Aranan Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
TEVEKKÜL TEDBİR ALMAYA ENGEL DEĞİLDİR

Tevekkül, “Bir Müslümanın herhangi bir iş hakkında, istediği amaca ulaşmak için gerekli olan ve üzerine düşen her türlü çalışmayı yaptıktan sonra ötesini Allah’a bırakmasıdır.” şeklinde tanımlanır. Fa...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
DUÂNIN ÂDÂBI

Her şeyin bir usûl ve âdâbı olduğu gibi duânın da bir âdâbı ve usûlü vardır. Âyet ve hadislerde belirtilen duânın bu usûl ve âdâbına uyulduğunda şüphesiz onun kabul olma ihtimali de artacaktır. Bu anl...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
Ümmetin Yetim Çocukları

Günlerden, Müslümanların Uhud Savaşı’nda fazlaca şehit verdiği Medine’ye dönüldüğü bir gündü. Başta Allah Rasûlü’nün amcası Hz. Hamza olmak üzere birçok sahabi şehit olmuştu. Herkes şehitlere ağlıyord...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
Hz. Peygamber(s.a.v.)ve Çocuklar

Peygamberimiz, inanan büyük, küçük herkes için güzel bir örnektir. Rabb’imiz şöyle buyurmaktadır: “And olsun ki, Rasûlullah, sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikre...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
Sevgi Fedakârlık İster

Allah Rasûlü’nün arkadaşlarından Abdullah b. Muğaffel şöyle bir olay anlatmaktadır: Bir adam Rasûlullah (s.a.v.)’e, “Ey Allah’ın Rasûlü! Ben seni gerçekten seviyorum.” dedi. Rasûlullah (s.a.v.) “O söy...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
Sorumluluk Sahibi ve Mücadeleci Bir Gençlik

Kur’an’da gençlik, iki zayıf dönem çocukluk ve ihtiyarlık arasındaki güç ve kudret, bilme ve yapabilme vaktidir: “Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardında...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
Rol Modeliniz Kim?

Rasûlullah (s.a.v.) Necd tarafına bir süvâri gönderdi. Bunlar Benî Hanîfe Kabilesinden Sümâme b. Üsâl denilen bir adam getirdiler. Getirdikleri bu kişi Yemâmeliler’in reisiydi. Onu mescidin direklerin...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
KAÇINILMAZ SONUÇ ÂHİRET

Küçük âlem içinde büyük âlem olan ve mükemmel yaratılan insan başıboş bırakılmamış ve bırakılamazdı da. “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?”1 Çünkü kâinat düzen içinde kendisine veri...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
AİLE VE TOPLUMMAHREMİYETİ

Mahrem kelimesi Arapça “haram” kelimesinden gelmektedir. “Mahrum”, “hürmet”, “muharrem”, “tahrim” gibi kelimeler de aynı köktendir. Sözlükte “helâl olmayan, yasaklanan şey” manasındaki mahrem kelimesi...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
KIYAFETİMİZ MODAYA MI ALLAH’IN EMRİNE Mİ UYGUN?

Moda, değişiklik gereksinimi veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik olarak tanımlanır. Yani tanımdan yola çıkarak söyleyebiliriz ki, modada ihtiyaç değil; değişiklik ve süslenm...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
PEYGAMBERLERİN VE ŞEHİTLERİN GIPTA ETTİĞİ KARDEŞLİK

Hz. Ömer’den (r.a.) rivayet edildiğine göre bir gün Allah Rasûlü etrafında bulunan sahabilerine şöyle buyurmuştur:  “Allah'ın kulları arasında öyleleri var ki, peygamber ve şehit değildirler, ama kıya...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
KUR’AN-I KERİM’İ ANLAMA VE YAŞAMA SEFERBERLİĞİ

Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından Cebrâil (a.s.) vasıtasıyla mahiyeti bilinmeyen bir şekilde Son Peygamber Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e indirilen, mushaflarda yazılan, tevâtürle nakledilen, okunmasıyla ...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
İSLÂM’IN EVRENSELLİĞİ VE GÜNCELLENME MESELESİ

İslâm’ın evrenselliğinden bütün çağlara hitap eden ve çağın ihtiyaçlarını karşılayan anlaşılır. Hakikatte İslâm bütün çağlara hitap eden ve çağların ihtiyaçlarını karşılayan bir din midir? “Evet.” Bun...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
İNANÇ VE AMELDE İHLÂS

Sözlükte “arınmak, saflaşmak, kurtulmak” manasındaki ihlâs kelimesi, terim olarak “ibadet ve iyilikleri riyadan ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah için yapmak” demektir. İslâmî literatürde ...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
MODEL İNSANLAR

İnsanoğlu, edindiği tecrübeleri sonra gelen nesle aktaran bir varlıktır. Diğer bir tabirle sonra gelen nesil öncekilerin tecrübelerinden ve davranışlarından istifade eder ve onlar gibi olmaya çalışırl...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
KUDÜS İSLÂM’INDIR

Kudüs şehri, üç ilâhî dinde de önemli bir yere sahip ve kutsal sayılan bir şehirdir. Bu şehirde bulunan Mescid-i Aksâ, Müslümanların ilk kıblesi, en kutsal sayılan üç mescidden biridir. Buranın ve çev...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
İSLÂM’A DAVETTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Allah Rasûlü (s.a.v.)’nün tebliğ ve beyan görevinin yanında bir başka görevi de insanları getirdiği dine hikmetle ve güzel öğütle çağırmaktır: “(Rasûlüm!) Sen, Rabb’inin yoluna hikmet ve güzel öğütle ...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
KUR’ÂN’A GÖRE ALLAH’IN RASÛLÜ

Âlemlere rahmet ve bütün insanlığı müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen Allah Rasûlü aynı zamanda peygamberlik halkasının da sonuncusudur. Peygamberler gönderildiği kavimlerin içlerinden çıkmışlar...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
NEFSİNİ ARINDIRAN KURTULUŞA ERMİŞTİR

Sözlükte “temizlemek, arıtmak” anlamlarına gelen tezkiye kelimesi ruhu manevî kirlerden temizlemek demektir. Allah Rasûlü’nün görevlerinden biri de insanın manevî kirlerinden arındırıp ruhen yücelmesi...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
TESETTÜR ALLAH’IN EMRİDİR

Sözlükte “örtünmek, kuşanmak; başkaları ile kendisi arasına perde koymak, bir şeyin içinde veya arkasında gizlenmek” anlamlarındaki tesettür, terim olarak ilgilileri ve ölçüleri dinen belirlenmiş örtü...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
İZZET ALLAH’IN, RASÛLÜ’NÜN VE MÜ’MİNLERİNDİR

Yaratıkların en güzeli ve Allah’ın yeryüzündeki halifesi olan insanoğlu peygamberler aracılığıyla gönderilen ilâhî buyruklara uyduğu müddetçe izzet sahibidir. İnsanoğlu izzetini zaman zaman taçlandıra...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
TATİL ANLAYIŞIMIZ

İnsanoğlu beden ve ruhtan müteşekkildir. İnsanoğlunun ihtiyaçlarını en iyi bilen Rabb’imiz gündüzü çalışmak ve geceyi de istirahat için yarattığını ve aynı zamanda dinlenmenin bedenin bir ihtiyacı old...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
“KUR’AN” HATÂDAN KORUNMUŞTUR

Kur’an-ı Kerim, hem lafzı hem de mânâsı itibariyle mûcize bir kitaptır. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in diğer mûcizeleri zamanı ile kayıtlı iken Kur’an mûcizesi ise asırlara meydan okuyan bir mûcizedir. Bu ...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
RABB’İMİZ! KÂFİRLERE KARŞI BİZE YARDIM ET!

Yaratılmışların en güzeli ve Allah’ın yeryüzündeki halifesi olan insanoğlu peygamberler aracılığıyla gönderilen ilâhî buyruklara uyduğu müddetçe değerlidir. İnsanoğlu değerliliğini zaman zaman taçland...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
RASÛL’ÜM! SEN VE MÜ’MİNLER İSTİKÂMET ÜZERE OLUN!

İstikâmet, hakka tabi olmak, adâleti yerine getirmek, doğru yola gitmek, itaat olan şeyleri yapıp isyan olan şeylerden sakınmak, verdiği sözü tutmak ve haktan meyletmemek demektir. Böyle kimselere ve ...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Uygulamadan devam edin