1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 197.Sayı

Makale Kapak Resmi
GELİN GÖNÜLLER YAPALIM

  Gönül, manevî olarak iyi ve kötü duyguların mahallidir. Gönüle, Arapça’da kalp, Farsça’da dil denilir. Edebiyatımızda gönül ehli anlamında “ehl-i dil” terkibi de kullanılır. İmanın mahall...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Osmanlı’da İlk Uçuş Denemeleri

Osmanlı Devleti’nin, daha IV. Murad döneminden başlayarak, özellikle Lale Devri’nde kendini yenilemeye; Batı’daki ilmî, teknolojik ve kültürel gelişmelere paralel olarak yeni bir Rönesans hamlesi/dene...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
HAYAT

Yedi yerden yaralarım kanıyor Alıştım sızına durgunum hayat Onulmaz dertlere yoldaş eyledin Hüznüne derinden vurgunum hayat Topla neyin varsa çilen belânla Bir hışım, bir öfke, bir heyecanla Ü...

Şair: Celalettin KURT

Makale Kapak Resmi
ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜNE BAKIŞ

İnsan, yaratılışından bu yana zaman zaman çeşitli hatalara düşen bir varlık. Yanılgılar, hatalar, bilinmezlikler hepsi bir araya geldiğinde bir süre sonra işlerimizin çıkmaza girdiğini acı bir şekilde...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
BİTMEYEN YOLCULUK

“Başarı, ulaşılacak son durak değil, bitmeyen bir yolculuktur. “Başarılı insan, sürekli çözümün bir parçası, başarısız insan ise, sorunun bir parçası olur. Başarılı insanların her zaman programı, başa...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
OSMAN GAZİ

Ertuğrul Gazi’nin oğlu olan Osman Gazi, Kayı Boyu’ndan üç kıtaya yayılan büyük bir devletin kurucusudur. Babasından ve Selçuklulardan aldığı emanete hakkıyla sahip çıkan bu şanlı Oğuz Beyi, İlâ’yı Kel...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
TEVHİDE GEL TEVHİDE

Hemen bütün çağlarda insanlığın en önemli meselesi savaşlar ve kavgalar olmuştur. Hayatları çekilmez hale getiren bu kadim problemin temelinde ise “ayrılık”, “gayrılık” fikri yatmaktadır. Kendisini ba...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
HOCA AHMED YESEVÎ VE YESEVÎLİK

  UNESCO, doğumunun 900. yıldönümüne rastladığı için 1993 yılını Ahmed Yesevî yılı olarak ilan etmişti. Türkiye’nin önerisi ile 38. UNESCO genel konferansında 2016 yılı, ölümünün 850. yılı ned...

Yazar: Derya KILIÇKAYA

Makale Kapak Resmi
ALLAH'IN KULLARI İÇİN BELİRLEDİĞİ KIRMIZI ÇİZGİLERİ: HUDÛDULLAH

Bugün Müslümanlar olarak en temel sıkıntımız Allah'ın bizim için belirlediği sınırları aşmamız ve kırmızıçizgileri hiçe saymamızdır. Halbuki Yüce Kitabımız bu konuda bizi defalarca uyarmaktadır. Ku...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
BATTALNAME’NİN DEVAMI DANİŞMENDNAME

Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN Anadolu’da Malatya’dan başlayıp İstanbul’a kadar uzayan çizginin kuzeyinde kalan kısmın (Sivas, Tokat, Kayseri, Ankara, Çorum, Kastamonu) Danişmend Gazi ve gaza arkadaş...

Yazar: Cemil GÜLSEREN

Makale Kapak Resmi
KUL İÇİNDE ‘KUL’U BİLSEM!..

Bir halvette ağlar mıydım? Dört kapıda dili bilsem!.. Kor yüreği dağlar mıydım? Odda açan gülü bilsem!.. Tut, “ne” diyor ahde vefâ? Kim sürmüş ki burda safâ? Çeker miydim cevr ü cefâ? Bu tutt...

