1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 231.Sayı

Makale Kapak Resmi
DÜŞER

Çiğ olan zamanla pişer Âdemoğlu şaşar, beşer Bulutlara yaren kartal An gelir mezara düşer.   Sual olmaz hikmetine Güvenme hiç servetine Zaman pusu kuvvetine Bahar ahuzara ...

Yazar: Hacı KISIR

Makale Kapak Resmi
SULTAN III. OSMAN HAN

Beşten, elli beşe şimşirlik faslı, Bir ateş-i sûzan üçüncü Osman, Kapılar, duvarlar, cumbalar yaslı, Dört mevsim de hazan üçüncü Osman…   Dönemi, hep barış içinde geçmiş, ‘Çivil...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
PEYGAMBERİMİ SEVERİM

İçim dışım birdir benim Peygamberimi severim Samimiyettir madenim Peygamberimi severim   İster erkek, ister dişi Sevdiği iledir kişi Rengine boyanmak işi Peygamberimi seve...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL

Şol Allah’ın kullarına, Kem nazarla bakma gönül. Hakikatin yollarına, Yalan çöpü dökme gönül.   Nefis denen azgına, ata, Binip bakma kâinata, Eşte, dostta bulup hata, Hatı...

Yazar: İbrahim SAĞIR

Makale Kapak Resmi
Sonsuz Bahar

Yaprak dalında Ruhunu sürgün bırakır Sonbaharda   Ruhu Emanet kalır Bedeni ölünce insanda   Yaprağı Rüzgar süpürür Kadim mezarı toprağa   Çiçek gibi ...

Yazar: Mehmet SERTPOLAT

Makale Kapak Resmi
ALLAH’IN VARLIĞININ VE KUDRETİNİN DELİLİ: “RÜZGÂRLAR”

Mîlâdî, 627; Ebû Süfyan komutasındaki Mekke müşrikleri Beni Nadir Yahudilerinin teşvikiyle Bedir ve Uhud Savaşlarında elde edemedikleri zaferi elde etmek için üçüncü defa birleşik kuvvetlerle Medîn...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
ALLAH’IN SEVDİĞİ KULLAR

Hadis "Allah, kendi rahmet gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı kıyâmet gününde şu yedi kişiyi rahmet gölgesi altına alır: 1- Adâletten ayrılmayan idâreci. 2- Allah’a ibâdetle yetişen bi...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)’NİN KUR’ÂN VE SÜNNET’E BAĞLILIĞI

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî (k.s.) Kur’ân-ı Kerîm’e ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünnetine uymaya, bid‘at ve hurâfelerden sakınmaya çok özen gösterirdi. Terâvîh ve küsûf namazı hâricinde hiçbir nâfi...

Yazar: Necdet TOSUN

Makale Kapak Resmi
Hulûsi Efendi’nin Dîvân Oluşturma Sebebi

Dünyada sebepsiz bir yaprak bile kımıldamaz derler. Kâinatın yaratılışı bile Allah’ın Habibine duyduğu sevgi sebebiyledir. “Levlâke levlâke lemâ halaktu’l-eflâk/Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekler...

Yazar: Nihat ÖZTOPRAK

Makale Kapak Resmi
Balık Sahibi Yûnus’u Hatırlatan Bir Bitki: Kabak (Yaktîn)

Yüce Rabb’imizin bizlere anlattığı Kur’ân kıssaları sayısız hikmetlerle dopdoludur. O kıssalar bize mesaj verici yönleriyle anlatılmıştır. Anlatılanlar esas olarak geçmişe dair bilgiler sunmak için de...

Yazar: Ali AKPINAR

Kapak Resmi
231.Sayı
Uygulamadan devam edin