1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 266.Sayı

Kapak Resmi
266.Sayı
Makale Kapak Resmi
Ârifler Ölümü Devamlı Olarak Hatırlarlar

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, ölümü hayatla anlamlandırmıştır. Bir imtihan için insan,  Allah tarafından yokluktan varlık âlemine getirilmiştir.  Ölüm Kur’an’da Allah’a döndürülmek olarak n...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Bizi terk eyledi yârân

1. Bizi terk eyledi yârân gele mi tâb seherKim bilir neyle geçer bu gecede hâb seher2. Sâkiyâ sen bize mey sun da gumûmu def’ etGecemiz subha kadar böyle geçe tâ-be-seher3. Secde-i şükr edelim elde ol...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Ölüm Bize Ne Söyler

Doğduk ölmek için, ölürüz dirilmek için. Dirileceğiz hesaba çekilmek için. Hiçbir şey boşuna ve anlamsız değil. Güneş batar, yeniden doğmak için. Bu yüzden doğmak için batan güneşe, batışı zor gelmez....

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Kulluğu Ölene Kadar Ötelemek

İnsan kendi menfaatine olan bir fırsatı elden kaçırmak istemez. Gece geç saatte de olsa, müşteri gelmeye devam ediyorsa dükkânını kapatmak aklına gelmez. Hatta iş sırasında yemeğini bile ihmal eder. B...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Mevlânâ’nın Düşüncesinde İnsan

İnsan kâinâtı gören, geçmişin, geleceğin, kendinin ve çevresinin farkında olan tek varlıktır. Bu bilinçle insanı tanımak ve asıl gayesine göre yaşamasını sağlamak tasavvufun başlıca hedefidir. Çünkü t...

Yazar: Emine Elif ÇAKMAK İGALÇİ

Makale Kapak Resmi
Ölüm Mesnevîsi

Ölümle aramızda çok ince bir çizgi varDünyâlar arasında  uzaklık nefes kadarNedir diye sormuşlar, her çağda cins kafalarHep ölümü düşünmüş, nice has şâir, yazarÂkil onu çok anar, çünkü son menzil...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Ey Nebi!

Çölde susuz güvercin, dağda yurtsuz maralımAşka aşık yüreğim, pek bahtsız bedeviyimSuret- i hayal canda düşte bir kez göreyimGölgenin sütresinde sır olayım Ey Nebi!Acem yurdunda ah u zar, viran gezmek...

Yazar: Öznur ÖZÖNCEL

Makale Kapak Resmi
Ölüm Gerçeği Ve Âhiret İnancı

Her bidâyetin bir nihâyeti vardır. Bizler fânî varlıklarız. Bâkî olan sadece Yüce Allah (c.c.)’tır.Esas olan O’nun istediği gibi bir hayatı yaşayabilmektir.  İnsan hayatı, doğum ve ölüm arasında ...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Edebiyatımızda Ölüm ve Kabir Kitabeleri

Prof. Dr. Mahmut Kaplan ile Röportaj: “Edebiyatımızda Ölüm ve Kabir Kitabeleri” Ölüm, insanoğlunun hayat kadar önem taşıyan bir gerçeğidir. İnsanın kendisini güzel ve etkili bir biçimde ifadesi olan s...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Hulûsi Efendi'nin Gönülleri Eğiten Tasavvufî Ahlâkı

Ziyâretçilerin Kaleminden Hulûsi Efendi (k.s.)’nin Gönülleri Eğiten Tasavvufî AhlâkıTasavvuf; Kur’an’ı Kerim’i Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gibi yaşamaya çalışma gayretinin adıdır. Kettânî tasavvufun,...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Ölüm Gerçeği

Hastalık, salgın, yoksulluk, savaş ve çatışma ortamlarıyla ölüm oranlarının hızla arttığı bir dönemde yaşayan Yunus Emre, ölüm temasını öncelikli olarak ele almış, özellikle genç yaşta ölenleri anıp ş...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Şiir: Gam Sakini

Güzel günler şimşek gibiGeçip gitti, geçip gitti.Düşler sarı yaprak gibiUçup gitti, uçup gitti.Can almadı muradını,Kimse duymaz feryadını.Kader kuşu kanadınıAçıp gitti, açıp gitti.Felek büktü bileğimi...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Hayatı Tevekkül Merkezli Yaşamak

Hayatın olumsuz taraflarını daha çok mu görüyoruz? Gelmeyen yarının daha kötü olacağını mı düşünüyoruz? Henüz gelmeyen gelecek için her geçen gün daha çok mu kaygılanıyoruz. Ya da geçen geçmişe mi tak...

Yazar: Eşref BOLUKÇU

Makale Kapak Resmi
Şiir: Ahlat Mezar Taşlarında

Benim destansı hikâyem,Ahlat mezar taşlarında,Öz geçmişim, öz semâyem,Ahlat mezar taşlarında…Hem sanatkâr, hem de dâhi,Selçuklunun taş semahı,Bin senelik Türk tarihi,Ahlat mezar taşlarında…Sekiz bin t...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Tarihe Yolculuk: Medeniyet Merkezi Ahlat

Ahlat, Doğu Anadolu Bölgesinin, Yukarı Murat -Van Bölümü’nde, Süphan ve Nemrut Dağları arasında bulunan plato üzerinde kurulmuş, Bitlis iline bağlı, 34.000 nüfuslu bir ilçe merkezidir. Doğa ve tarihî ...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Kendini Bilmek

İnsanlar çeşitli duygulara haiz varlıklardır. Sevinir, üzülür, sinirlenir, mutlu olur, üzülür, hayal kırıklığına uğrar, kalbi kırılır, kırar vb. birçok insani özellikleri barındırır. Elbette insanlığı...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Sabah Ezânı

Müezzin deyince hayyalel felah,Salihe ahiddir sabah ezanı.Diriye şifadır ruha inşirah,Gafile lahiddir sabah ezanı.Bülbüller seslenir uyuyan kula,Erkeğe kadına bekara dula,İster ki müminler miracı bula...

Yazar: Yaşar ÖZKAN

Makale Kapak Resmi
Nûreddîn-zâde Muslihuddîn Mustafa Efendi

Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin Üstâdlarından: Nûreddîn-zâde Muslihuddîn Mustafa Efendi ve Gönül Dünyasından YansımalarNûreddîn-zâde, Belgradlı Münîrî (ö. 927/1521) tarafından “Zamanımızın Hasan-ı Basrîsi”,[1]...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Buluşma Noktası

Daha evvel farklı veçheleriyle İstanbul duraklarımdan söz etmiştim. Bir “taşralı” yahut Divan şairinin ifadesiyle “kenar” yazarı olarak aynama yansıyan İstanbul siluetini tasvir etmiştim. O tasvirlerd...

Yazar: Bilal KEMİKLİ

Makale Kapak Resmi
Ölüm Gazeli

Canı tenden çıkarıp toprağa vermektir ölüm,Ebedî âleme can postunu sermektir ölüm.Kabri boydan boya kaplar bir ölüm velvelesi,Yâr için göğsünü her güçlüğe germektir ölüm.Yücelir katbekat Allâh’a adanm...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Bütün Varlıklar Senin Hükmün Altındadır

Senin emrine mahkûm cümlesidir taht-ı hükmündeKamu mahlûk u âlem ins ü cân arz u semâ yâ Rab(Ey Rabb’im! Bu dünyadaki yer, gök, insan ve cinler, yaratılmış olan bütün varlıklar Senin hükmün altındadır...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Sanat Tarihi Açısından Ahlat Mezar Taşları

Öteki dünyaya atılan bir adım olan ölüm, bütün inanç sistemlerinde kendine has ve mühim bir yer tutmuştur. Ölüm bütün inançlarda insanoğlu için bir dönüm noktasıdır. Diğer inanç sistemlerinde olduğu g...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Sadeddin Ceylan Efendi

İstiklal Madalyası’nı Kabul Etmeyen Tekke Şeyhi Sadeddin Ceylan Efendiİstiklal Savaşı’nı desteklemek ve zafere ulaştırmak amacıyla en hayatî hizmetleri her türlü tehlikeyi göze alarak ifa etmek şerefi...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Cami Avlusunda İrfan Dersi

Ergün Amca her gün yaptığı gibi ikindiye bir saat kadar evvel Üsküdar Yeni Camii avlusunda oturur ve camiye ziyaret için gelenlere caminin mimarî ve tarihî yapısı ile ilgili bilgiler verir. Kafasında ...

Yazar: Aydın BAŞAR

Uygulamadan devam edin