Aranan Yazar: Abdullah DOĞAN

Makale Kapak Resmi
ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ (K.S)

İbrahim Hakkı hazretleri¸ babasının vefatından sonra hocasının emriyle Erzurum'a gitti. Amcalarının da teşvikleriyle sekiz sene ilim tahsil etti. Burada tahsilini bitirdi¸ fakat gönlü¸ hocası İsmâ...

Yazar: Abdullah DOĞAN

Makale Kapak Resmi
İSKİLİPLİ ÂTIF EFENDİ

Necip Fazıl'ın naklettiği bir hadise de Âtıf efendi'nin mahkemeden bir gün evvel müdafaasını yazarken¸ birden dalıp rüyasında Rasûlullah'ı (s.a.v) görmesi¸ Kâinatın Efendisinin...

Yazar: Abdullah DOĞAN

Makale Kapak Resmi
SÜNBÜL SİNAN EFENDİ

Osmanlı'nın yetiştirdiği en büyük velilerinden Asıl adı Yusuf¸ babasının adı ise Ali'dir. Lakabı Zeynüddin ve Sinanüddin olup o¸ Sünbül Sinan diye şöhret buldu. Merzifon'un Borlu kasabasında 1451 (H...

Yazar: Abdullah DOĞAN

Makale Kapak Resmi
İSMAİL HAKKI BURSEVÎ (K.S.)

"İnsana gelen bela ve sıkıntılar¸ kalbi aydınlatır. Belâ ve musibet zamanında tecelli-i ilahi meydana geldiği için kalb genişler."Güzel Anadolu'muzun manevî zenginliğini meydana ge...

Yazar: Abdullah DOĞAN

Uygulamadan devam edin