1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 224.Sayı

Kapak Resmi
224.Sayı
Makale Kapak Resmi
İmanın Tadını Alabilmek

İnsan çoğu zaman şu soruyu kendi kendine sormalıdır: Ben gerçekten mü’min miyim? Çünkü günümüzde çoğu Müslüman imanın tadını alamamaktadır. O halde insan ne yaparsa imanın lezzetine erebilir? Bu gerçe...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Somuncu Baba’nın Kırk Hadis Şerhi: Müslümanlığın Üç Temel Şartı

5. Hadis “Münâfığın alâmeti üçtür. (Kişi) oruç tutup namaz kılsa ve Müslüman olduğunu iddia etse bile; konuştuğu zaman yalan söyler, söz verince yerine getirmez, emânete de hıyânet eder.” 1 Somuncu ...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Yeme İçmede Haram-Mübah Ölçüsü

Yenilip içilmesi haram olan şeyler bazı ayetlerde “Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı.”[1] Ayette mealen zikredilen “Ey Âdemoğulları, her mescid huzu...

Yazar: Halis DEMİR

Makale Kapak Resmi
İman ve İmtihan İlişkisi

“İnsanlar denenip imtihandan geçirilmeden, sadece ‘İman ettik.’ demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?” Andolsun ki biz, onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah, elbette doğru olanları ortaya çıkar...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

Beni ey servi mecnûn eyleyen vechin hayâlidir Yazılmaz söz ile denmez bu ne aşkın melâlidir Girer meydân-ı aşka her taraf yâra sücûd eyler Yine ol secdesi anın Hudâ-yı Zü’l-Celâlidir Gözün gör...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
“Mekânın Şerefi Oturanın Şerefiyledir.”

“Şerefü’l-mekân bi’l-mekîn.” diye meşhur bir kelâm-ı kibâr vardır. Bu veciz ifade; bir mekânın şerefi, üzerinde yaşayanlardan, sinesinde barındırdıklarından alır anlamını taşımaktadır. Darende; başta ...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin