1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 281.Sayı

Kapak Resmi
281.Sayı
Makale Kapak Resmi
Kardeş Ülke Türkmenistan

27 Ekim 1991 tarihinde Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden Türkmenistan'ı ilk tanıyan ve Aşkabat'ta ilk Büyükelçilik açan ülke Türkiye'dir. Türkiye, kardeş ülke olarak...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsi: Gönül Allâh’ı der Allâh’ı söyler

1. Gönül Allâh’ı der Allâh’ı söylerDilinde vird edip hergâhı söyler2. Hayâli akl u fikri yâr olanlarOlur âgâh dil-i âgâhı söyler3. Okuyan ilm-i Hakkı mektebindenOlup ârif fenâ fi’llâhı söyler4. Kapısı...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Zemahşerî Meydan Okumaya Devam Ediyor

Mekke’de Kâbe’ye nâzır bir tepede bir adam çevresindekilere şöyle sesleniyor: “Ey Araplar, gelin dilinizi benden öğrenin!” Bu adam, 1074 tarihinde Türkmenistan’ın Zemahşer/Hârizm kentinde doğmuş Mahmû...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Şiir: Eden Bulur Gazeli

“Zulmetmeyin” buyurmuş, Peygamber-i Zîşan“Zulme de uğramayın”, İlk İken Sona Kalan“Hak zâlimi sevmez, dâimâ âdil olunMazlûmun feryâdıyla, titrer yer, gök, âsuman”Alma mazlum âhını, yanına kalır sanmaÇ...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Türkmenistan’da Bir Mürşid: Yûsuf Hemedânî

Yûsuf Hemedânî’nin tam ismi Ebû Yâkûp Yûsuf b. Eyüp b. Yûsuf b. Hüseyin b. Vehre el-Hemedânî el-Bûzencirdî’dir. 440/1049 tarihinde Hemedân’ın Bûzencird kasabasında doğan Hemedânî, tahsil hayatına erke...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Şiir: Ramazan Geldi

Rahmet kapıları açıldı bize,Ayların sultanı ramazan geldi.Rabb’imin ihsanı saçıldı bize,Ayların sultanı ramazan geldi.Alıp kokusunu bir gonca gülden,Ruhları sevgiyle sardı dört koldan,Hasretle beklene...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Ruh Ufkumuzun Huzurunda

 “Doğrusu (ey peygamber); biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.” (2/Bakara, 119)Otelimize döndüğümde, namaza biraz vakit vardı. Yatsı namazını kılacağız; daha sonra bir kafileyle buluşup ...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
Şiir: Ramazan Geldi Bize

Görünce gül hilali,Hoş oldu gönül hâli;Terk eyledik melali,Sahurda güldü bize,Ramazan geldi bize.Değdi huzur bûsesi,Kesildi nefsin sesi.Oruçlunun nefesiUhrevî yeldi bize,Ramazan geldi bize.Çiçek açınc...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Dövletmemet Âzâdî

Orta Asya, irfân kaynaklarımızın beşiğidir. Anadolu irfânını besleyen gür pınarların bulunduğu bu coğrafya asırlardır Müslüman Türk dünyasının mânevî hayatını beslemeye devam etmektedir. Yeni araştırm...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Kandil Gecesi

Gönül otağına gül konar kandil gecesi,Viran bağlar gülşene döner kandil gecesiHilâlin güzelliği gökyüzünü süslerkenYeryüzüne esenlik iner kandil gecesi.Pervâne pervaz vurup mâşukun şûlesineHakikî aşk ...

