1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 216.Sayı

Makale Kapak Resmi
İSLÂM BİRLİĞİNİN VAHDETİN OLUŞUMUNDA KARDEŞLİĞİN ROLÜ

İslâmî birliğin oluşumunda kardeşliğin merkezî bir rolünün olduğu mâlumdur. İslâm gelmeden önce onun ilk muhâtabı olan Arap toplumunu bir arada tutan birtakım değerler elbette vardı. Ancak İslâm geldi...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Kapak Resmi
216.Sayı
Makale Kapak Resmi
MEKKE’DEN DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ

Kur’an-ı Kerim, levh-i mahfuzdan dünya semâsına topluca, oradan da vâkıalara uygun olarak tedrîcî bir sûrette mîlâdî 610 yılının Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Cebrail (a.s.) vâsıtasıyla Hz. Peyg...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
MAZHAR CÂN-I CANÂN (K.S.)

Mazhar Cân-ı Canân (k.s.), 1113/1702’de Agra/Ekberabad yakınındaki Kalabadağ kasabasında doğdu. Esasen Mazhar, onun şiirlerinde kullandığı mahlası olmasına rağmen meşhur olup isminin bir parçası hâlin...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

1.    Pür-safâdır gönlümüz yârın hevâsıyla gezer Âşinâdır ol ki yârın âşinâsıyla gezer 2.    Gerçi kim aşkı anın yağmaya verdi varımız Varına fânî vücûd anın bekâsıyla gezer 3.    Devlet-i dün...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Uygulamadan devam edin