1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: İtikat

Makale Kapak Resmi
Allah’ı Bilmede İlahi İsimlerin Önemi

İslâm öncesi Mekke Dönemi’nde çok tanrılı bir ulûhiyet anlayışı vardı. İslâm’ın doğuşundan önce Mekkeliler putperesttiler. Fakat onlarda, daha o zaman tekâmül etmiş, yüce, tek ve her şeye gücü yeten b...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
KEŞKE, PEYGAMBERİ DOST TUTSAYDIM..

Mekke dönemi... İslâm’ın ilk yılları... Mekke müşriklerinden Ukbe b. Ebû Muayt, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sohbet meclisine merakından dolayı sıkça gelir, onu dinlerdi. Bir gün Rasûlullah Efendimiz’i ...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
İSLÂM’A GİRİŞİN ÖNÜNDEKİ BARİYER: “ÖNYARGILI OLMAK”

Hz. Peygamber (s.a.v.) Mekke putperestlerine Kur’an’ı tebliğ ederek onları Allah’ın birliğine inanmak, sadece O’na kulluk etmek, bencil duygulardan ve haksız davranışlardan arınarak insanlara iyilik e...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Küfür ve İnsan Hayatındaki Tezâhürleri

İnanç bakımından insanlar dört gruba ayrılır: Mü’min, kâfir, münâfık ve müşrik. Bunları inananlar ve inanmayanlar şeklinde ikiye ayırmak da mümkündür. Çünkü müşrikler ve münâfıklar inanç bakımından kâ...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
YÜCE ALLAH’I GEREĞİ GİBİ TAKDİR ETMEMEK

Takdir, muhatabın yaptıklarına değer vermektir. Değer yerine göre sözlü ya da yazılı bir teşekkür veyahut farklı şekillerde ödüllendirme olabilir.  Çünkü takdir edilmesi gerekeni takdir etmek bir erde...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
YÜCE ALLAH’TAN ÜMİT KESİLMEZ.

İslâm öncesi döneme “Câhiliye Dönemi” denilir. “Cehile” sözcüğünden türeyen câhiliyye, “Arap Yarımadası’nda ilâhî kanunların, Allah’tan vahiy alan bir peygamberin ve vahye dayanan bir mukaddes kitabın...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
KELİME-İ TEVHİDİN ÖNEMİ

İslâm’ın Mekke Dönemi… Hz. Peygamber (s.a.v.), insanları aleni olarak çok tanrılı bir inanç biçiminden tek İlaha dayanan bir Allah inancına çağırıyordu. Putperestliğin yaygın olduğu bir toplumda Hz...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
İKİ BAHÇE SAHİBİ VE DÜNYEVÎLEŞME ÂFETİ

Kur’ân-ı Kerim’in temel konuları arasında; Allah, insan ve âlem ilişkileri yer alır. Cenâb-ı Hakk’ın, mesajını insana iletmede başvurduğu yöntemlerden birisi de temsil yoluyla anlatım biçimidir. Kehf ...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
SANA YÜCE ALLAH’IN “MÂHİYETİNİ” SORUYORLAR?

Tefsir ilminin önemli konuları arasında “iniş sebebi” anlamına gelen “sebeb-i nüzûl” yer alır. Yüce Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’i Hz. Peygamber (s.a.v.)’e indirirken bazı sûre ve âyetleri bir sebebe ...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Uygulamadan devam edin