Aranan Yazar: Hasan Ali GÖKSOY

Makale Kapak Resmi
O'NA SEVGİNİN ŞİİR VE HÜSN-İ HATLA İFADESİ

"Ol Resûl-i müctebâ hem rahmetenli'l-âlemîn Bende medfûndur deyû eflâke fahreyler zemîn"Ol Resûl-i müctebâ hem rahmetenli'l-âlemîn Bende medfûndur deyû eflâke fahreyler zemîn Ravzasın idü...

Yazar: Hasan Ali GÖKSOY

Makale Kapak Resmi
O'NA SEVGİNİN ŞİİR VE HÜSN-İ HATLA İFADESİ - II

Yok mu ey yolcu¸ bu yoldan dönmek; Yeniden Refref’e binmek yok mu? Göğe çıktın yine... lâkin bu sefer¸Yok mu ey yolcu¸ bu yoldan dönmek; Yeniden Refref’e binmek yok mu? Göğe çıktın...

Yazar: Hasan Ali GÖKSOY

Uygulamadan devam edin