1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: Tasavvuf

Makale Kapak Resmi
İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)’NİN VAHDET-İ VÜCÛD EHLİNDEN AYRILDIĞI TEMEL KONU

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî’nin vahdet-i vücûd ehlinden ve bu düşünceden ayrıldığı temel konu şudur: Vahdet-i vücûd ehline göre âlem Allah’ın isim ve sıfatlarının gölgesidir, ancak bu gölge asıldan ...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
CÜNEYD-İ BAĞDÂDÎ’DE (k.s.) TEVBE ve TEVHİD MÜNASEBETİ

Tevbe sözlükte “dönmek, pişmanlık, vazgeçme günahı itiraf, günahı terk edip Allah’a yönelmek, isyandan itaate, günahtan sevâba, bâtıldan Hakk’a rücû etmek, günahından ötürü Allah’tan af dileyerek vazg...

Yazar: Gökhan ÖZBEK

Makale Kapak Resmi
İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)’YE GÖRE Kötü Âlimler ve İyi Âlimler

İmâm-ı Rabbânî (k.s.) “kötü âlimler ve iyi âlimler” hakkında şöyle demektedir: “Âlimlerin dünyaya olan düşkünlüğü, güzel yüzleri üzerinde bir lekedir. Bu gibi âlimlerin ilmi halka fayda verse de ke...

Yazar: Necdet TOSUN

Uygulamadan devam edin