Yazar: Rıfat ARAZ

Makale Kapak Resmi
PEYGAMBERİMİZ’İN İZİNDE EHL-İ SÜNNET

Prof. Dr. Mehmet SOYSALDI “Ehlu’s-sünnet” tabiri, dinde bid’atlerin ve Hariciyye, Mu’tezile, Mürcie ve Şîa gibi çeşitli fırkaların ortaya çıkmasından sonra, sünnetin savunulması ve ümmetin bütünlüğ...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
DANİŞMEND GÜMÜŞTEGİN “AHMED GAZİ” HAÇLILARLA MÜCADELE VE MALATYA’NIN FETHİ

Danişmend Gazi’nin kaynaklarda adı Melik-i Muazzam Danişmend Ahmed Gazi bin Ali et-Türkmânî olarak geçmektedir. Fetih menkıbelerinden oluşan ve tarihî kaynak olmaktan ziyade destânî bir roman özelliği...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
HZ. PEYGAMBER VE İSTİŞARE

Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM Allah Rasûl’ünün vefatından sonra Müslümanlar her ne zaman Kur’an ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’i kendilerine rehber edindilerse hep başarılı oldular. Her ne vakit de ikisinin...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ’NİN (k.s.) SÛFÎ ŞAHSİYETİ

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE Aziz Mahmûd-ı Hüdâyî, XVI. asrın ikinci yarısıyla XVII. asrın başlarında yaşamıştır. İlk dönem kaynaklarında “Üsküdarî Seyyid Mahmûd-ı Efendi” diye anılmıştır. Şiirlerinde ku...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ HAZRETLERİ

Aziz Mahmud Hüdâyî, (kuddise sirruh) kimdir? Gönülleri onaran, mübârek bir hekimdir   Şereflikoçhisar'da, bu fânîye gelişi Cüneyd-i Bağdâdî'ye dayanmakta geçmişi   Kendi mı...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Kapak Resmi
197.Sayı
Makale Kapak Resmi
Ölmeden Evvel Nefsi Öldürmek

Tasavvufun başlıca gayesi, şeytanın tuzaklarına düşmeden, bedenin ve maddî isteklerin odaklandığı “nefs”in terbiye edilerek kemâle ermesini, bir bakıma onun ruh seviyesine çıkmasını sağlamaktır. Bu da...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ HAZRETLERİ

İnsanlar vardır, zifirî karanlıklarda insanlığa ışık olmuşlardır. İnsanlar vardır, uçurumun eşiğindeki çaresizlere el uzatıp onları sahil-i selâmete taşımışlardır. İnsanlar vardır, cehen- nemin  diken...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
ÖLDÜKTEN SONRA YENİDEN DİRİLİŞ

“İnsan, bizim kendisini az bir sudan (meni- den) yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi; dedi ki: ‘Çürümüş- lerke...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
YUSUF HEMEDÂNÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Yûsuf  el-Hemedânî  (k.s.),  Türk  dünya- sının  İslâmlaşmasını  ve  Anadolu’nun Türkleşmesini   sağlayan   Yesevîlik   ile Nakşîliğin kolbaşıdı...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
DİLİNİ BURHÂNA VEREN PEYGAMBER: HZ. İBRAHİM (A.S.)

Her namazda okuduğumuz salavât duâlarında aile boyu günde onlarca kere andığımız Hz. İbrâhim Peygamber, Kur’ân’da kıssası çokça anlatılan kahramanlar- dandır. Onun güzelliklerini şu bir tek cümle veci...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
ELLİÜÇÜNCÜ HUTBE

Muhterem Cemâat-ı Müslimîn! Dinimiz, harekâtımızda en büyük kıymeti kalbimize ve kalbimizde saklı olan niyetlerimi- ze vermiştir. Bütün ruhî, bütün bedenî fiil ve ha- reketlerimizin mebdeî kalbimiz v...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
BİR SIRLI HİKMET: HÜDÂYÎ YOLU

Tasavvuf büyükleri ilâhî sırların ve gerçeklerin bilgisine hikmet derler. Mânevî sırlara vâkıf olan kalp- ler, mârifet ehli insanlarda bulunur. Hikmet ehli çoğunlukla sükût eder ve ihtiyaçtan fazla ko...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin