1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 268.Sayı

Kapak Resmi
268.Sayı
Makale Kapak Resmi
Dünyevileşme Tuzağından Kurtulmak

İslâm dini, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayan bir hayat dinidir.  İnananlara, ahirette huzurlu ve mutluluk vadederken dünyada da nice güzellikler yaşatmaktadır. İnsan, yalnızca dünya için yani...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Ey kıble-i ervâh tecellâ nazarındır

1. Ey kıble-i ervâh tecellâ nazarındırEy dîde-i eşbâh mücellâ nazarındır2. Her demde lebin çeşmesi bin Hızr eder ihyâDilber lebi enfâs-ı Mesîhâ nazarındır3. Kim dâmenini tutmadı esrârını bilmezTâlible...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Vakit Bilinciyle Zamanı Anlamlı Hâle Getirmek

Zaman, Yüce Allah’ın bizlere bahşetmiş olduğu en önemli nimetlerinden biridir. Zaman hem nimet hem emânettir bizde. Zira zamandan bir bölüm verilmemiş olsaydı imtihana çekilmezdik. Bunun için mükellef...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Muhyiddin İbnü’l-Arabî ve Anadolu’daki İrfan Geleneği

Bir gelenek ve kültür dairesinde devam eden marifetullahta ömrü boyunca ilerleyen Arabî, büyük bir marifet ehlidir ve yorgunluk nedir bilmeyen irfan yolcusudur.Hayatının önemli bir kısmı hakikati aram...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Durdurana Aşk Olsun

Yalanlarla avuttu,Bir tenhada unuttu;Ne ellerimden tuttuNe dönüp baktı zaman,Su gibi aktı zaman.Bilemedim huyunu,Ölçemedim boyunu;Can alıcı oyunuSona bıraktı zaman,Su gibi aktı zaman.Uçtu kelebek gibi...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Allah’a Dost Olanlara Dost Olmak

Gerçek dostluğun zayıfladığı,  her şeyin yarar ve çıkar ilişkileri üzerine kurulduğu bir çağda yaşıyoruz. Öncelikle dostlukların samîmî ve sahih bir temel üzerine yeniden inşâ edilmesi gerekir. İ...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Günümüz İnsanının En Önemli Problemi: Dünyevileşme

Prof. Dr. Mehmet Soysaldı ile RöportajDünyevîleşme denilince ne anlamalıyız, dünyevîleşmenin tarifini yapabilir misiniz?Yüce Allah, insanı en güzel bir şekilde yaratmış ve ona sayısız nimetler vermişt...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Can Ülkesine Aşk Sancağı Dikebilmek

Tasavvuf; İslâmî ilimlerin zirve noktası, zübdesi ve özü olarak ifade edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) insanda fıtrî olarak var olan dünya sevgisini gönülden atıp, ibâdeti önceleyerek kulluk ş...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Zâhidlerin Eşyaya Olan Esâretten Kurtulma Çabaları

Âriflerin bütün derdi Allah’ın rızâsını kazanmaktır. İlâhî rızâya gölge düşürecek her şeyden ellerini ve eteklerini çekmişlerdir. Bir bütün hâlinde Allah’a yönelen ârifler, ne dünyaya ne de âhirete il...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Şiir: Ömür Sermayesi

Evlât, ömür sermayesi,Geçer gider anlamazsın...Seçilmez ölümün sesi,Seçer gider anlamazsın...Yarınımız meçhul zaman,Bugün belli ayan-beyan,Yelkovan sır, akrep tırpan,Biçer gider anlamazsın...Her lâhza...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Tende Cânım Mustafa

Asıl adı Mustafa olan ve doğum tarihi net olarak bilinmeyen Ruhsâtî, hayatını âşık edebiyatının yaygın olarak yaşatıldığı ve âşıklar yatağı olarak nitelenen Sivas’ta[1] sürdüren XIX. yüzyıl âşıklarınd...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
2. Abdulhamid Dönemi Saat Kuleleri

Saat kulelerinin ortak özellikleri şöyle sıralanabilir: Saatler her saat başı saat sayısı kadar veya saat başı tek vuruş yapacak şekilde imal edilmişlerdir. Bazı saatler her saat başı saat sayısına il...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Şiir: Dünya Dönüyor

Gece olur gündüz olurDöner bu devran bu devranGüneş doğar hayat bulurDöner bu devran bu devranIrmaklar denize akarÇağlayıp bendini yıkarGök gürleyip şimşek çakarDöner bu devran bu devranKimi elde tutm...

