1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 265.Sayı

Kapak Resmi
265.Sayı
Makale Kapak Resmi
İslâm’ın İki Ana Kaynağı: Kur’ân ve Sünnet

Yüce dinimiz İslâm’ın iki ana kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan biri Kur’ân-ı Kerim ikincisi isi;  Sünnet-i Rasûlulah’tır. Kur’ân, Allah’ın kelâmını bütün insanlığa ve âleme yayarken, sünnet ise R...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Kalk ey gönül feryâda gel vakt-i seher vakt-i seher

1. Kalk ey gönül feryâda gel vakt-i seher vakt-i seherMahbûb-ı aşkı yâda gel vakt-i seher vakt-i seher2. Uykudan uyan eyle zâr maksûdunu isteyü varVere murâdın Kirdigâr vakt-i seher vakt-i seher3. Kal...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Teori ve Pratiği İle Kur’ân-Sünnet Bütünlüğü

Kur’ân-ı Kerim’de onlarca âyet Peygamberimiz’den, onun peygamberliğine inanmaktan, onu izlemekten ve ona itâatten bahseder. Bu âyetleri şu başlıklarda toplamamız mümkündür:Peygamber (s.a.v.)’e inanmay...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Kur’an ve Sünnette Şefâat İnancı

Şefâat, sözlükte; günahlarının affedilmesi ve isteğinin yerine getirilmesi için kendisinden bir şey istenen kişiye yardımcı olmaktır.  Yine birisine iyi bir işte aracılık etmek ve kötü işlerden s...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Prof. Dr. Enbiya Yıldırım ile Röportaj

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Dindeki Sarsılmaz Yeri HakkındaProf. Dr. Enbiya Yıldırım ile RöportajSahâbenin Rasûlullah (s.a.v.)'la ilişkisi nasıldı?Hepimizin mantığı kendi anlayabileceği üzere ashâb-ı kir...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Şiir: Kanatlanır Hece Dilinde Senin

Sözlerin semada dolunay olur,Aydınlanır gece dilinde senin.Engelleri aşmak çok kolay olur,Çözülür bilmece dilinde senin.Gösterirsin doğruları sezmeyi,Gönül tespihine mana dizmeyi.Öğretirsin okumayı, y...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Yûnus Emre’nin İslâmî Hassasiyeti

Yûnus Emre gerek yaşantısıyla gerekse yapıtlarıyla İslâm’ı bir bütün olarak yaşamanın derdini taşımıştır. Dinin ferdî, âilevî ve ictimâî yükümlülüklerini yerine getirmek Yûnus Emre’deki bu bütüncül ya...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Şiir: Kur'ân Ve Sünnet

Dört Kitâb'ın en ekmeli Kur'ân'dırHak'la bâtılı ayıran; Furân'dırKitaplar Anası, Ümmü'l Kitap'tırİnsanlara ve cinlere hitaptırBüyük şeref, bizi muhatap almışDünyâda kendine halîfe kılmışSana kul olman...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Şehirlerin Ruhu

Yaşadığımız dünya düzeni içinde ülkeler oluşmuş dünya üzerinde sınırlar çizilmiş ve şehirlerle, küçük birimler halinde insanlar yaşamaya devam ediyor. Tabii şehirler de kendi içinde mahalle ve caddele...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Hulûsi Efendi’de Tevâzu ve Manevî Emânet

İnsan topraktan yaratılmıştır, toprak tabiatlı olarak tevâzu gösteren her zaman kazanır, kibri yener, iç dünyasına tevâzu hâkim olur. Artık onun alacağı kararlarda, hareketlerde tevâzua uygunluk söz k...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Kalpler Ancak Allah’ı Zikirle Huzura Kavuşur

Yüce Allah, Ra’d Sûresi 28. âyette şöyle buyurmaktadır:“Onlar iman eden ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”Bu âyet-i kerimede ...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
İslâm Estetiği’nin Temsil Kapıları

Estetiği “sanat ve güzelliğin felsefesi” olarak algılayacaksak, bunun insan hayatına yön verici etkisinin beslendiği kanallar arasında inancı da görebiliriz. Çünkü estetik pozitif bir bilim değildir, ...

Yazar: Muhsin İlyas SUBAŞI

Makale Kapak Resmi
Medeniyet Merkezi Semerkantta Âlim-Hükümdar: Uluğ Bey

Uluğ Bey, gençliğinde devletin şehzadelerinden biri olarak görünse de aslında erken yaşlardan itibaren devlet yönetiminde söz sahibiydi. Dedesi Timur’un 1405 yılındaki vefatından sonra Miran Şah’ın oğ...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Pîr Ali Aksarayî ve Gönül Dünyamıza Katkısı

Kınayanın kınamasından çekinmeden ve ihlâs merkezli salih amelle hayatı anlamlı kılma gayreti şeklinde özetlenebilecek melâmet yolu tarihî seyr içerisinde üç devirden oluşmaktadır.[2] Hamdûn Kassâr’ın...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Ten Kafesindeki Hüma Kuşu: Ruh

Klasik Türk edebiyatı, Osmanlı edebiyatı, İslâmî Türk edebiyatı, Eski Türk edebiyatı gibi değişik isimlerle anılan, Türklerin İslâm’ı seçmelerinden sonra ortaya çıkan ve hemen bütün Türk coğrafyasında...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Kur’an’ım Ben

Yüce Rabbin kelamı,Kur’an’ım ben, Kur’an’ım.Gül Rasul’ün selamı,Kur’an’ım ben, Kur’an’ım.Cümle derde devayım,Gönüllere şifayım,Habib-i Mustafa’yım,Kur’an’ım ben, Kur’an’ım.Yoktur benim kardeşim,Bulunm...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Kılık Kıyafet ile Âdem Âdem Olmaz

"Kılık kıyafet ile âdem âdem olmazBir ulu kimseden el almayınca"Hacı Bektaş Velî’nin meşhur mısraında dervişliğin, daha geniş anlamıyla insanlığın kılık kıyafetle değerlendirilemeyeceğine işaret edili...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Osmanlı Büyüklerinin Sünnete Bağlılığı

"Sünnet" İzlenen Yol, Yöntem, Örnek Alınan Uygulama, Örf ve Gelenek Demektir.Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz’in adıyla özdeşleşen "sünnet" kavramı fıkıh, fıkıh usulü,...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Osmanlı’nın İki Büyük Matematikçisi

Osmanlı ilim dünyasını bilhassa müspet ilimler sahasında klasik dönemden modern döneme taşımada hatırı sayılır bir rol üstlenerek köprü vazifesi gören âlimlerin başında Gelenbevî İsmail, Hüseyin Rıfkı...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Şiir: Kurân'ım

Yüzüne baktıkça içim açılır,Gözlerin gözümde dursun Kur’ân’ım...Sûreden sûreye şûle saçılır,Tepeden tırnağa nursun Kur’ân’ım...Kulaklar duymuş mu böylesine ses?Her sözün emsalsiz, her hâlin enfes!Mevl...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Kolaylığa Erişmenin Sırrı

İslâm ahlakını benimseyen ve onu hayatında sergileyen, İslâm’ın hükümlerine ve nizamına sıkı sıkıya bağlı olan bir kimsenin dünya ve ahiret işlerinde bir takım kolaylıklar hâsıl olur. Bu durum takva s...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Kur’an Bize Yeter Söylemi

Prof. Dr. Enbiya Yıldırım’ın “Kur’an Bize Yeter Söylemi” adlı kitabı, gerek konusunun güncel olması gerekse birçok insanın bu konuda kafa karışıklığı yaşıyor olup sorularına güvenilir kaynaklardan ina...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Edebiyatımızda Dinî Motifler

Geçmişten günümüze Türk edebiyatımızda dinî temalar, fazlasıyla işlenmiştir. Ama bunu bugünkü nesiller pek bilmez. Belki de bazı çevreler tarafından özellikle o temalar göz ardı edilmiştir diyebiliriz...

Yazar: Mehmet Nuri YARDIM

Makale Kapak Resmi
Öğretmen Öğrencilerine Nasıl Örnek Olmalı?

Öğrencinin gözünde öğretmen her şeydir. Özellikle ilkokul öğrencileri öğretmenlerinin her yaptığını doğru kabul eder ve onu söz ve davranışlarını taklit eder.Öğretmenlik sevgi mesleğidir. Gönlü sevgiy...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Uygulamadan devam edin