Aranan Yazar: Mustafa ÖNDER

Makale Kapak Resmi
DİN EĞİTİMİNDE HİKÂYE VE MASALLAR

Batı'da da hikâye her zaman din eğitiminde önemli ve etkili bir yere sahip olmuştur. Bir vâiz ve Din Dersi öğretmeni olan Christoph von Schmidt hikâyelerin din eğitimindeki önemini kendi tecrübele...

Yazar: Mustafa ÖNDER

Makale Kapak Resmi
KÜLTÜRLER ARASI EĞİTİM ÇERÇEVESİNDE DİNLER ARASI EĞİTİM VE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

İletişimdeki hızlı değişme ve gelişme neticesinde dünya adeta bir şehir haline gelmiş¸ küçülmüştür. Bu küçülme fiziki anlamda değil¸ yaşama biçiminde gerçekleşmiştir. Artık insanlar birbirinden anında...

Yazar: Mustafa ÖNDER

Makale Kapak Resmi
KÜLTÜRLER ARASI EĞİTİM NEDİR?

Kültürler arası eğitimi¸ farklı kültür ve inançlara sahip insanların karşılıklı olarak birbirlerini tanıyıp¸ bir arada nasıl daha problemsiz yaşayabileceklerini araştırıp¸ çözüm önerileri getiren yeni...

Yazar: Mustafa ÖNDER

Makale Kapak Resmi
KUR'AN VE SÜNNET'TE İNSAN ONURUNA VERİLEN DEĞER

Peygamberimiz öncelikle insana değer veriyordu. İnancı¸ rengi¸ kabilesi ne olursa olsun insan onun için değerliydi. Câbir b. Abdullah'tan rivâyet edilen şu olay bunun örneklerinden bir...

Yazar: Mustafa ÖNDER

Makale Kapak Resmi
KUR'AN VE SÜNNET'TE İNSAN HAKLARI

"Bu tür olaylar cereyan ederken 20 yaşlarında olan Peygamberimiz¸ risâletle görevlendirildikten sonra Hılfu'lfudûl hakkında¸ ‘Ben¸ Abdullah b.Cüd'an'ın evinde yapılan bir antlaşmada bul...

Yazar: Mustafa ÖNDER

Makale Kapak Resmi
ÇEVRE SORUNLARI HEPİMİZİN GAYRETİ İLE ÇÖZÜLEBİLİR

"İnanan insanlar ve iyi vatandaşlar olarak yapacağımız en önemli işlerden birisi çevreyi¸ ormanı¸ toprağı korumak¸ mutlaka ağaçlandırma faaliyetlerine maddî-manevî destek vermek...

Yazar: Mustafa ÖNDER

Makale Kapak Resmi
ÇOCUKLARIN DİN EĞİTİMİNDE DİN DİLİ

"Küçük çocukların taklitleri sadece fizikî davranışlardan ibaret olmayıp¸ duygu ve heyecanları da kapsamaktadır. Çocuğun yaşamında duyguların önemli bir yeri vardır ve çocuk iyi&ce...

Yazar: Mustafa ÖNDER

Makale Kapak Resmi
İSLÂM'DA KADIN ONURU

"Peygamberimiz Veda Hutbesinde insan hakları ve insanlık onuruna özel bir vurgu yapmıştır. "Ey insanlar! Hayatınız¸ mallarınız¸ haysiyet ve şerefleriniz¸ Rabbinizle buluşacağınız güne kadar¸ bu ye...

Yazar: Mustafa ÖNDER

Uygulamadan devam edin