Şair: Ramazan PAMUK

Makale Kapak Resmi
Rüya Rüya İçinde

İnsan hayata karşı bütün zorluklardan arınmış bir varlık değil, dünyaya kafa tutacak güçte de değil. Tabii Allah’ın verdiği aklı kullanarak insanlığın ilk zamanından bu yana çok önemli merhaleler kate...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Mustafa Nehcî Efendi ve Hakîkat Umdelerinden Damlalar

Mustafa Nehcî Efendi, Halvetiyye Tarikatı’nın Cihangiriyye kolunun önemli isimlerindendir. O, hakîkat yolcusu bir mürşid-i kâmil ve topluma yön veren gönül erlerindendir. Nehcî Efendi, velûd bir müell...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Camiyi İbâdetle Şenlendirmek, Zamanı Bereketlendirmek

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Medine’de en önem verdiği hususların başında insanların mescide devam etmeleri gelmekteydi. Gözü mescidde herkesi arardı. Buna önem verirdi, çünkü mü’minlerin sorunlarıyla il...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Osmanlı'da Saat Kulesi Kültürü

Tanpınar'ın "Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında." dediği zaman, aslında bizi her yönden bağlıyor. Çünkü zaman bir çeşit ömür ölçerlik vazifesi de yapıyor.Vakti ölçme ve tayin etme çok eskide...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Kamu Derde Devâ Muhammed

Şeyyâd Hamza (13. yüzyılın sonu?-14. yüzyılın ikinci yarısı?)Senün aşkun kamu derde devâdur yâ RasûlallahSenün katunda hâcetler revâdur yâ RasûlallahSenün nûrun gören gözler ne ay gözler ne yılduzlarN...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Maraş ve Antep Savunmalarının Kahramanı Arslan Bey

Maraş ve Antep Müdafaalarının adsız kahramanlarından biri de Arslan (Toğuzata) Bey’dir. 1886’da Maraş’ın Güksun ilçesine bağlı Fındık köyünde dünyaya gelmiştir. 1859-1860 yıllarında Kafkasya’dan göç e...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Dünyevileşme Örneği Olarak Bahçe Sahipleri Kıssası

Kur’an-ı Kerim’deki ibretli kıssalardan birisi de bahçe sahipleri kıssasıdır. Kalem Suresi’nde anlatılan bu kıssada, bahçe sahibi olan bir grup insanın denenme süresinden bahsedilir. Kıssadaki bahçe s...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Şiir: Bize Düştü

Bu aşkın pazarındaMelâmet bize düştüMeclisin kenarındaİkamet bize düştüHalka bigâne gibiGeçtik divane gibiAşka pervane gibiİcabet bize düştüAyak baş ayırmadıkBiz gittik çağırmadıkKırılsak da kırmadıkN...

Yazar: Mahmut NACAR

Makale Kapak Resmi
Kitap: Kur’an’a Göre Ölüm ve Ölüm Ötesi Hayat

İnsan, yaratılan varlıkların en şereflisidir. Allah Teâlâ onu en güzel bir surette yaratmış ona akıl nimetini vererek bu dünyada halife olarak tayin etmiştir. Bu derece önem verilen bir varlığın yarat...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Ezana Dair Duygular Düşünceler

Edebiyatımızda Saat/Vakit VurgusuTürk edebiyatında saat ve vakit vurgusu birçok eserde, şiirlerde, hikâyelerde, romanlarda geniş şekilde yer almıştır. Hatta bu tema, sadece bu ana türlerde değil hatır...

Yazar: Mehmet Nuri YARDIM

Makale Kapak Resmi
Varlıkların En Şereflisi Olan İnsan

İnsanoğlu muhabbetle karılmış, özelliklerle donatılmış, sevgi yumağıyla sarılmış ve varlıkların en şereflisi olarak yaratılmıştır. Özümüz ne kadar sevgi taşırsa sözlerimizde o oranda sevgi çağlayanı o...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Uygulamadan devam edin