1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 242.Sayı

Kapak Resmi
242.Sayı
Makale Kapak Resmi
Vatan

Kanımla yoğurdum ben bu toprağı Ay yıldızlı mühür vurdum üstüne. Gök kubbeye diktim şanlı bayrağı, Ebedi bir devlet kurdum üstüne.   Vatan ekmeğimdir, aşımdır benim; Benliğimi k...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî’nin Nesre Çevirisi

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri’nin eseri Dîvân-ı Hulûsî-i Darendevî’nin nesre çevrisi tamamlanarak Nasihat Yayınları tarafından yayımlanarak raflardaki yerini aldı. Büyük emek ve göz nuru ha...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
MÂBET OLMALI

Zâlime baş kaldıran, gönül erinin Söylediği her söz, senet olmalı. Hayatta başarı, sağlayım dersen İlimle birlikte, sebat olmalı.   Küfür revaç buldu, bu nasıl asır İnsan yaptığ...

Şair: Hanifi KARA

Makale Kapak Resmi
DİYEREK

Severiz Allah için cânânı cân diyerek Sözünü sohbetini derde dermân diyerek   Neş’edir sesindeki âhengin derinliği Bakarız gözlerine bir vasl-ı ân diyerek   Varlığı ömrümüz...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Dinî Tecrübede Hz. Peygamber(s.a.v.)’in Konumu

Son zamanlarda “Kuran, bize yeter” ve “Herkes Kuran’ı anlayabilir” gibi insanın nefsine hoş gelen albenili ifadelerin Müslümanlar arasında yaygınlaştığı ve sünnete itirazların dillendirildiği bir gerç...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
MERHAMET ET, MERHAMET BUL

“Merhamet, kelime anlamına bakınca ‘herhangi bir canlının acısını, kederini, mutsuzluğunu yüreğinde hissedip üzüntü duyma ve ona karşı yardım hisleriyle dolma, acıma’ şeklinde sözlükte karşımıza çıkıy...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
KUR’AN’I HAYATIMIZA REHBER KILMAK

Hadis “Kur’an okuyana, (cennete girdiğinde) şöyle denir: “Oku ve yüksel! Aynen dünyadaki gibi tertîl üzere oku!” denilir.” [1] Somuncu Baba Diyor ki: “Hadiste, dünyada güzel sıfatlardan ...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
MÜSLÜMAN OLAN İLK MOĞOL HÜKÜMDARI: BERKE HAN

Moğol Hanı Cengiz tarafından Harizm’in başkenti Gürgenç’te yağma esnasında şehid edilen Necmeddîn-i Kübrâ’nın halefi Seyfeddîn Baharzî önünde, Cengiz’in torunlarından ismi Moğolca "zorlu" manasına gel...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
SULTAN 6. MEHMED VAHİDEDDİN HAN

Bir yaşında babasını kaybetmiş, Yetim kalmış eyvah! Vahideddin Han… Ağabeyi Abdülhamid büyütmüş, İlim ile gümrah Vahideddin Han…   Kendini yangının içinde bulmuş, Hürriyet aşkıy...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
SULTAN VAHDEDDİN’İN SENÛSİYYE TARÎKATI ŞEYHİ AHMED EŞ-ŞERÎF’E OLAN HÜRMETİ

Enver Paşa, Senûsiyye Tarîkatı şeyhi Ahmed eş-Şerîf’i İstanbul’a davet eder. Ahmed eş-Şerîf tahta yeni çıkan VI. Mehmed Vahdeddin’e biat etmek ve kılıç kuşanma merâsimine katılmak amacıyla 10-11 Ağust...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Yokluk Yolunda Yok Olup Hakîkî Varlığın Zâhir Olması

Tasavvufî hayatın sükûnetini tercih edenler; dünya hayatının kavgalarından ve karmaşıklığından sıyrılıp, yokluğun huzur dolu sînesine yaslanmanın güzelliğinden bahsederler. İnsanın içini kemiren dünya...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Sürgüne Mahkûm Edilen Son Padişah: Sultan Vahdeddin

Hem Yetim Hem de Öksüz Bir Çocuğun Hayata Tutunma Çabası Osmanlı padişahlarının 36. sı (ve de sonuncusu), İslâm halifelerinin ise 115. si olan VI. Mehmed Vahdeddin (Vahîdeddin), 4 Ocak 1861’de İstanbu...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
İSLÂM’DA DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

Ensar… Mekke’den Medine’ye hicret eden muhâcirlere yardım eden Medineli Müslümanlara verilen bir isimdi. Mânâsı, “yardım edenler” demektir. İşte Ensar’a mensup olan Sâlim b. Avfoğullarından bir kişini...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
AZADLIK GAZELİ

Binlerce yıldır felek, devredip durmaktadır Kâinat saatini, sürekli kurmaktadır   Kendini bu âhengin, dışında tutanlara Çelikten topuzuyla, gürzüyle vurmaktadır   Putlara t...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Mânevî Yolculuğun Aşamaları

Tasavvuf târihinde, mânevî yolculuğun aşamalarını bütün detaylarıyla anlatan ilk sûfîlerden biri muhtemelen İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî(k.s.)’dir. Seyr-u sülûk (mânevî yolculuk), varlık mertebelerin...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
KARNINDAKİ ÇOCUĞU RABB’İNE ADAYAN ANNE

Seçkinler Halkası Yüce Rabb’imiz, âlemlere üstün kıldığı şahsiyet ve aileleri sıralayarak şöyle buyuruyor: “Allah, birbirinin soyundan gelme kuşaklar olarak Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmrân a...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Sultan Vahdeddin'in Devlet Malını Koruma Hassasiyeti

Sultan Vahdeddin içinde bulunduğu şartların zorlamasıyla vatanı terk etmek zorunda bırakılmıştır. Bir iç savaş çıkmaması, devletin ve hanedanın onur ve itibarını korumak amacıyla hicret etmiştir. Onu ...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin