1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 270.Sayı

Kapak Resmi
270.Sayı
Makale Kapak Resmi
Ramazan: Paylaşmak ve Kardeşlik Demektir

Aziz Türk milleti, asırlardır Ramazan-ı Şerif ayını kendine özgü bir hayat tarzı hâline getirmiş ve bu mübârek ayda yapılan ibadetleri ayrı bir şevk ve heyecanla idrak etmiştir. Yüzyıllardır diğer İsl...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsi: Yâ Rab ne olur derd-i dili yâra ulaşdır

1. Yâ Rab ne olur derd-i dili yâra ulaşdırBu bülbül-i nâlânı o gülzâra ulaşdır2. Hasreti anın açdı nice yara bu dildeBîmâre dili sen ana tîmâra ulaşdır3. Bu âşık-ı bî-çâreye kılsın meded artıkGûş etdi...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Ramazan Ayına Duyulan Özlem

Allah rahmetiyle âlemleri kuşatmaktadır. Allah’ın rahmeti kullarını çepeçevre sarmalamaktadır. Verici olarak Allah rahmetini sonsuz ve devamlı kılmaktadır. Ancak alıcı olarak insanın rahmeti talep etm...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Şiir: İsminin Elifiyle

Ey yüceler yücesi,Sevip sevindir bizi.Geldi gufran gecesi,Sevip sevindir bizi.Belki kırıp dökmüşüz,Boynumuzu bükmüşüz,Say ki bir çocukmuşuz,Sevip sevindir bizi.Tutunarak ipineGeldik rahmet kapına,Sığı...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Deprem ile İlgili Bazı Sorular ve Cevapları

Prof. Dr. ali Akpınar ile Röportaj- Hocam, ülkemiz ‘Asrın Felâketi’ denilen büyük bir deprem yaşadı, bu konuda ne söylemek istersiniz?Hepimiz şu dünyada sınavdayız. Bolluk da darlık da sınav sorusudur...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Depremin Yaralarını Nasıl İyileştirebiliriz?

Miladî 1256... Anadolu fay hattıyla birleşen ölü deniz fay hattı harekete geçiyor. Başta Antakya, Şam, Mısır, Filistin ve Hicaz Bölgesi olmak üzere bu koca coğrafyada yıkıcı ve tahrip edici büyük bir ...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Şiir: Ramazan Geldi

Bin dört yüz senedir artan bir hızla,On bir aya gerçek bir sultan geldi...Kur’ân ikliminde namaz-niyazla,Sayfalara sığmaz bir destan geldi...Sabırlı ol dostum, gafletten uyan,Sınıfını geçer, düstûra u...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Aşk Kâfilesinde Kalıp Rahmet ve Affa Mazhar Olmak

Tasavvuf tarihi boyunca bütün mutasavvıflar eserlerinde aşk ve muhabbetten söz etmişlerdir. Aslında esas gayeleri, kalbin bir eylemi olan tevhîdi/birliği yaşayarak öğrenmek ve etrafındakilere tavsiye ...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Tasavvuf Yolunda Nasip Arayan Veli: Eşrefoğlu Rumî

Adı Abdullah’tır. Babası Eşref’in adıyla şöhrete ulaşmıştır. Babası, Mısır'dan İznik'e göçmüştür. Eşrefoğlu Rumî İznik'te doğar. Doğum tarihi belli değildir. Hicrî 889 (m.1484) yılında İznik'te vefat ...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Şiir: İnsanlar Kardeştir

"İnsan insanın kurdu" değilİnsan insanın can eşidirİnsan, "cehennem yurdu" değilÜşüyen elin ateşidir Yorgun düşene el uzatanİmdat diyene kol uzatanBataktakine dal uzatanİnsan insanın güneşidir&nb...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
İnsanlığın Hazine Odaları: Müzeler

İnsanoğlu var olduğu günden beri dünyadaki nesneleri bazen merak bazen ihtiyaç gibi çeşitli sebeplerle toplama ve biriktirme hevesi içine olmuştur. Bunda çok kere zamanın yok ediciliğinden kurtarmak v...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
İnsanlarla İyi Geçinmek

Hepimiz etrafımızdakilerin bizi sevmesini arzularız. Beraber olduğumuz insanlarla aramızda sorunlar yaşanmasını istemeyiz. Bizden bahsedilirken meziyetlerimizin dile getirilmesinden memnun kalırız. Bu...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Şihâbüddîn Ahmed Sivasî ve Hakîkat Yürüyüşü

Şihâbüddîn-i Sivasî, Selçuklu Devleti’nden Osmanlı Devleti’ne geçiş döneminde tefsir, hadis, fıkıh, nahiv ve tasavvufî eserleri ile etkin olmuş biridir. Sivasî, aynı zamanda Zeyniyye Tarîkatı’nın Anad...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Muhammed Cümlenin Şâhı

Cemi’-i enbiyâlardanMuhammed cümlenin şâhıYüzü nurundan almışlarFelekler şems ile mâhıYedi kat gökleri geçtiKadem arş üstüne bastıErişdi kâbe kavseyneTavâf eyledi dergâhıAnın seyr ü sülûkundanMelekler...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Şiir: Ramazan Geldi

Rahmet kapıları açıldı bize,Ayların sultanı ramazan geldi.Rabbimin ihsanı saçıldı bize,Ayların sultanı ramazan geldi.Alıp kokusunu bir gonca gülden,Ruhları sevgiyle sardı dört koldan,Hasretle beklenen...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Tarih–Şuur–İrfan

Tarih; beşeriyetin, milletlerin ve devletlerin hafızasıdır. Binlerce ibretlik olaylarla bezenmiştir, çok iyi anlayıp gelecek için dersler alınması gereken öğretmendir tarih. Şeyh Sadi Şirazi’nin “Baht...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Amelleri İbâdete Çeviren İksir: Niyet

Yüce Allah İsrâ Sûresi 84. âyette şöyle buyurmaktadır: “De ki; ‘Herkes kendi karakteri ve niyetine göre iş yapar. Bu durumda kimin en doğru yolda olduğunu Rabb’iniz daha iyi bilir.”Bu âyette herkesin ...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Bağışlanma Vesîlesi: Sünnet

Asıl adı Mehmed olan Fuzûlî, hayatı hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz şairlerdendir. 1400’lü yılların sonunda Kerbelâ’da doğduğu ve Türk asıllı olduğu bilinmektedir. Fuzûlî mahlasını kelimenin b...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Asrın Felaketi Depremin Mesajı

Hayatımızı bir şekilde iyi kötü diyerek düzene koymuş yaşayıp giderken bazen hayatın monotonluğundan, tek düze bir şekilde yaşamış olmanın sıkıcı olduğunu düşünerek zamanımız geçiyordu belki. İnsanlığ...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Amerika’yı Keşfeden Müslüman Amiral Muhammed Hüseyin

Kıta Amerika’sı, Kolomb’tan tam 71 yıl önce 1421’de Çin Deniz Kuvvetleri Komutanı Zheng He/Zeng Ho tarafından nihaî olarak keşfedilmiş, haritaları çıkarılmış, yerleşim yerleri oluşturulmuş ve Asya ile...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Seçkin Örneklerle Anadolu İrfanı

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın Hocamızın “Seçkin Örneklerle Anadolu İrfanı” adlı eseri okuyucularıyla buluştu. Çok yönlü bir çalışmanın eseri olan kitapta Anadolu’muzun manevî ...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Evlerimize Dönmeliyiz

Bu yazıyı hazırlarken İstanbul’da yaşayan ve çok kıymetli romanlara imza atan bir yazarımızı aradım. Telefonda biraz dertleştik. Biraz da sitem edercesine evden dışarıya çıkmadığını söyleyince şu ceva...

Yazar: Mehmet Nuri YARDIM

Makale Kapak Resmi
Peygamberimize( s.a.v.) Olan Muhabbetin Tezahürleri

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in ismi anıldığında salâvat getirmek kuşku yok ki dinimizin üzerimize yüklediği bir vazife ve Peygamber Efendimiz’in de üzerimizdeki bir hakkıdır. Kaldı ki; Yüce Allah (c....

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Ramazan’da Nefsimize Öğütler

Ramazan-ı Şerif bilindiği üzere Kur’ân ayıdır. Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim’in bin aydan (83 küsur yıl) hayırlı olan Kadir Gecesi’nde indirildiğini biliyoruz. Ramazan sabır ayı olmakla beraber, aynı ...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Uygulamadan devam edin