Şâir: Ahmet Sami BENLİ

Makale Kapak Resmi
İntiharı Önlemede İnancın Rolü

İslâm; din, can, mal, akıl ve nesil güvenliğinin korunmasına büyük önem vermiştir.  Bu beş temel değerin korunması, insana saygının bir gereğidir.  İşte bu beş maslahattan birisi yaşama hakk...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Nefsi Bırakıp Hakk’a Tâlip Olanların Derdinin Dermanı

İnsanlık, dünya yaratıldığından beri iyinin ve kötünün mücâdelesine şâhittir. Allahu Teâlâ, insanı en mükemmel şekilde yaratmıştır; ancak insan, zaman zaman en aşağılık duruma düşme eğilimi sergilemek...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Bir Gül İstifi

N’ola tâcım gibi başımda götürsem dâimKadem-i pâkini ol Hazret-i Şâh-i RusûlünGül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sahibidirBahtîyâ durma yüzün sür kademine o gülün1.Sultan Ahmed Han (1590-1617)“Bahtî” ve ...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Yarını Düşünerek Yatırım Yapmak

Her insan kötü günleri için köşede bir şeylerinin olmasını arzular. Çok zengin olsa da bu düşüncesi değişmez. Bir gün sıkışabileceğini ve elindeki imkânları kaybedebileceğini veyahut da amansız bir ha...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Şiir: Ramazan Ayı

Bâdesi sabırdır, içer Ramazan,Hüsran otlarını biçer Ramazan,Nasıl birden arifeye varırız,Bir çırpıda gelir, geçer Ramazan...Susuzluğun yâdısın sen Ramazan,Terbiyenin adısın sen Ramazan,Sahur-iftar her...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Tarihî ve Kültürel Özellikleriyle Türkmenistan

Bir zamanlar Sovyet zulmü altında ezilen,  değerlerinden ve değerlilerinden koparılan Türkmenistan, bağımsızlıkla birlikte Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov (Türkmenbaşı) liderliğinde özüne dönme...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Yozgatlı Şeyhzâde Ahmed Efendi

Ahmed Efendi, ismi Yozgatla özdeşleşmiş gönül erlerindendir. Yozgat ve çevresinde vesîle olduğu hizmetleri, yetiştirdiği talebeleri ve irşâd faaliyetleriyle gönüller fetheden Ahmed Efendi, Nakşbendî T...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Çanakkale’nin Kadın Savaşçıları

Çanakkale Savaşı kadını erkeği, yaşlısı genci ile milletimizin tüm fertleri ve tüm katmanlarıyla arzı endâm eylediği, omuz omuza verdiği bir kader, bir varlık yokluk mücâdelesi idi. Vaziyet böyle olun...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Aşkın Anlamı

1.BeyitSafâ ancak gönülde yâr için sevdâ-yı aşkdır hepDevâ-yı derd ü gam âlemde bir sahbâ-yı aşkdır hep(Gönül rahatı,  iç huzûru sevgili için çekilen aşkın sevdâsındadır. Âlemde, çekilen dertleri...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Yâre Medhiye

Ey nâzenîn sevdiğim ruhumun burağısınTürk’ün görklü kanadı gönlümün kısrağısınHayaline daldıkça ufuklar sonsuzlaşırSaadet sığınağı vuslatın otağısınKalemin ötelerden mânâlar devşirdiğiSeni sana yazdığ...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Ramazan Kur’ân ve Oruç Ayıdır

Yüce Allah Bakara Sûresi 185. âyette şöyle buyurmaktadır: “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizde...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Teknoloji Bizi Nereye Götürür

Teknolojinin hayatımıza girmesi ve ivme kazanması iki binli yılların başına dayanır. Ben de aynı şekilde meslek lisesinde bilgisayar bölümüne gitmem vesilesi ile bilgisayar teknolojisi ile tanıştım. B...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Gök Girsin Kızıl Çıksın

Yeniçağa ad gerekCihana murat gerekBir yeni serhat gerek“Gök girsin kızıl çıksın”Yavuz Yunus huyuylaKutlu destan toyuylaDedem Korkut soyuyla“Gök girsin kızıl çıksın”Kösler vurulsun yamanDağları alsın ...

Şair: Celalettin KURT

Makale Kapak Resmi
Zât-ı Ekmel Muhammed Mustafa

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Şeyhî, Kütahyalı olup 15. yüzyıl şairlerindendir. Memleketindeki ilköğreniminden sonra İran’da edebiyat, tasavvuf ve tıp alanlarında tahsil gördüğü anlaşılan Şeyh...

Yazar: Hamit DEMİR

Uygulamadan devam edin