1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 240.Sayı

Kapak Resmi
240.Sayı
Makale Kapak Resmi
YÂ RAB!

Şühedânın kanı ile sulanan Bizleri vatansız yaşatma yâ Rab! Biri Kurban, bir diğeri Ramazan Bizleri bayramsız yaşatma yâ Rab!   Söz söyletme olsa bile bir îma Korkusundan yan ba...

Şair: Hanifi KARA

Makale Kapak Resmi
Velilerin Zahir Batın Dengesini Gözetmeleri

Mutasavvıflara göre Kur’an ayetlerinin ilk görünüşte akla gelen zahirî anlamları dışında bir de marifet sahibi arif kimselerin anlayabileceği batınî anlamları vardır. Sufiler belirli kaidelere ve hass...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
OKU! AKLININ SADAKASINI VER

“Hikâyeler, romanlar, şiirler, denemeler, makaleler bizi zaman zaman hayal dünyasının dehlizlerine götürse de hayal kurmak hiçbir zaman kötü bir şey değildir. Çünkü gerçekler hayallerin gölgesinden uz...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
MÜNACAAT

Yâ Rab nice günahım isyanım var bilirim Ammâ beni affeden Rahmân'ım var bilirim   Kendime varmak için nefsimden kaçmaktayım Yaşadıkça hep tövbe imkânım var bilirim   Öyle b...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
ORUCUN DEĞERİ

Hadis: "Âdemoğlunun her ameli, on misli katlanır. Ancak Allahu Teâlâ ‘Oruç müstesnâ. Çünkü o, benimdir. Onun mükâfatını verecek olan benim. Çünkü kulum şehevî arzularıyla yemesini benim için t...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
MENKABELERLE MUSTAFA TAKÎ EFENDİ

Hicrî üçüncü (Miladi dokuzuncu) asırdan itibaren yazılmaya başlayan hadis kitaplarında yer alan, Hz. Peygamber (s.a.v.) ve ashabının faziletlerini anlatmak üzere bu kaynaklarda yer verilen başlıklarda...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
2. Abdülhamid’in Sûfî Çevrelerle İrtibâtı

Güçlü hissiyata sahip olan, gündelik yaşantısında programlı hareket eden, güne erkenden kalkıp âdeti üzere günlük gusül alıp sabah namazını edâ ederek güne başlayan, her sabah Kur'an tilâvetini ve evr...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
EZEL BEZMİNDEKİ MUHABBETİ HATIRLAMAK

Tasavvufî anlayışa göre; inanan gönülleri Cenâb-ı Allah’a ulaştıran yolların en kısası muhabbettir, aşktır. Ezel bezminde başlayan Allah ile kulları arasındaki karşılıklı sevgiyi ifade eden muhabbet k...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
ULU SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN

 Osmanlı'nın Çöküş Döneminde 33 Sene Sürecek Uzun Bir Saltanatın Mimarı Osmanlı padişahlarının 34.sü, İslâm halifelerinin ise 113.sü olan Sultan II. Abdülhamid, 21 Eylül 1842 tarihinde İstanbul'da ...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Rûhun Mertebeleri: Letâif

Letâif, latîfe kelimesinin çoğulu olup, tasavvuf terimi olarak rûhun mertebeleri veya farklı boyutları demektir. Bir başka târife göre letâif, duyu organları ve aklın sağladığı bilgilerin ötesindeki m...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
Seyyid Osman Hulûsî Efendi (k.s.)’de “Dedim-Dedi” Söyleyişi

Edebî metinlere canlılık ve akıcılık katan ve monotonluğu kaldıran uygulamalardan biri de “dedim-dedi” tarzıdır. Usta şairler bazen bir manzumenin tamamında bazen bir veya birkaç beytinde bilhassa mıs...

Yazar: Nihat ÖZTOPRAK

Makale Kapak Resmi
Gül Bestesi

Denizleri kanat yapmış ufkuna Yıldızları karanlıkta pusula Bir derin boşluğa açmış yelkeni Özleminde ne servet var ne sıla   Adanmışsam ben bu sevdaya diyor Türküsünü dalgalara söylüyor Rüzgârla ...

Yazar: Muhsin İlyas SUBAŞI

Makale Kapak Resmi
TEVEKKÜL VE TESLİMİYET SAHİBİ KADIN: PEYGAMBER ANNESİ

Peygamber olmak, Yüce Allah’ın lütfudur. O, dilediğine bu nimetini ikrâm eder, dilediğini elçisi olarak seçer. Elbette seçimi yapan Yüce Allah’tır ve kimi seçeceğini, ne zaman, kimlere elçi göndereceğ...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Sultan II. Abdülhamid’in Demiryolu Politikası

Sultan II. Abdülhamid’in gütmüş olduğu İslâm Birliği siyasetinin en önemli başarısı; Şam ile Hicaz’ı yani Mekke-Medine’yi birleştiren Hamidiye Hicaz Demiryolu projesi olmuştur. 1901 yılında başlayıp, ...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin