1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 269.Sayı

Kapak Resmi
269.Sayı
Makale Kapak Resmi
Biz Türkiye Olarak Birlik Ruhu ile Güçlüyüz

Deprem ve diğer doğal âfetler, insanlık tarihi boyunca her zaman gündemde olmuştur. Depremin nerede, ne zaman olacağını Allah’tan başka kimse bilemez. Hangi şiddetle gerçekleşeceğini, felaketin tesir ...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsi: Beni ey servi mecnûn eyleyen

1. Beni ey servi mecnûn eyleyen vechin hayâlidirYazılmaz söz ile denmez bu ne aşkın melâlidir2. Girer meydân-ı aşka her taraf yâra sücûd eylerYine ol secdesi anın Hudâ-yı Zü’l-Celâlidir3. Gözün görmez...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Sorumlulukları Yerine Getirerek Hakları Hak Etmeli

İslâm, sorumlulukları önceleyen dindir. Sınav dünyasında önce sorumluluklarımızı bilmeli ve onları yerine getirmeliyiz ki, haklarımızı konuşabilelim. Başka kültürlerde haklar öncelenir, sorumluluklar ...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
06-10 Şubat 2023 Deprem Günlüğü

06.02.2023, Saat: 04.17, Yer Darende…Büyük bir zelzele ile uyandık. Bu arada Malatya, Gaziantep, Kilis, K. Maraş ve Elbistan’daki yakınlarımızı ve dostlarımızı arayarak depremin nerelerde hissedildiği...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Türk Kültür Tarihinde Önemli Bir Sîmâ Hoca Ahmed-i Yesevî

Milletler büyük oğullarıyla nefes alırlar…Türk dilinin en az 3500 yıllık geçmişe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Bu kadar eski geçmişe sahip olup hâlâ da varlığını gelişerek devam ettirmesinde elbet...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Ağıt

Oturdum ekranın tam karşısınaGözyaşını döktüm döktüm ağladımHem sokaklarına hem çarşısınaGözlerimi diktim diktim ağladımŞurası herkesin geçtiği yerlerPınardan suları içtiği yerlerFeleğin insanı biçtiğ...

Şair: Hulusi TATAR

Makale Kapak Resmi
İslâm’ın Kadına Bakışı

İslâm’ın Kadına Bakışı Üzerine Prof. Dr. Ramazan Altıntaş ile Bir Mülâkat- Değerli Hocam, İslâm gelişiyle birlikte kadınlara ne gibi haklar vermiştir,  örnekler vererek açıklayabilir misiniz?Teşe...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
6 Şubat Depreminin Hatırlattıkları

6 Şubat sabahı asrın felaketini yaşadık. Bu topraklar çok acılar gördü. Ama böylesi büyük bir felâket yaşanmadı. Kıyâmeti yaşadık. Bir şehir, bir belde veya bir noktada değil, çok geniş sahada büyük y...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Şiir: Deprem Destanı

Zelzele salladı gece Maraş’ıDevirdi nice bin toprağı taşıKurumaz sönmeyen gözlerin yaşıSene iki bin yirmi üç idiBu acıyı yazmak ne de güç idiGecenin dördünü on yedi geçeYıktı binaları hep seçe seçeKal...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Ülkemizin Acı Kaderi: Deprem Gerçeği

Büyük Depremler Can YaktıTarihler 6 Şubat 2023’ü, saatler ise 04:17’yi gösterdiğinde başta Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıu...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Kadınlarımızın Omuzundaki Tatlı Yük

Bir mü’minin İslâm’la bağını daima güçlü tutan tek ibâdet namazdır. Çünkü namaz her gün kılınır. Gündelik hayatın içine serpiştirilmiş olduğundan, kulun Rabb’ini sürekli hatırlamasını sağlar. Onu kont...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Depremin İkinci Günü Kahramanmaraş İzlenimleri

Dostlarım, insanın hayatında tarif etmekte zorlandığı, ne diyeceğini bilemediği, şaşkınlığa düştüğü anlar vardır. 07.02.2023 Salı günü yani büyük depremden bir gün sonra cenaze hizmetleri için Kahrama...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Muhammed Canların Canı

Yazıcıoğlu Mehmed (?- 1451)"Cihânun cânı ve cânun Muhammed’dür çü cânânıKi kâtı’dur makâlâtıOl ola çünki cânânı nice sevmeye cân anıKi sâtı’dur delâlâtıOdur cânân Yaradan cân edindi çün anı cânânKi ma...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Şiir: Âfet Değil Felâket

Böyle afet hiç görmedim hayatta,Enkazlar içinde kaldı Türkiye’mSabah gün doğmadan altı şubatta,Dipsiz dehlizlere daldı Türkiye’m…Bu nasıl bir cinnet, nasıl hareket,Dört yanda feryatlar, her yerde cese...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Osmanlı Medeniyetinde Köprü Geleneği

Osmanlı Devleti, hâkim olduğu her alanda inşâ ve ihyâ faaliyetlerini geliştirmiş, o bölgeyi ulaşım ve ekonomi adına kalkındırmıştır. Osmanlı egemenliğine giren topraklarda çok sayıda köprü inşâ edilmi...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Din Samîmiyettir

Allah Teâlâ, Tevbe Sûresi 105. âyette şöyle buyurmaktadır: “De ki, ‘(Yapacağınızı) yapın! Amelinizi Allah da Rasûl’ü de mü’minler de görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürülece...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Şiir: Bir Garip Kuş

Bir garip kuş yuvasını yıkmışlarÇalı arar sığınmaya Allah’ımGözü yaşlı kanadını kırmıslarVakti yokmuş dövünmeye Allah’ımSenden başka kimi var ki dönecekAğaç bulsa dallarina konacakHava soğuk geç kalır...

Şair: Ramazan PAMUK

Makale Kapak Resmi
Deprem Âyetlerinin İşârî Yorumları

Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de geçen her bir cümleye âyet dendiği gibi Cenâb-ı Allah’ın varlığının ve kudretinin delillerinden olan bazı eşya ve hadiselere de âyet denmektedir. Söz konusu ontolojik ...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Şiir: İlâhî Îkaz

Bunu böyle bilmeliİlâhî bir îkazdırKendimize gelmeliİlâhî bir îkazdırEmre tâbî olmalıHakîkatı bulmalıİslâm ile dolmalıİlâhî bir îkazdırAllah'ın Kitâbı varİnsana hitâbı varUyarı, îtâbı varİlâhî bir îka...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
1897 Yunan Harbi Kahramanı Hâfız Abdülezel Paşa

Hâfız Abdülezel Paşa, Sultan II. Abdülhamid Han Dönemi’nin gözde kumandanlarındandır. 1828/1829 yılında Konya’nın Hâdim ilçesinde dünyaya geldi. Babasının adı Osman’dır. 15 yaşına kadar Hâdim’de ve Ko...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Kitap: Manevî Yolculuğun Ölçüleri: Mîzânü’s-Sülûk

Nakşbendiyye, Anadolu topraklarında büyük çaplı etkisi ile dikkat çeken tarikatlardan biridir. Bu yolun ilme ve âlime bakışı, aşırılıklardan uzak durmaya yönelik tavrı gönüllerde makes bulmasına sebep...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Depremde Birlik ve Beraberlik Ruhu

Türkiye’de 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 şehrimizi daha etkileyen 7.7. ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem, haftalardır hepimizi büyük üzüntülere sevk ediyor.  Yü...

Yazar: Mehmet Nuri YARDIM

Makale Kapak Resmi
Rahmanın Muhteşem Düzeni

Yüce Allah Enbiya Sûresi’nin 16. ayetinde; “Biz yeri, göğü ve arasındakileri eğlence olsun diye yaratmadık.” buyurarak kâinatın yaratılışında bir takım hikmetlerin bulunduğunu ifade eder. Burada insan...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Asrın Felaketinde Yüreklerimiz Dağlandı

6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17 de Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve saat 13.26 da Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki depremi yaşadık. Depremlerin ardından iki bine yakın a...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Uygulamadan devam edin