1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 263.Sayı

Makale Kapak Resmi
Müslüman Bilginlerin İnsanlığa Hizmetleri

Bilim, bir medeniyeti inşa ederken, kazanımların kalıcılığını sağlayan bir unsurdur.  Bilim, özgür düşünceyle meczedildiği vakit toplumların itici gücü haline gelir. Böylece toplumların kalkınma ...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Bülbülü zâr kılar hem gülü handân seher

1.Bülbülü zâr kılar hem gülü handân seherÇeşmini şebnem eder sünbül ü reyhân seher2.Her dilin nâle-i cângâhına gûş ur cândanSûre-i Fecr’i okur bülbül-i giryân seher3.Açılır gün yüzünün subhu nikâbı le...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Kâinat Kitabını Kur’ân Âyetlerinin Işığında Okumak

Hayat düsturumuz Kur’ân, “Yaratan Rabb’inin adıyla oku!”[1] emriyle söze başlar. İlk insan Hz. Âdem’in meleklerden üstün kılınışı ve onların saygı secdesine mazhar oluşu Yüce Allah’ın onu eğitip öğret...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Şiir: Dilim Türkçedir Benim

Dudağımdan bal akar,Dilim Türkçedir benim.Mis gibi anne kokar,Dilim Türkçedir benim.Has bahçemde yeşeren,Çiçeği yediveren;Önüme güller serenDilim Türkçedir benim.Odur göğsümde nişan,Odur bana şeref şa...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş’la İlim ve İslâm Üzerine Bir Konuşma

Hocam, İslâm tefekkürüne göre,  ilim ve bilim arasında bir farklılık var mıdır?İyi ki böyle bir soru sordunuz. Çoğu insan ilim ve bilim kavramlarını aynı şey zannediyor ve birbirine karıştırıyor....

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Şiir: Yârime Arz

Ben yârimi seveli ömrüm her dem bahârdırCemâlinde cennetten ebedî güller vardırSeyrine daldığım an fânîlikten çıkarımZirâ beni mest eden mücerred bir gülzârdırZülfünün ırmak ırmak akışında kaybolsamRu...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
İlimler Hiyerarşisinde Tasavvufun Yeri

Sûfîler tasavvuf ilmini diğer İslâmî ilimlerden soyutlayarak salt bir şekilde ele almamışlardır. Diğer İslâmî ilimlerle iştigâl eden İslâm ulemâsı da tasavvuf ilmiyle kabul veya ret bağlamında bir şek...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Dağları Yıkan Hadise: Ön Yargı

Toplum içinde yaşarken insanların birbirini anlaması, insanî düşüncelerin yerli yerinde kullanılması çok önemli. Bazı hususlara takılıp kalmak, o dar pencere içine hapsolup etrafımızda olan biteni gör...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Hulûsi Efendi’nin İrşad ve Tebliğ Metodu

Tasavvuf ehli,  Cenâb-ı Allah’ın emretmiş olduğu ilâhî kanunları insanlara uygun bir üslupla anlatmak ve güzellikleri benimsetmek amacıyla en iyi yöntemleri kullanmışlardır. İslâm’ın emrettiği ik...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Kulluğun Zorlaştığı Zamanlar

Dünya âhirete doğru yaklaşırken mü’minlerin imtihanları da zorlaşmaktadır. Çünkü haram çeşitleri sürekli artmaktadır. Yüz yıl önceki haramlar ile günümüzdekiler sayı olarak aynı değildir. Ayrıca bunla...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Şiir: Dostun Gönül Dizinde

Aşk meclisi demindeYine gönül mestâne,Yürekleri dostâneBağlamak ne güzeldir!Kanayan sancılarıAvutup gül çağında,Hasretin ocağındaDağlamak ne güzeldir!Cümle sevgi kuşlarıKonsun vefa dalına,Dostu dünya ...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Sorumluluklarımızın İçtimai Boyutu

Şimdi anlatacağımız öyküde dört adet kahraman var. Bunların isimleri de sırasıyla şöyle: Herkes, Birisi, Hiç Kimse ve Herhangi Biri…Yapılması gereken önemli bir iş vardı ve Herkes, Birisi’nin o işi ya...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Barbaros Denizlerin Sultanı

Bütün ömrü suyun üstünde geçmiş ,Ummandır Barbaros Hayreddin Paşa!Kardeş gemilere hep kucak açmış,Limandır Barbaros Hayreddin Paşa…Sipahi olarak başlamış hayatHızır, Oruç, İshak denizde sanat,Korsan d...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Dâhi Mühendis Cezerî: Dünyayı Etkileyen Örnek Buluşlar

Artuklu Mühendisi CezerîArtuklular; Hasankeyf, Mardin ve Harput olmak üzere üç ayrı merkezde, XIII. ve XV. yüzyıllar arasında birbirleriyle ilişkili ama bağımsız üç beylik hâlinde yaklaşık 300 yıl hük...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Şemseddîn-i Sivâsî’nin Sırrı

Receb-i Sivâsî ve Şemseddîn-i Sivâsî ile Münasebeti Şemseddîn-i Sivâsî, İslâm tarihindeki meşhur üç Şems’ten biridir. Hz. Mevlânâ’nın yol göstericisi Şems-i Tebrîzî ve Fatih Sultan Mehmed Hân’ın hocas...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Hicrân Hastasının Devâsı

İnsan bu yeryüzü gurbetine sürgün edilmeden önce cennette idi. Murâd-ı ilâhî ile dünyaya hilâfet vazifesiyle tavzîf edilerek gönderildiği günden beri ayrılık acısı ile kıvranıp durmakta aslî vatanına ...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Azadlık Gazeli

Binlerce yıldır felek, devredip durmaktadırKâinat saatini, sürekli kurmaktadırKendini bu âhengin, dışında tutanlaraÇelikten topuzuyla, gürzüyle vurmaktadırPutlara tapanları, bir bir belirleyerekKalbin...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Kardeş Devletlerin Dil Problemi

Elazığ’da 20.si düzenlenen “Hazar Şiir Akşamları”nın davetlisiydim. Bu güzel şehrimize, 10. Hazar Şiir Akşamları’nda da gitmiştim. O zaman da, buraya Kardeş Devletlerden şairler gelmişti, bu defa da… ...

Yazar: Muhsin İlyas SUBAŞI

Makale Kapak Resmi
Tarihten Bugüne Müslüman Âlimler ve İlmî Çalışmaları

İslâm Dini İlimle Çelişmez, Aksine İlmi Daima Destekler.Türkçede “bilim” kelimesiyle de karşılanan “ilim” kavramı “evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve ge...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Osmanlılar Döneminde Yaşamış Darendeli Meşhur Devlet Adamları-2

Önceki sayıda Darende’nin yetiştirdiği tarihe mâl olmuş ve Osmanlı Devleti zamanında mühim hizmetlere imza atmış devlet adamlarımızdan Sarı Abdurrahman Paşa ve Cebecizâde Mehmed Paşa’nın hayat hikâyel...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Şiir: Okumak

Okudukça insan kendini tanırKendini tanıyan Rabb'ini bilirÇok okuyan zihnim yoruldu sanırHâlbuki zihinler öyle yol alırİlim Çin'de olsa gidip alınırAlınan ilimler halka salınırYol aldıkça daha alta da...

Şair: Hulusi TATAR

Makale Kapak Resmi
Helal Dairede Güzellik Anlayışı

Müslüman güzellikleri deren, toplayan bir konumdadır. Onun güzelliklere düşman pozisyonunda olması düşünülemez. O her bir güzelliğe Yüce Allah’ın bir eseri gözüyle bakar. İslâm âlimlerinin de söylediğ...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Çınaraltı’nda Kitap Sohbetleri

Çınaraltı, bir kitap ismi, bir dergi ismi, Beyazıt ta küçük bir çay bahçesi ve onun yanı sıra güzel insanların buluştuğu bir yerin ismi. O güzel insanları kendi zamanları içinde tanımaya ve görmeye im...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Kültür Tarihimizden Unutulmaz Hatıralar

Bizim çok zengin bir kültürümüz, derinlikli edebiyatımız, muhteşem tarihimiz ve göz kamaştırıcı bir medeniyetimiz vardır. Peki, toplum olarak bunun farkında mıyız? Ben henüz bu muazzam hazinemizi tam ...

Yazar: Mehmet Nuri YARDIM

Makale Kapak Resmi
Toplumdaki Bozulmayı Çocuklar Yansıtıyor

Çocuklarımızı okul ve sınavlarla yarışmaya odaklanmış, başarısını ve varlığını başkalarını elemeye, geçmeye başlamış bir şekilde yetiştiriyoruz. Çocuklarımız adeta test makinesi olmuş durumda. Türkçe ...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Uygulamadan devam edin