1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 246.Sayı

Makale Kapak Resmi
ÇAĞLAR ÖTESİNE NİDÂ PEYGAMBER EFENDİMİZ’İ MEDH Ü SENÂ

Kutlu Nebî’nin teşrifini bekleyen Yesriblilerin[1] gözleri, yüksek ağaçlara çıkan gözlemcilerin “İşte Rasûlüllah’ın devesi!” nidalarıyla aydınlanmış, Medine nurlanmış, Evs ve Hazreç onurlanmıştı. Küfr...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
MEVLÂNA’NIN ŞİİRDEKİ GAYESİ

Peygamber Efendimiz’e medhiye özeliği taşıyan naatlar, Müslüman şairlerin en çok tercih ettiği türlerden birisidir. Bu türü tercih etmelerinin hikmetlerinden birisi de onun şefaatine nail olabilme düş...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
OSMANLI’DA EKMEK

Günümüzde, fiyatının sık sık artması, muhtevasında kullanılan katkı maddeleri, temizliği ve sair sıkıntılar dolayısıyla ekmek ve ondan kaynaklanan bilumum meseleler zaman zaman ülkemizin başlıca günde...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
2021 YUNUS EMRE VE TÜRKÇE YILI

“Oysa çocukların, gençlerin ve hepimizin kitap okuyarak kelime dağarcığımızı arttırmamız ve bununla düşünmemiz, hayal etmemiz ve nihayetinde bunları hayata aksettirmemiz icap ediyor.”   Toplumla...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
TEVÂZU

Hadis "Mütevâzı giyinmek imandandır.” [1] Somuncu Baba Diyor ki: "Muhabbet elbisesini giyip fakrı kuşanan ve sabra bürünen kimseye, dünyanın süsleri karşısında Allah yeter. İçini takvâ i...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
SEVGİ DENİZİ

“Sevgiden bir deniz olsa da yüzsek;         insan, ancak o zaman insan olur.”                                            Hz. Mevlana Sevgiden bu deniz, sevgiden bu dağ, Yıldızlar, dolunay, güneş...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
MİNHÂCÜ’L-MÜZEKKİRÎN VE Mİ’RÂCÜ’L-MUHAZZİRÎN

Ebûbekir b. Ebûbekir ed-Dârendevî (ö.?) tarafından kaleme alınan “Minhâcü’l-Müzekkirîn” adlı eser, “Şeyh Hamîd-i Velî Kütüphanesi Darende 1335” mührü ile ismi geçen kütüphaneye vakfedilmiş bir eserdir...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
İSLÂM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE MİNYATÜR SANATININ YERİ

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE Mahmut Es’ad BAL Eserlerin matbaada basılmaya başlanmasından önce, elyazması yapıtlar sultana veya üst düzey bürokratlara sunulmak üzere süslenirdi. Bu çerçevede birer kit...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Kapak Resmi
246.Sayı
Makale Kapak Resmi
MÜRŞİDİN İHSÂNLARI İLE DİKENİ GÜL EYLEMEK

Tasavvuf ehli tarafından çokça kullanılan mürşid ifadesi, mürîdin gönül eğitiminde seyr ü sülûkunu tamamlamasına rehberlik eden, irşâd edici vasfa sahip öğreticisidir. Mürşid, sözlükte “doğru yolu gös...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
MİNYATÜR SANATÇISI GÜLÇİN ANMAÇ HANIMEFENDİ İLE RÖPORTAJ

Gülçin Anmaç Özgeçmiş: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyal Antropoloji Bölümünü bitirdi. Kadir Has Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı'nda tezli olarak yükse...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
MİNYATÜR

Bir küçük fırça, bin bir renk, Geziyor minyatürlerde, Herkes başka başka ahenk, Seziyor minyatürlerde…   Nerde hilalin yıldızı, Nerede geçmiş izi? Eller bazen imkânsızı, D...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
UMUT IŞIĞI

İnsanlar için umut ışığı ol ! Kalplerin soyut, somut ışığı ol !   İnsanlık derin bir uykuya dalmış "Uyanın!" diyen komut ışığı ol !   İyilik-kötülük senin elinde Cennete...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
OSMANLI ’DA BİR KİTAP SANATI OLARAK: MİNYATÜR

Orta Çağ Dönemi’ndeki el yazması eserlerin bölüm başlıklarında belirgin bir şekilde kırmızı renkle işlenen resim sanatı miniatura/küçük resim anlamında ifade bulmuştur.  İslâm sanatı olarak minyatür g...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin