1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 255.Sayı

Kapak Resmi
255.Sayı
Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Aşkın yakıp eyledi nâr cümle işimi kıldı zâr

1. Aşkın yakıp eyledi nâr cümle işimi kıldı zârGitdi kamu nâmûs u âr ey yâr-ı sâdık yâr yâr2. Gönlüm sana hayrânedir dîdelerim giryânedirBu cân dahi kurbânedir ey yâr-ı sâdık yâr yâr3. Bî-çâre kıldın ...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Uğurlu Bir Anne: Meymûne Bnt. Hâris

Peygamberimizin mübârek eşlerinden biri olan Hz. Meymûne, 590 yılı civarında doğdu. Rasûl-i Ekrem ile evlenmeden önce adı Berre idi. Hz. Peygamber, “cömert, dürüst ve itaatkâr” anlamına gelen bu ismi ...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Tarihçi-Yazar Zafer Bilgi ile Röportaj

Osmanlı’da sağlık anlayışı ve darüşşifaların kurulma amacı ile işleyişi nasıl olmuştur?Osmanlı tıbbı İslâm tıbbına dayanıyordu. İslâm dini temizliğe çok önem verdiği için, büyük şehirlerden tutun da k...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Hayat Paylaşınca Güzel

İçinde bulunduğumuz dünyayı derin bir şekilde düşününce uçsuz bucaksız bir diyar canlanır gözümüzün önünde. Milyarlarca insanın olduğu ve sayısını bilemediğimiz diğer varlıklarla paylaşırız bu dünyayı...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Hukukçuların İntibalarıyla İlim-İrfan Önderi Hulûsi Efendi

İslâm hukukunun birinci kaynağı olarak Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, ikinci kaynağı olarak ise Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.)’in sünneti görülmektedir. Kur’an ve sünnet gibi iki temiz kaynaktan beslen...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Evrensel Değerlerden Ahde Vefa

Birçok değer yargısının yozlaştığı, ahlakî erdemlerin unutulmaya yüz tuttuğu bir dönemde yaşamaktayız. Günümüzde terk edilen önemli ahlakî erdemlerden biri de ahde vefadır. Hâlbuki ahde vefa göstermek...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Ya Hayır Söyle ya da Sus

Konuşmak insana mahsusYa hayır söyle ya da susOnunla yol bulmakta usYa hayır söyle ya da susSorulmayınca söylemeTâlibi olmazsa demeYalanlar îcat eylemeYa hayır söyle ya da susDil insanı mutlu ederDil ...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Ergenlerde Beyin Sağlığı ve Gelişimi

Ergenler, dünyayı yetişkinlere göre çok farklı algılar ve çok farklı tepki verirler. Onların hayata baktıkları pencere, bir yetişkinin penceresinden çok farklıdır. Örneğin, babasının o gün herhangi fa...

Yazar: Selçuk ALKAN

Makale Kapak Resmi
Sağlık Olsun

Bu dünyada başa her hal,Gelebilir sağlık olsun,Aklımızı şan, şöhret, mal,Çelebilir sağlık olsun…Kur’ân ömrün tadı tuzu,Kurda yem olmaz er kuzu,İmtihanlar uykumuzu,Bölebilir sağlık olsun…Bu bedenler ru...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Sağlık İsterim

Rabb’imden iman ileSağlık isterim sağlık.Dizimde derman ileSağlık isterim sağlık.Annemle babam içinSıcacık yuvam içinEn güzel rüyam içinSağlık isterim sağlık.Biricik kardeşime,Ayıma, güneşime,Oyundaki...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Büyük Tıp Âlimi: Zehravî

Cerrahî alanına getirdiği yeniliklerle tanınan Endülüslü tıp bilgini Zehravî’nin, tam ismi Ebul-Kasım Halef b. Abbas ez-Zehravî’dir. Zehravî’nin, 936-1013 yılları arasında yaşadığı düşünülmektedir. En...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Kulluğu Hayatın Merkezine Koymak

Hadis"Hz. Allah şöyle buyurmuştur: ‘Ben, kulumun zannettiği gibiyim. Beni andığı zaman, muhakkak onunla beraberim. Eğer beni kendi kendine anarsa, ben de onu Zât'ımda anarım. Beni bir topluluk içinde...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Mûsikî İle Tedavinin İlk Merkezi: Amasya Dârüşşifâsı

Mûsikî, sesleri kulağa hoş gelecek şekilde terkip etmek, ölçülü sesler vasıtasıyla estetik bir tesir ve heyecan husule getirme sanatıdır. Mûsikî, kelimeler ile anlatılması mümkün olmayan duygu­larımız...

Yazar: Ercihan ÜLGER

Makale Kapak Resmi
Çâreyi Veren Allah’tır

"Rıfk ile nabzını tut eyle tebessümle nigâhBârid etvarın ile hâl-i dilin etme tebâh Nâgehan ahî olup, vâsıl-ı dergâh-ı ilâh Belki Allah yaratır çaresizin çâresini"İnsanlar hayatlarının bir döneminde h...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Bir Merhamet Köprüsü: Edirne Şifahanesi

Edirne'nin Gözbebeği: Sultan II. Bâyezîd Camii ve KülliyesiSerhat şehrimiz olan Edirne’nin, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak nitelenen Selimiye Camii’nden sonraki en büyük tarihî ve mimarî binası o...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Tek Sermayem Yüreğimdir

Sevgi dolu çiçek çiçek,Tek sermayem yüreğimdir.Bütün dünyaya yetecekTek sermayem yüreğimdir.Sevgi yurdunda mülküm var,İçinde sırça köşküm var,Gönül dolusu aşkım var,Tek sermayem yüreğimdir.Sevgi sofra...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Osmanlı’da Hamam Ve Sağlık Kültürü

Osmanlı medeniyetinin inşasında, temiz toplum ve insan kaynağı büyük rol oynadı. Manevî, ahlâkî ve insanî kemâlât ve itminanı yakalamayı başaran Osmanlı toplumunun, beden, fizik ve çevre temizliğine d...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Akşemseddin Hazretleri’nin Tasavvuf Yolculuğu

Tasavvuf tarihindeki üç büyük “Şems”ten biri olarak anılan ve asıl adı Muhammed bin Hamza olan Akşemsedin 1390’da Şam’da doğdu. Soyu Sıddık-ı Azam’a ve Şihabuddin Sühreverdi’ye dayanmaktadır. Küçük ya...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Hâce Muhammed Ârif-i Rivgerî ve Ârifname

Nakşbendiye Tarikatı, sadece Orta Asya coğrafyasında varlığını sürdüren en büyük ve en etkili tarikat olarak değil, bunun yanı sıra bölge halkının medeniyet, maneviyat ve dünya görüşüne büyük etki ede...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Büyük Hekim ve Sanatkâr Ayhan Songar

Bilgi ve ilim sahibi olmanın çeşitli yolları ve kanalları vardır. Herhangi bir dalda derinleşen ve o sahada genişleyen ilim, kültür ve sanat adamları vardır. Ama bazıları da kendi alanlarında tanınır,...

Yazar: Mehmet Nuri YARDIM

Makale Kapak Resmi
Huzur ve Mutluluk Yuvası

İnsanoğlu aile kurumu ile imtihan olmaktadır. Başkalarına örnek olan insanlar bazen aile sınavında sınıfta kalmaktadır. Aileyi bir bütün olarak görmek zorundayız. Kadını ayrı, erkeği ayrı, çocuğu ve g...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
Seyahatname-i Dünya

Seyreyle şu âlemi, onda kendini okuYokluk içinde varı, varlık içinde yokuÖyle bak ki dünyaya, seferi olsun nazarBir garip yolcu iken, hanı mülk eden azarMenzili kör nice yol, dağ olur yolu tıkarYol od...

Yazar: Mehmet SERTPOLAT

Makale Kapak Resmi
Tasavvuf Psikolojisinde Ruh Sağlığı

Bireyin ruhsal travmalardan kurtulmasını amaçlayan tasavvuf terapisi, kişinin mânevî olgunluğa ermesi yanında anksiyete, fobia ve panik atak gibi psikolojik temelli rahatsızlıkların önüne geçilmesini ...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Yüce Allah’ın Varlığının Şâhitleri

Hicret günleri… Allah Rasûlü Hz. Muhammed (s.a.v.) Medîne’ye yeni gelmişti.  Şamlı Yahudi din adamlarından olan iki haham da Medîne’ye gelmişlerdi. Medîne’yi gördüklerinde biri arkadaşına, “Bu şe...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Uygulamadan devam edin