Aranan Kategori: 220.Sayı

Kapak Resmi
220.Sayı
Makale Kapak Resmi
Ümmet-i Muhammed Bilinci

“Allah, onlardan razıdır, onlar da Allah’tan razıdır.”1 “Ey Ümmet-i Muhammed! Siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği yayar, kötülüğü önlemeye çalışırsınız; çünkü Allah’...

Yazar: Hilal OTYAKMAZ

Makale Kapak Resmi
Sorumluluk Sahibi ve Mücadeleci Bir Gençlik

Kur’an’da gençlik, iki zayıf dönem çocukluk ve ihtiyarlık arasındaki güç ve kudret, bilme ve yapabilme vaktidir: “Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardında...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
Somuncu Baba’nın Kırk Hadis Şerhi: Ameller Niyete Göredir

1. Hadis: “Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti/yönelişi Allah’a ve Rasûl’üne ise, onun hicreti/yönelişi Allah ve Rasûl’ünedir. Kimin hicreti/yönelişi de ...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Değerler Eğitimi

Bugün Müslümanlar olarak en çok muzdarip olduğumuz hususlardan biri de gençlerimizi değerlerimize göre eğitmeyi başaramamamızdır. Bu ne demek? Şu demek: Bizler bir takım değerlerin sahibiyiz, bunları ...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
Hayatımızda “Fetretü’l-Vahiy” Yaşanmamalıdır

İslâm’ın ilk yılları, Mekke Dönemi… Hz. Peygamber (s.a.v.)’e inmeye başlayan vahiy, belli bir süre kesilmişti. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem Efendimiz endişeye kapılmış, Rabb’inin kendisine darıldığını ...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

Ey kıble-i ervâh tecellâ nazarındır Ey dîde-i eşbâh mücellâ nazarındır Her demde lebin çeşmesi bin Hızr eder ihyâ Dil-ber lebi enfâs-ı Mesîhâ nazarındır   Kim dâmenini tutmadı esrârı...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Uygulamadan devam edin