1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 221.Sayı

Kapak Resmi
221.Sayı
Makale Kapak Resmi
Üç Ayların Fazileti ve Kandiller

İnsanlar, dünyevî meşgalelere kendilerini bazen öyle kaptırırlar ki dinî görevler ikinci planda kalır. Zamanın normal seyri sırasında rutin meşguliyetlerle devam eden hayat sıradanlaşır, hatta sıkıcı ...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
Tasavvufî Eğitim ve Toplum Düzeni

Toplumların düzenini ve ahengini sağlayan kurallar bütününün temelde neye, hangi unsur ve temaya dayandığı önemli bir birleşendir. Bu birleşenin etkin olabilmesi için toplumu oluşturan her bir bireye ...

Yazar: Emine Elif ÇAKMAK İGALÇİ

Makale Kapak Resmi
Kutlu Gecelerimiz Kandiller

Her şeyin olduğu gibi zamanın yaratıcısı ve sahibi de Allah’tır. Bu bakımdan bütün günler, geceler kutsaldır ve önemlidir. Fakat bir hikmet gereği bazı günler, geceler ve aylar daha bir önem ve kıymet...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
Sevgi Fedakârlık İster

Allah Rasûlü’nün arkadaşlarından Abdullah b. Muğaffel şöyle bir olay anlatmaktadır: Bir adam Rasûlullah (s.a.v.)’e, “Ey Allah’ın Rasûlü! Ben seni gerçekten seviyorum.” dedi. Rasûlullah (s.a.v.) “O söy...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
Somuncu Baba’nın Kırk Hadis Şerhi: Karşılıklı Haklar

2. Hadis Muâz (r.a.) anlatıyor: Merkep üzerinde Hz. Peygamber (s.a.v.)’in terkisinde idim. Aramızda sadece semerin ardındaki çıkıntı vardı. Bana, “Ey Muâz! Allah’ın kulları üzerindeki haklarıyla, kul...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Beslenmede Helal-Haram Ölçüsü

Beslenme; insanın temel ihtiyaçlarındandır. Beslenmenin temel unsuru gıda maddeleridir. Kâinattaki her şey insan için yaratılmıştır. Bazı maddelerin yenilmesi ve içilmesi yasaklanmıştır. Haram kılınan...

Yazar: Halis DEMİR

Makale Kapak Resmi
Ölüm ve İlâhî Takdir İlişkisi

“Sonra o kederin ardından (Allah) üzerinize içinizden bir kısmını örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir kısmınız da kendi canlarının kaygısına düşmüştü. Allah’a karşı câhiliye zannı gibi gerç...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Mustafa Rûmî Şiranî (k.s.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Mustafa Efendi (k.s.) doğduğu yere nispetle Şiranî, irşad vazifesini yürüttüğü şehre nispetle Çorumî (ya da Çorumlu Pîr) ve uzun yıllar Hicaz Bö...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
Seksen Birinci Hutbe

Ey Cemâat-i Müslimîn! Şu okuduğum âyet-i kerîmede, ahlâk-ı hamîdenin, insanî huyların en yüksek esasları öğretiliyor. Bakınız, Cenâb-ı Hak Sevgili Peygamber’ine hitâb ederek ne buyuruyor: “Habibim! ...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Uygulamadan devam edin