Aranan Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
KURTLARA HÜKMEDEN SULTAN

Eşitlik demek olan adalet¸ bir kimsenin karşısındakilere iyilikte de fenalıkta da aynı şekilde davranmasıdır. Eşitlik demek olan adalet¸ bir kimsenin karşısındakilere iyilikte de fenalıkta da aynı şek...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
MEYHANEDEN GÖNÜLLERE: BİŞR-İ HAFÎ (K.S)

“Allahü teâlânın emirlerine ve Peygamber efendimizin sünnetine titizlikle uyan¸ haram ve şüphelilerden şiddetle kaçınan Bişr-i Hâfî hazretleri¸ bir gece rüyâsında Peygamber efendimizi gördü.R...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
PEYGAMBERİMİZİN MÜJDELEDİĞİ ALİM: İMAM-I AZAM EBÛ HANİFE

"Dinin alışveriş kısmını bilmeyen¸ haram lokmadan kurtulamaz ve ibadetlerin sevabını bulamaz. Zahmetleri boşa gider ve azaba yakalanır ve çok pişman olur."Ebû Hanîfe Nu'mân b. Sabit ¸ İslâm'da...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
İMAM-I ŞAFİİ

Doğumu ve Nesebi İmam Şafii'nin adı Muhammed b. İdris'tir. İmamı Azam Ebu Hanife'nin vefat ettiği yıl olan Hicri 150 senesinde Filistin'in Gazze şehrinde dünyaya geldi. ...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
MA'RUF-I KERHÎ

Ma'ruf bin Firûz Bağdât'ın Kerh beldesinden olduğu için Kerhî denilmiş ve Ma’ruf-ı Kerhî diye tanınmıştır.Ma'ruf bin Firûz Bağdât'ın Kerh beldesinden olduğu için Kerhî denilmiş v...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
FUDAYL BİN İYÂD

Evliyanın büyüklerinden olan Fudayl bin İyâd'ın künyesi Ebû Ali'dir. 726 (H.107) senesi Horasan'ın Ebîverd kasabasında doğdu. 803 (H.187) senesi Mekke-i Mükerreme'de vefat etti. Kabr-i...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
AHMED-İ BEDEVÎ (K.S)

Evliyanın büyüklerinden olan Ahmed-i Bedevî’nin babasının adı Ali’dir. Nesebi Peygamber Efendimize ulaşır.Evliyanın büyüklerinden olan Ahmed-i Bedevî’nin babasının adı Ali’dir....

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
HASAN-I BASRÎ (K.S.)

Tâbiînin ve bu devirdeki evliyânın en büyüklerinden olan Hasan-ı Basrî hazretlerinin künyesi Ebû Muhammed ve Ebû Said’dir. Aslen Basralı olduğu için Basrî ismiyle meşhur olmuştur.Tâbiînin ve bu ...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
AĞABEY'E VEFA

Geçen yıl Hakk’a yürüyen örnek insan Ahmet Şemsettin Ateş’in hâtırasına Nasihat Yayınları’ndan yeni bir kitap neşredildi: “Şemsnâme/Şeyhzâdeoğlu Ahmet Şemsettin Ateş”.Geç...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
RABİATÜ'L ADEVİYYE

Künyesi ‘Ümmü’l Hayr’¸ babasının adı İsmail’dir. Tabiin büyüklerinden olan bu yüce kadının doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Hicri 100 ile 180 yılları arasında yaşadığ...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
EBÛ TÜRÂB-I NAHŞEBÎ

Horasan bölgesinin büyük velilerinden olan Ebû Türâb dokuzuncu yüzyılda yaşamıştır. İsmi¸ Asker bin Hüseyin’dir. Ebû Türâb künyesiyle ve Nahşebî nisbesiyle meşhur olmuştur. Horasan bölgesinin bü...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
İMAM BUHARÎ (K.S.) (194–256/810–869)

Asıl ismi Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail olan Buharî¸ isminden de anlaşılacağı gibi¸ İslâm ilimlerinin¸ özellikle hadis ve tasavvufun beşik kentlerinden biri olan Buhara’da 13 Şevval 194 h.(21 ...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
EBUSUUD EFENDİ

Osmanlı şeyhülislâmı¸ fıkıh ve tefsir bilgini olan Ebussuud Efendi 30 Aralık 1491 yılında İskilip’te dünyaya gelmiştir. Asıl adı Mehmet Ebussud el İmadi’dir. Mutasavvıf Muhyiddin Mehmed&#...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
EMİR SULTAN HAZRETLERİ

Tarihimizde İslâm’ın yayılmasına¸ sultanların yetişmesine¸ tarihin akışının değiştirilmesine ve asırlarca insanlara rûhaniyetleriyle yön verdiğine inanılan büyük insanlar ve velîler vardır. İşte...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
MOLLA FENÂRÎ

Osmanlı Devletinin ilk şeyhülislâmı ve büyük velîlerden olan Molla Fenârî’nin asıl ismi Muhammed olup¸ babasınınki Hamza’dır. Nisbeleri Rûmî ve Fenârî¸ lakabı Şemsüddîn’dir. 1350 (H....

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
ŞEHZADE MEHMET'İN HOCASI MOLLA GÜRANÎ

Dördüncü Osmanlı şeyhülislâmı¸ Osmanlı âlimlerinden ve büyük velilerden olan Molla Güranî'nin asıl ismi¸ Ahmed bin İsmâil bin Osman Güranî'dir. 1410 (H.813) senesinde¸ Suriye'nin Güran ka...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
ZENBİLLİ ALİ EFENDİ

Zenbilli Ali Efendi¸ ilim tahsiline memleketinde başlayıp¸ Alâeddîn Ali bin Hamza Karamânî’den ders aldı. Bu ilk tahsilinden sonra İstanbul’a gitti. Orada¸ zamanın meşhur...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
SÜLEYMAN ÇELEBİ

Türkçe "Mevlid" kasidesinin yazarı olan Süleyman Çelebi Bursa'da doğdu. Kaynaklarda doğum tarihine dair bir kayda rastlanmamakla birlikte¸ Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i 60 yaşında yazdığı v...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
İMAM-I GAZALİ'DEN ÖĞÜTLER

"Ey Oğul! Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle kork. Ona kulluk görevini gereği gibi yap. Haram kıldığı şeylerden mümkün olduğu nispette kaçın. Allah'ın saadete uzanan yolundan ayr...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
TİCARET ÂDÂBI

İnsanların en hayırlısı insanlara en yararlı olandır. Ticaret erbabı da¸ toplumumuzun insanlara en çok faydası dokunan bir kesimidir.İnsanların en hayırlısı insanlara en yararlı olandır. Ticaret erbab...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
AMELLERİN İÇİNDE EN MAKBULÜ: ALLAH İÇİN SEVMEK

Allah'u Teala insanı ahseni takvim olarak yaratmış¸ İslam'ı din¸ Hz. Muhammed (sav.)'i peygamber olarak kabul eden müminleri birbirine dost ve kardeş kılmıştır. Bu kardeşliğ...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
RAHMETE AÇILAN KAPI: ÜÇ AYLAR

“Receb Allah Teâlâ'nın ayıdır. Günahları bağışlar¸ Receb kelimesinin "R" harfi¸ Allah Tealâ Hazretleri'nin rahmetine; "Cim" harfi¸ Allah Teâlâ Hazretleri'nin cömertliğine; "Be" harfi¸ Allah Teala'nın ...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
ELVEDA RAHMET AYI

"Şüphesiz ki Allah insanlara zulmetmez¸ fakat insanlar kendi nefislerine zulmederler." (Yunus 44)“Bu rahmet ayında bağışlanmayan ne zaman bağışlanır? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Makale Kapak Resmi
GÜNAHLARDAN SAKINMAK

"Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız¸ sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere koyarız" (Nisa-31)"Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız¸ sizin küçük gün...

Yazar: İbrahim ŞAHİN

Uygulamadan devam edin