Aranan Kategori: 219.Sayı

Makale Kapak Resmi
Vay Başıma Gelenler!

Uhud’un eteğinde Allah’ın sevgili kulları zalim putperestlerle amansız bir savaşın içindeydi. Mücahitler müşriklere karşı direniyor, oluk oluk kan akıyor, mü’min kadınlar ise Medine’de Peygamber Efend...

Yazar: B. Sıddık DURMUŞ

Makale Kapak Resmi
Sabır

Söyle bana yâren, kardeş Sabır, selâmet değil mi? Kalplerimizdeki güneş Sabır, fazîlet değil mi? Şükürle sabır kardeştir Mümindeki iki eştir Ruhla bedeni birleştir Sabır, sekînet değil mi? ...

Yazar: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Gamından Çenge Döndü Kâmetim

Divan şairleri hakkındaki ön yargılardan biri de hiç şüphesiz şairlerin yalnızca aristokrat sınıfından olduğunun düşünülmesidir. Hâlbuki asırlardan beri süregelen bu kadim edebiyatımızda sadece paşala...

Yazar: Ömer Faruk YİĞİTEROL

Makale Kapak Resmi
Rol Modeliniz Kim?

Rasûlullah (s.a.v.) Necd tarafına bir süvâri gönderdi. Bunlar Benî Hanîfe Kabilesinden Sümâme b. Üsâl denilen bir adam getirdiler. Getirdikleri bu kişi Yemâmeliler’in reisiydi. Onu mescidin direklerin...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Kapak Resmi
219.Sayı
Makale Kapak Resmi
Somuncu Baba’nın Kırk Hadis Şerhi

İslâm kültür tarihinde kırk hadis çalışmaları önemli bir yer tutar. Bu eserlerin hazırlanmasının kökeninde, kırk hadis ezberlemeyi teşvik eden rivâyetler yer almaktadır. Bu çalışmalarda, hazırlayanın ...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
İnsanın İki Bilgi Kaynağı: Akıl ve Vahiy

Dünyayı yaratan ve eşsiz nimetlerle donatan Yüce Allah, onu insanın emrine vermiştir. Bu nimetlere karşılık olarak insandan istediği, yaratıcısını tanıyıp ona iman ve kulluk yapmasıdır. Allah insanı y...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
İman, Amel ve İktidar İlişkisi

“Allah içinizden iman edenlere ve sâlih amellerde bulunanlara vadetmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi’ kıldıysa, onları da yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’ kılacak...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Abdullah Mekkî (k.s.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Abdullah Mekkî (k.s.), çeşitli kaynaklarda be-lirtildiğine göre aslen Erzincanlıdır. Ancak uzun yıllar Mekke’de kaldığı için genellikle Mekkî ni...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
İnsanın Emrine Verilmiş Bitkiler Dünyası

İnsan, Allah’ın kendisi için biçtiği ve dayayıp döşediği şu evrende hayatını sürdürmek zo-runda olan bir varlıktır. İnsan, yeryüzünün bir parçası olarak yerde yaratılmıştır. Şu dünyada var olan canlı-...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Elli İkinci Hutbe

Ey Cemâat-i Müslimîn! Bilirsiniz ki Allahu Teâlâ Hazretleri’nin bize pek çok ni’metleri vardır. Bilmiş olunuz ki, Al-lah (c.c.)’ın büyük ni’metlerinden biri de dildir. Evet dil, Allah’ın en büyük ni’...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
Eğri Kalesi ve Haçova Fatihi: Sultan Üçüncü Mehmed Han

On üçüncü Osmanlı Sultanı, III. Mehmed Han; babası Üçüncü Murad Han’ın vefatından on bir gün sonra, 17 Ocak 1595 tarihinde Manisa’dan İstanbul’a gelip tahta oturur. Ulemadan Saadeddin Efendi’yi hocalı...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin