebu’l-Has...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
YUNAN VAHŞETİ VE ZULMÜ ANADOLU’YA SOYKIRIM

Osmanlı Devleti’nin 30 Ekim 1918 tarihinde imzalamak zorunda kaldığı Mondros Mütarekesi’ni takip eden günlerde Rumlar, başta İstanbul olmak üzere Ege, Rumeli ve Doğu Karadeniz’de taşkınlıklar yaparak ...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
EMÂNETE RİÂYET

Dinimiz ve dinî kültürümüz bize bazı kelimeler ve kavramlar hediye etmiş ve öğretmiştir. Bu kavramlar vâsıtasıyla biz zihniyet oluşturur, tavrımızı belirler ve kimlik oluştururuz. Bu kavramlardan biri...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
SAHÂBÎLERİN GÖNLÜMÜZDEKİ YERİ

Allah Rasûlü’nün arkadaşlarını yani ashâb-ı kirâmı çok severiz. Bunun pek çok haklı gerekçesi vardır. Bunları alt alta yazacak olsak yine de hakkıyla yazamayız. Çünkü onlar, sevilmeleri için zikredile...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Kapak Resmi
215.Sayı
Makale Kapak Resmi
YILDIZ DÜŞTÜ

Yine bir sala coştu Yükseldi minareden Yine bir yaprak düştü Yıldız düştü göklerden. Hangi dalın altında Bükülüp soldu revan Hangi çatı altında Koptu bilmem ki şiven. Yürekler dolu dolu H...

Yazar: Rabia BARIŞ

Makale Kapak Resmi
YAVUZ SULTAN SELİM’İN İLME VE ÂLİMLERE SAYGISI

Sultan Selim Han, ilim öğrenmeye çok meraklı idi. Geceleri üç veya dört saatten fazla uyumaz, vaktini ilim öğrenmekle geçirirdi. Bu hâl müsait zamanlarda da devam ederdi. Hususi meclislerinde ilmî ve ...

Yazar: Ahmet ŞİMŞİRGİL

Makale Kapak Resmi
RABB’İN KİM?

Adî b. Hâtim (v. 677686), Tay kabîlesinin lideri ve meşhur sahâbî... Müslüman olmadan önce fanatik bir Hıristiyan ve amansız bir İslâm karşıtı idi. Hz. Peygamber (s.a.v.), Tay kabîlesi üzerine Hz. Ali...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
MUHAMMED NUR BEDEÛNÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Muhammed Nur Bedeûnî (k.s.), Muhammed Seyfüddin (k.s.)’in halifesi olarak silsilede yer almaktadır. Bedeu...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
YÜZYİRMİYEDİNCİ HUTBE

Ey Cemâat-i Müslimîn! Bilmiş olunuz ki; bir milletin feyzi, azameti, yükselmesi ancak iki şeyledir. Biri efrâd-ı milleti toplayan vahdet ve birlik rûhuna meyl, diğeri istiklâl ve hâkimiyete olan şe...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
KUTSAL BELDELERİN HİZMETKÂRI: YAVUZ SULTAN SELİM HAN

Yavuz Sultan Selim Han doğduğunda; babası II. Bâyezîd’ın Amasya’da şehzade olduğu bilinmektedir. Doğum tarihini bazı kaynaklar 1467-68 bazıları ise 1470 olarak bildirmektedir. Annesi Dulkadirli Alaüdd...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin