Aranan Kategori: 233.Sayı

Kapak Resmi
233.sayı
Makale Kapak Resmi
SULTAN I. ABDÜLHAMİD HAN

Bu bağa, ‘ellide’ saltanat gelmiş, Gül olmuş birinci Abdülhamid Han… Memleket aşkıyla yanıp, savrulmuş, Kül olmuş birinci Abdülhamid Han…   Gâzi, hattat, Velî, bir canlı tarih, ...

Yazar: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Onlar Buraya Gelmeden Önce

Ben Filistin’dim Kalbimse Mescidi Aksa Mirac’ı görürdü Kudüs’e kim baksa Onlar buraya gelmeden önce Kılıcın hakkıyla onlara haddini Bildirecek yeni bir Selahaddin’i Düşte sayıklarken...

Yazar: Mehmet SERTPOLAT

Makale Kapak Resmi
BU VATAN BİZİM

Şehitlerin, kanı ile sulanan Vatan bizim, ülke bizim, yurt bizim. Toprağında, barut kokan, kan kokan Vatan bizim, ülke bizim, yurt bizim.   Severekten, gönlü yola serdiğim Bahçe...

Yazar: Hanifi KARA

Makale Kapak Resmi
İNSAF

Cenab-ı Allah’ın hikmeti böyle, Bu vücut şehrinin kuludur insaf. Cümle mahlûkata hoş nazar eyle, Ahlâkın, edebin yoludur insaf.   Aldanma bu dünya denen kadına, Esir olma nefsin...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
EĞİTİMDE SEVGİ, BAŞARININ ÖZÜDÜR

Eğitimci bir yazar olarak tv, radyo söyleşilerimde, seminer ve sohbet ve imza günlerimde yaptığım konuşmalarımda sevginin insan hayatındaki önemini ve sevgi hikâyelerinden bahsederim. Çünkü sevgi çok ...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
SINAVLARDA BAŞARININ SIRLARI (Cep Telefonu ile Baş Etmenin Yolu)

Eğitimci-Yazar M. Emin Karabacak’ın yeni kitabı SINAVLARDA BAŞARININ SIRLARI (Cep Telefonu ile Baş Etmenin Yolu)  siz değerli okurlarla buluştu. Sinirli Anne Babaların Akıllı Telefonla İmtihanı, Bi...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Enderun'da Eğitim Öğretim ve Okutulan Dersler

Enderun Mektebi’nde eğitim öğretim faaliyetleri bir bütün ve de uygulamalı olarak yapılırdı. Bugünkü Japon eğitim sisteminin “uygulama ağırlıklı” eğitim sistemini, yüzyıllar öncesinde Enderun Mektebi’...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
Anadolu’yu İrfan Merkezi Haline Getiren Gönül Eri: HACI BAYRAM-I VELÎ (k.s.)

Asıl adı Numan b. Ahmed b. Mahmud olan ve halk arasında Hacı Bayram-ı Velî (k.s.), Ankara’nın Solfasıl köyünde, genel kabule göre,[i] 1350 yılında dünyaya gelmiştir.[ii] Ailesi hakkında detaylı bilgi ...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
ŞARK’IN SULTANI SELÂHADDÎN-İ EYYÛBÎ

1081 yılında Bizans tahtına çıkan Alexios, Selçuklu ve Peçenek Türklerinin akınları karşısında çaresiz kalmıştı. ”Bizans imparatoru I. Alexios Komnenos, 4 Nisan 1081 tarihinde tahta çıktığında imparat...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Önder İnsanlar Allah Dostları

“Bir diğer sınıf ise sâbikûn, önde olanlar.”[1] İnsanların kendilerine gelen peygamberlere iman noktasında ve dindarlık tecrübeleri bağlamında tekdüze olmadıkları bilinen bir gerçektir. Zira Kur’an...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Osmanlı İçin Özi Düşen SULTAN I. ABDÜLHAMİD

20 Mart 1725’de İstanbul’da dünyaya gözlerini açtı. Babası Sultan III. Ahmed, annesi Rabia Şermi Sultan’dı. Sultan III. Mustafa’nın da kardeşiydi. Çocukluk ve gençlik döneminin önceki şehzadelerden pe...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’İ ANMAK

Hadis: "Bir kimse bana bir salât-ı şerîfe getirirse, Cenâb-ı Allah ona on kere rahmet eder, on günahı düşürülür ve on da derece verilir.” [1] Somuncu Baba Diyor ki: “Hadiste Yüce Ehadiye...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
RIZA MAKAMINDA OLMAK

  “Her n’eyler ise yârımız eyler bize ağyâr yok     Ölsek dahi gam çekmeyiz o yârdan geldi deyü”   Hulûsi Efendi (k.s.)   Muhabbetin makamlarından biri de sevilenden gelen...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
OSMANLI PADİŞAHI I. ABDÜLHAMİD VE TASAVVUF ERBÂBI

III. Ahmed ile Râbia Şermi Sultan’ın oğlu olan I. Abdülhamid, 5 Receb 1137/20 Mart 1725’te İstanbul’da doğdu. 1730 Patrona Halil İsyanı sonucu babası tahttan indirildiği sırada henüz beş yaşında idi. ...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
VEFÂLI OLMAK SEVDİĞİNİ DÜNYALIĞA SATMAMAKTIR

“Zanneyleme ki biz bî-vefâlık edip geçmişiz senden Biz dostumuzun bir teline bütün âlemi verseler de satmayız” Vefâ insanın verdiği sözde durması, vadini yerine getirmesidir. Hatta sadâkat duygu...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
OSMANLI'NIN MAHZUN YILLARININ MAHZUN PADİŞAHI: SULTAN I. ABDÜLHAMİD/

Mahmud'dan Başlayarak Osmanoğulları'nın Son Üç Kuşağı Onun Soyundandır Osmanlı padişahlarının 27. si, İslâm halifelerinin ise 106. sı olan I. Abdülhamid (nam-ı diğer Hâmid-i Evvel) 20 Mart 172...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
AŞK SÂKÎSİ

Klâsik Türk edebiyatında şairler bir anlatım geleneği olarak “sâkînâme”ler yazmışlardır. Sâkî, Arapçada “su veren su dağıtan” demektir. Edebî terim olarak sâkînâme sâkîyi, şarabı, şarabın içildiği mec...

Yazar: Nihat Öztoprak

Makale Kapak Resmi
Yüce Allah’ın Varlığının Delili: “Renklerin ve Dillerin Farklılığı”

İslâm’da bir toplumun farklı soylara ve kabîlelere ayrılması doğal kabul edilir. Kur’an-ı Kerim’de, toplumların farklı boy ve kabîlelere ayrılması, sosyolojik anlamda insanların birbirlerini tanımada ...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
İmâm-ı Rabbânî (k.s.)’ye Göre Haramları Terk ve Kul Hakkı

  Haramları Terk İmâm-ı Rabbânî (k.s.), Molla Muzaffer isimli bir hocaya yazdığı “fâizin haramlığı” hakkındaki mektubunda şöyle demektedir: “O gün, fazla ile birlikte olan borçtaki faizi...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
İNSANLIĞIN AĞAÇLA SINAVI

İnsanın sınavı ağaçla başlamıştı. Yaratıldıktan sonra eşiyle beraber cennette ağırlanan ilk insana Yüce Yaratıcı, “Şu ağaca yaklaşmayın.”[1] diye buyurmuştu. Şeytan yasaklanan o ağacın mülk ağacı, ebe...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
SULTAN BİRİNCİ ABDÜLHAMİD’İN MANEVÎ YÖNÜ

Önceleri tecrübe kazanmaları için tahta yakın görülen şehzadeler, sancaklarda vali olarak görevlendirilir, devlet idaresinin içinde bulunurlardı. Osmanlı devlet geleneğindeki  “sancağa çıkma uygulamas...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin