1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 237.Sayı

Kapak Resmi
237.sayı
Makale Kapak Resmi
Nil’den Tuna’ya Osmanlı

Geçtiğimiz yıllarda elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz, ülkemizin değerli tarihçilerinde Prof. Dr. Haluk Dursun Hocamızın Osmanlı coğrafyasını merak edenler için muazzam bir eser olarak sunduğu “...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
OSMANLI’DAN DEVLETİNDEN GÜNÜMÜZE SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Osmanlı Devleti, coğrafî konumu nedeniyle sık sık salgınların etkisinde kalmış, tüccarlar, seyyahlar ve misyonerler aracılığıyla gelen bulaşıcı hastalıklardan etkilenmiştir. Hindistan’dan Anadolu’ya b...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
NÂFİLE İBÂDETTE SÜREKLİLİK

Hadis: "Allah katında amellerin en fazîletlisi, az da olsa devamlı yapılandır." [1] Somuncu Baba Diyor ki: “Hadiste, tâlibin amelleri devamlı yapması tavsiye edilmektedir. Çünkü devam ed...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)’YE GÖRE Bid’atlarla Mücâdele

“Bid‘at” yenilik ve sonradan ortaya çıkan şey demektir. Ulemâ bid‘atı iki başlık altında toplar: Güzel yenilik (bid‘at-ı hasene) ve kötü yenilik (bid‘at-ı seyyie). Bid‘at-ı hasene dînin rûhuna aykırı ...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
Sultan Abdülmecid Döneminden Günümüze Batı’nın Tesiri

Aziz milletimiz, millî bir topluluk hüviyetinde dünyanın çeşitli bölgelerinde varlıklarını sürdürmüş, devletler kurmuştur. Büyük, kadim ve zengin bir kültüre sahip olan Türk milleti, fetihlerle elde e...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin