1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: Altın Silsile

Makale Kapak Resmi
GARÎBULLÂH İHRAMCI-ZÂDE İSMAİL HAKKI SİVASÎ (K.S.)

İhramcı-zâde İsmail Hakkı Toprak’ın babası Bidayet Mahkemesi başkâtipliği yapan Hüseyin Hüsnü, annesi ise Aişe hanımdır.[i] Hüseyin Hüsnü Efendi, Aişe hanımın ikinci eşidir. Aişe hanımın birinci eşi K...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Mustafa Takî Sivasî (k.s.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Mustafa Takî Efendi (k.s.) 1289/1873’te Sivas’ta doğdu. Babası Mehmet Selim Efendi, annesi ise Saniye Hanım’dır. Babasının ismine nispetle Selim...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
Yahya Dağıstânî (k.s.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Aslen Dağıstanlı olan Yahya Efendi (k.s.)’nin hayatı hakkında çok ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Ancak ailesinin diğer fertleri gibi onun da m...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
ABDULLAH DİHLEVÎ (K.S)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Abdullah Dihlevî Hazretleri, 1156/1743’te Pencap’a bağlı Betale beldesinde doğdu. Babası Kadiriyye’ye mensup Abdullatif adında bir zâttı. Yaşadı...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
HÂCEGÎ MUHAMMED İMKENEGÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Hâcegî Muhammed İmkenegî (k.s.), 918/1512’de babası ve şeyhi olan Derviş Muhammed’in ikâmet ettiği İmkene’de doğdu.1 Zâhirî ilimlere dair tahsil...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
DERVİŞ MUHAMMED İMKENEGÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Derviş Muhammed İmkenegî (k.s.), Şehr-i Sebz’in İmkene köyünde doğdu.  Mürşidi olan Muhammed Zâhid’in kız kardeşinin oğludur.  Yaşadığı bölgedek...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
MUHAMMED BABA SEMÂSÎ (k.s.)

* Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - ** Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Râmiten’e bir, Buhara’ya üç fersah mesafede bulunan Semâs köyünde doğan Muhammed Baba Semâsî (k.s.), aynı zamanda burada yaşayıp burada vef...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
AZÎZÂN ALİ RÂMÎTENÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Buhara’nın yaklaşık 14 km. kuzeyindeki Râmîten kasabasında doğdu. Mahmûd Encîrfağnevî’ye intisap edip tasavvufî eğitimini tamamladı ve onun hali...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ (K.S.)

Yazarlar: Prof. Dr. Kadir Özköse ve Prof. Dr. H. İbrahim Şimşek Onuncu yüzyılın son çeyreği ile on birinci yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Harakânî’nin tam ismi, Ali b. Ahmed b. Cafer, künyesi ...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ (K.S.)

Yazarlar: Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Adı Tayfur bin İsâ, künyesi Ebû Yezîd ve nisbesi el-Bistâmî olarak bilinen Ebû Yezîd Tayfur b. İsa Sürûşân el-Bistâmî İran’ın Horasan ...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Uygulamadan devam edin