Aranan Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
Sorumluluklarımızın İçtimai Boyutu

Şimdi anlatacağımız öyküde dört adet kahraman var. Bunların isimleri de sırasıyla şöyle: Herkes, Birisi, Hiç Kimse ve Herhangi Biri…Yapılması gereken önemli bir iş vardı ve Herkes, Birisi’nin o işi ya...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
Aynadaki Surete Bak

Aynadaki surete bakmanın anlamı oldukça geniş. Bu öğüdün görünür anlamında, gerçekten bir ayna ya da ayna gibi, kişinin kendi yansımasını görebileceği parlak bir yüzeye bakmak yatar. Buradaki amaç; ki...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
Hayata Don Kişot Penceresinden Bakabilmek

Don Quijote (Don Kişot) deyince genellikle gülümsüyor insanlar… Belki haklılar, çünkü onu anımsadığımızda, hayalperest, biraz da kaçık, yel değirmenlerine karşı kılıç sallayan bir “uçuk” olarak karşım...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
Ergenlerde Beyin Sağlığı ve Gelişimi

Ergenler, dünyayı yetişkinlere göre çok farklı algılar ve çok farklı tepki verirler. Onların hayata baktıkları pencere, bir yetişkinin penceresinden çok farklıdır. Örneğin, babasının o gün herhangi fa...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
Mevlâna ve Mesnevî Üzerine Kısa Bir Hasbihâl

Dünya kurulduğundan bu yana insanlar zaman zaman sıkıntılara, bunalımlara girmiş ve böylesine çıkmazlarda onları teselli ve irşad edecek birçok gö­nül ehli insan ortaya çıkmıştır. Bu dev şahsiyetlerde...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
Medeniyetin Vazgeçilmez Kökleri: Kültür ve Sanat

İnsan bu dünyaya amaçsız gönderilmediği gibi büyük sorumluluk ve görevler de üzerine yüklenmiştir. Bunun farkına varan toplumlar, tarihin her döneminde varlık ve güçlerini koruyabilmişlerdir. Yaratıla...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
Mimarimizin Taşa Sinen Kokusu

İkamet alanları, üzerinde yaşayan toplulukların arketipidir. Mekânlar, binalar, çeşmeler, ibadethaneler, mesire alanları, oyun alanları, gösteri alanları, fabrikalar, atölyeler, okullar, hastaneler, p...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
O Bir “KÂBUS”

Kendisiyle tanıştığımda henüz 16 yaşındaydı. Derste, teneffüste, okul bahçesinde ve okul sınırlarının dışında tabiri caizse terör estiren bir kişilikti Cumali... Odama ne zaman bir öğretmen ya da bir ...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
DAVRANIŞLARIN ZİHİNSEL TEMELLERİ

Her eylemin bir düşünce boyutu vardır. Herhangi bir iş için eyleme geçmeden evvel bunu zihnimizde tasarlarız. İç temsillerimiz, düşüncelerimiz, fikir kalıplarımız, aldığımız eğitimler fizyolojik davra...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİK ŞUURU

“Birlik ve beraberlik”, çok sık duyduğumuz kavramlardan olsa gerek. Öğrencilik yıllarımızdan tutun, mezuniyetten sonra, askerlik görevinde, iş hayatında, kitle iletişim araçlarında, velhasıl bu toprak...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hikmet’ten Dîvân-ı Hulûsi’ye Değişmez Parola “Nerde Gönlü Kırık Biri Görsen Yoldaşı Ol!”

“Garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol” (Osman Hulûsi Dârendevî) Yaklaşık bin yıl önce Türkistan topraklarında husûle gelen nüvesinin vücut bulup, dal...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
AİLEDE EMPATİ VE DİĞERKÂMLIK

Ailemiz, gözlerimizi açtığımız ilk toplum birimidir. Okul çağına gelene kadar her şeyi ailemizden görür ve öğreniriz. Bizlerin bugünlere gelişinde, büyümemizde, gelişmemizde, eğitimimizde, velhasıl bi...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
HER ŞEY MÂŞUKTUR, ÂŞIK BİR PERDEDİR

Adamın biri, oğlunu Bağdat’ta yaşadığı söylenen çok arif, âlim bir zâtın yanına verip yetiştirmek istemiş. Anadolu’dan kalkıp âlimin yanına gitmişler. Gittikleri yerde çok hoş karşılanmışlar. İkramlar...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
HER ŞEY ZIDDIYLA KAİM

Kâinat, zıtlıklardan halk edilmiş bir sır muamması… Yaratan, elbet bir hikmet gereği halk etmiş bu tezatları… Biraz tefekkür edersek, hayat devr-i daiminin işleyişinin bu tezatlar silsilesiyle bir sin...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
KIŞ ÜZERİNE KISA BİR HASBİHÂL

Kış mevsimi denilince muhtemelen ilk aklımıza gelen iki mefhum, kar ve soğuk olmalı. Doğrudur, lâkin kâinatta zerreden küreye her türlü hadise ve anasır, onlara verdiğimiz mana nisbetinde tecessüm ede...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
Sonbahar…

Hazan mevsimi… Kıyafetlerin yağmur koktuğu, müphem bir mahzunluğun gâiplerden göçüp yüreklerde yuva kurmaya başladığı bir hüzün iklimi… Gönül kâselerinden keder demlerinin taşmaya yüz tuttuğu gü...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
Bir indi mi perde, ne sen kalırsın ne ben...

Selçuk Alkan Âlem bir deniz Sen bir gemi Aklın yelkeni Fikrin dümeni Kurtar kendini Ha göreyim seni[1]   Hayat; sadece defterde, kitapta bulunan birkaç satır bilgi ya...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
Akıl ve Kalbin Dengesi

Akıl ve mantık, elbette yaşam sürecimiz açısından fazlasıyla önem taşımakta… Ancak insanın yaşamını verimli ve güvenli bir şekilde sürdürebilmesi açısından sadece mantık yetersiz kalmakta. Salt mantık...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
Karantina Günlerinde Hayata Yesevî Penceresinden Bakabilmek

Yakın zaman öncesine kadar birçoğumuzun geçirdiği karantina günleri, hayatımızın gidişatına el koydu. Dünyada büyük bir salgın var. 2020 yılı afetlerle, savaşlarla, kayıplarla, korkularla başladı ve h...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
KAHVE ÂŞIK, FİNCAN MÂŞUK

Çok zaman önceydi. Habeşistan diyarında yetişen bir ağaç cinsinin meyveleri, pek yakında gerçekleşecek olan o nâmütenahî vuslat anının heyecanı, ihtirası ve sancısıyla kıvranıp duruyorlardı. Tıpkı bir...

Yazar: Selçuk ALKAN

Uygulamadan devam edin