1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 234.Sayı

Kapak Resmi
234.Sayı
Makale Kapak Resmi
Bak !

Günahkâr sözlerin duası olmaz Ekmegin helâlse içtiğine bak Duada Allah'a kul asî olmaz İsterken neleri seçtiğine bak Kabule şâyânı bekleme hemen Duadir sabırla yarın beklemen Bey-i İlâhîde geç...

Yazar: Muhsin BAYRAM

Makale Kapak Resmi
ÂHİR ZAMAN ÜMMETİYİZ

O’na lâyık olmasak da Âhir zaman ümmetiyiz Bir kararda kalmasak da Âhir zaman ümmetiyiz   Emre uymak zorlaşsa da Elde ateş korlaşsa da Muhtevâ buharlaşsa da Âhir zaman ümm...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
HUZUREVİM MEMLEKETİM

Dağından taş düşerse Yüreğimi sızlatır Suyu kurursa ırmağın Gözyaşımla beslerim Sınırı gönlümde bayraktır O sevgiyi eker tarlasına Boy verir umutlarım Akına karasına   ...

Yazar: Muhsin İlyas SUBAŞI

Makale Kapak Resmi
MESLEKTAŞLARIMLA HASBİHÂL

Milli Eğitim içinde 15 yılı sınıf, 10 yılı din dersi öğretmenliği olmak üzere 25 yılımı, gül yüzlü misk kokulu çiçeklerimle geçirdim. Emekli olduktan sonra da eğitimin içinden hiç ayrılmadım. Şu an da...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
Beşinci Halife Ömer b. Abdülaziz

İslâm’ın getirdiği yeni ruh ve dinamizmi Yüce Peygamberimiz (s.a.v.) hayata geçirmiş ve bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olan tebliğiyle bu görevini sonsuza kadar bir iman emaneti olarak bizlere bı...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Velilerin Sünnete Bağlılıktaki Hassasiyetleri

Tasavvuf büyükleri sünnet-i seniyeden kıl kadar bile bir ayrılığı hoş görmemişler, sünneti hafife alanların ve sünnete ittiba etmeyenlerin söz, düşünce ve eylemlerine hiçbir zaman itibar etmemişlerdir...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
İlim Âşığı Bir Sûfî Olarak MUSTAFA TAKÎ EFENDİ’NİN EĞİTİM ve ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE BAKIŞI

Mustafa Takî Efendi, millî mücadelemizin kahramanlarından ve ilk meclisin medrese kökenli mebuslarından bir zattır. Takî Efendi’nin vefatına kadar gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerini, “Müslümanların...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
ANADOLU İRFANIN KADİM KİTABI: MÜZEKKİ’N-NÜFUS

Tasavvuf, günlük hayatın bin bir zahmetinden arınmanın uzun ve çileli bir yolculuğudur. Durak yok, soluk yok. Zira en küçük tereddüt seni alır, sonsuz bir şüphe deryasında boğar.  Tasavvuf, huzurun he...

Yazar: Ramazan YILDIZ

Makale Kapak Resmi
ÇAĞDAŞ İNSANIN HASTALIĞI: DÜNYEVİLEŞME

Yüce Allah, insanı en güzel bir surette yaratmış[1] ve ona sayısız nimetler bahşetmiştir.[2] Ayrıca insanı yaratıklar içerisinde üstün kılmış[3]  ve canlı cansız her şeyi insanın hizmetine sunmuştur.[...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
TİMUR HAN VE CİHAN HÂKİMİYETİ DAVASI

Timur’un boyu uzun, vücudu heybetliydi. Omuzları geniş, başı büyük ve alnı genişti. Elleri ve ayakları iri, kol ve bacakları ise oldukça uzun ve kalındı. Görünüşü ürkütücü olan Timur’un, sağ eli felçl...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
KİŞİLİĞİ TEHLİKEYE ATAN DUYGU; ÖZENTİ

“Bir insana, başkalarına özenerek şunları bunları yapmalısın gibi telkinler yerine neler yaptığına dikkat etmek ve bu kişiliğinde hangi unsurların iyi ya da kötü olduğunu tespit etmek gerekiyor. Bir i...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
TEKKE ÂDÂBI

Tarih boyunca cami, medrese, aşevi, kervansaray, sınır boylarında gözetleme kulesi, karargâh ve sanat evi gibi muhtelif fonksiyonlar icra eden tekkeler, hususen Allah’ı zikretmek için tesis edilmiş me...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Yenilikçi ve Musikişinas Padişah III. SELİM

24 Aralık 1761’de İstanbul’da, Sultan III. Mustafa ve Mihrişah Sultan’ın ilk şehzadesi olarak dünyaya geldi. Sarayda ve İstanbul genelinde büyük şenlikler yapılarak doğumu kutlandı. Annesi ve saray ba...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
ALLAH’I KALBE NAKŞETMEK

15.Hadis: "Size amellerinizin en hayırlısını, mâlikiniz (Allah) katında en çok beğenilen, (cennetteki) derecelerinizi en çok yükselten, altın ve gümüşü (Allah yolunda) vermekten daha sevaplı olan v...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
SANATKÂR RUHLU BİR PADİŞAH: SULTAN III. SELİM HAN

Şehzâde III. Selim'in Doğumu Büyük Bir Sevinçle Karşılanmıştı. Osmanlı padişahlarının 28. si, İslâm halifelerinin ise 107. si olan Sultan III. Selim, 24 Aralık 1761(27 Cemâziyelevvel 1175) tarihind...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
İslâm, Yeniden Doğuş ve Ruh Göçü İnancını Reddeder

“Kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettiğimizi; onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi?”[1] Bu âyet, ölüm ötesi hayatı inkâr edip, “Ruhlar bedenlerden çıktıktan sonra bir başka ...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
İmâm-ı Rabbânî (k.s.)’ye Göre Oruç İbadeti

İmâm-ı Rabbânî (k.s.) Mektûbât isimli eserinde oruç ve Ramazan hakkında şöyle der: "Bilinmelidir ki, Ramazan ayı çok kıymetli bir aydır. Namaz, oruç, zikir, sadaka ve benzeri bu ayda edâ edilen her tü...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
Hasbihâl-i Hulûsî Efendi (k.s.)

İnsanoğlu hüzün sahibidir. Hüznünü bazen birileriyle paylaşır, dertleşir. Bazen kendi kendine dertleşir. Şairler bu işi çoğu zaman şiire de dökerler. Edebiyatta bu tarz şiirlere hasbihâl denir. hasbih...

Yazar: Nihat ÖZTOPRAK

Makale Kapak Resmi
ŞÜKRÜ EDÂ EDİLMEZSE NİMETLER ALINIR!

El-Mennân, el-Vehhâb, er-Razzâk Yüce Rabb’imizin isimlerindendir. Bu isimler, “bol bol nimet veren”, “karşılıksız ve sürekli veren”, “bol bol rızıklandıran” anlamlarına gelir. O, her varlığa nimet ver...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Sultan III. Selim Han’ın Kişiliği ve İlginç Özellikleri

Sultan III. Selim Han, dindar, milletini seven, yumuşak huylu, kan dökmekten ve zulümden nefret eden bir şahsiyettir. Hassas tabiatlı, ince ruhlu, temiz kalpli ve cömert bir hükümdardır. Hak eden kişi...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin