1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 210.Sayı

Makale Kapak Resmi
ACİZLİĞİN SARSILMAZ SIĞINAĞI TEFEKKÜR

İnsanlık, geçmişten bu yana sürekli değişim ve gelişim içerisinde varlığını korumaya ve devam ettirmeye çalışıyor. Yaşadığı süre boyunca kendini keşfetme ve neden dünyada olduğunu anlama çabası içinde...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
VATAN SAVUNMASI VE ŞEHİTLİK

Şehitlik, bir Müslüman’ın Allah için dinini, vatanını ve namusunu korumak isterken canını feda etmesidir. Şahadet, ebediliği arzulayan insana Allah’ın sunduğu bir ölümsüzlük fırsatıdır. Bedenen vefat ...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
BÜLBÜLÜN GÜLE AŞKI

Divan şiirinde şair, şiirlerinde söylemek istediklerini, kimi zaman kendi ağzından kimi zaman âşık tipinin ağzından kimi zaman da teşhis/kişileştirme sanatını kullanarak farklı bir varlığın ağzından s...

Yazar: Ömer Faruk YİĞİTEROL

Makale Kapak Resmi
ÖĞRETMENİ BAŞARIYA GÖTÜRECEK ÇALIŞMALAR

Öncelikle fiziksel ortamın hazırlanması olmazsa olmaz şartlardandır. Fiziksel ortam iletişimi etkiler. Öğrencinin sınıftaki yerinin değişmesi ile çocuk etkilenir. İyi yerleştirilmemiş bir sınıf proble...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)’İN ÖRNEKLİĞİNDE GÜZEL AHLÂK

Prof. Dr. Enbiya Yıldırım’ın “Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Örnekliğinde Güzel Ahlâk” adlı kitabı Nasihat Yayınları tarafından neşredilerek kıymetli okuyucuların istifadesine sunuldu. Somuncu Baba d...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
ONLARDIR CENNETTEYKEN, TOPRAĞA DEĞER KATAN

Şuursuz bir parmağın tetiğinden fırlayan, Serseri bir mermidir bedenin, dokunan. Satılmış bu güruhun her yaptığı rezalet Haine vurmak düşer, vurulana şehadet. Alçağın mermisidir, yiğidi şehit eden...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
DENGELİ DİNDARLIK ANLAYIŞI

Din duygusunun insanda doğuştan var olduğu bir gerçektir. İnsanların din seçimi, seçtiği dini doğru usullerle öğrenmeleri, dindar olmaları ve dindarlığını diğer toplum alanlarına ve bireylere yansıtma...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
YILDIRIM BÂYEZÎD HAN

Bâyezîd adıyla yakıp ocağı, İman ateşiyle coşmuş Yıldırım, Şehit babasından alıp sancağı, Gazadan gazaya koşmuş Yıldırım… Bulgarları kovmuş, Haçlıyı boğmuş, Yunan’ın, Macar’ın üstüne yağmış, Ö...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
YILDIRIM’IN HUZURUNDA

Osmanlı Sultanları Osman Gazi’den itibaren bir yandan küçük bir beyliği bir cihan devleti haline getirmek için sınırlarını genişletirken bir yandan da şiirin tesirli diliyle hem Türkçenin anlam ve anl...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
“VAHDET” DEDİM, DUYAN GELSİN!

Nefs işleyen saf dergâhta; “İbret” dedim, duyan gelsin! Can seyrim var her izahta; “Hikmet” dedim, duyan gelsin! Nedir bu yol, bu hâl, bu tarz; Sınanmaz mı, çok ile az? Kul ol, Hakk’a eyle niy...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
MOLLA FENARÎ

Osmanlı Devleti’nin ilk Şeyhülislâmı olan Molla Fenarî, 1350 yılında Fener köyünde doğdu. Babası zamanın velilerinden Muhammed Hamza’dır. Fener köyünde doğması yanında, babasının da fenercilik sanatıy...

Yazar: Muammer YILMAZ

Kapak Resmi
210.Sayı
Makale Kapak Resmi
Aşk Ve Muhabbeti Veren Cenâb-I Allah’tır

Aşk, bir kapının üzerini veya pencerenin etrafını saran sarmaşıklar gibidir. Bulunduğu yeri kuşatır. O sarmaşık kendine su verip, bakımını yapıp, yaklaşanlara, sırrına vakıf olanlara ilgili kapıdan gi...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
BÜYÜKLÜK TASLAMAK BİR AHLÂK SORUNUDUR

Kur’ân-ı Kerim’in muhâtabı, insandır. Kur’ân’da bir takım sosyal baskı gruplarından bahsedilir. İslâm’ın kitlelere ulaşmasında çok önemli bir engel olarak görülen bu baskı grupları arasında mele’, mut...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
NİĞBOLU HARBİ’NDEN ANKARA MUHAREBESİ’NE YILDIRIM BÂYEZÎD

Osmanlı Devleti birbirinden kıymetli padişahlar tarafından idare edilerek cihana adalet dağıtan bir dünya devleti olmuştur. Bu padişahlardan biri de I. Bâyezîd (Yıldırım Bâyezîd)’dir. Yıldırım Bâye...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

1. Kalk bak ki bî-çâre aceb seyrân olur vakt-i seher Her nesneye bin lutf-ı Rabb ihsân olur vakt-i seher 2.    Gün tek cemâli perdesin Leylâ yüzünden ref’ eder Mecnûn’u rüsvâlar görüp handân olur...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Uygulamadan devam edin