1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 209 Aile

Makale Kapak Resmi
HADİSLERDE CİNSİYET AYRIMI OLMAMASI VE KADINLARIN EĞİTİMİ

Hz. Peygamber (s.a.v.), dini tebliğ etmekle görevlendirildiği ilk andan itibaren eğitim ve öğretim faaliyetine girişmiş; bu çalışmalara öncelikle yakın çevresinden başlayıp her geçen gün ilim dairesin...

Yazar: Hatice AKKAYA

Makale Kapak Resmi
GÜL ÇİÇEK HATUN

Sultan Murad Hüdâvendigâr, Orhan Gazi’nin Nilüfer Hatun’dan olma ikinci oğluydu. Şehzade Murad’ın yetişmesi ve padişahlığa hazırlanmasıyla bizzat annesi ilgilendi. Annesi, eğitimine çok dikkat etti, ü...

Yazar: Zühal ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
ÜMMÜ GÜLSÜM (R. ANHÂ)

Ümmü Gülsüm (r.anhâ), Peygamberimiz (s.a..v)’in azılı düşmanı Ukbe bin Ebî Muayt’ın kızıydı. Hz. Osman’ın anne bir kız kardeşiydi. Mekke’deyken Müslüman olmuştu. Annesi, Ervâ bint-i Kureyz’di. O da il...

Yazar: Nagehan Nida DURAN

Makale Kapak Resmi
SOHBET YOLU

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri’nin sevgili eşi Hacı Naciye Hanım ya da cümlenin dediği gibi Hacı Valide, bir sohbet sırasında anlatmıştı: - Sivas’ta İhramcızade Hazretleri’nin evinde sohb...

Yazar: Raziye SAĞLAM

Makale Kapak Resmi
İSLÂM’DA KADIN ONURU

Tarih boyunca kadının farklı statülere sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Anaerkil düşüncenin hâkim olduğu toplumlarda kadının ilahlaştırıldığına şahit olunurken, bazı toplumlarda kadın ve erkeğin eş...

Yazar: Meryem KARATAŞ

Makale Kapak Resmi
BİLİNÇLİ TASARRUF İLE SADAKA-İ CARİYE

Sanki Yedim Camii Örneği İstanbul’un Fatih İlçesinde Zeyrek Mahallesi Kırbacı Sokakta “Sanki Yedim” adıyla anılan bir cami halen ibadete açık durumdadır. Rivayete göre 18. yy. yaşamış Keçecizade Hayr...

Yazar: Emine Büşra YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
BİR KADIN

Bir kadın ki annedir, Tacıdır başımızın. Bir kadın ki sevgidir, İlacı aşımızın. Bir kadın ki farklıdır, Nasırlı elleriyle. Mutludur yuvasında, Goncası gülleriyle. Bir kadın ki göklerde, A...

Şair: Rabia BARIŞ

Makale Kapak Resmi
NİÇİN VE KİM İÇİN YAŞIYORUZ?

Yaşama becerilerinden yoksun bir sisteminin içine sürükleniyoruz günden güne. Varlığımızı onaylamak ve onaylatmak için arzular üzerinden meşrulaştırılıp mutluluk vadeden seçeneklere sarılıyoruz. Ne is...

Yazar: Halide YENEN

Makale Kapak Resmi
YANLIŞ DUA

Ulusal bir TV kanalında yazar olarak konuktum. İbretli hayat hikâyesi ekrana yansıtılan bir hanım geldi stüdyoya. Kendisini görür görmez acılarının yüz çizgilerine sindiğini hissettiğiniz bir kadındı....

Yazar: Ayşe Gül PINAR

Makale Kapak Resmi
ASHÂB-I SUFFA EFENDİLERİMİZ-II

Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Ya Rab! Beni fakir olarak yaşat, fakir olarak canımı al ve fakir olarak haşret.” buyurmuşlardır. Âmin, âmin, âmin...1 Ya Rab! Bu âcizi kıl aşina ehl-i suffa ile hem-dem...

Yazar: Hilal OTYAKMAZ

Makale Kapak Resmi
ÇOCUK EĞİTİMİNDE KARARLI VE TUTARLI DAVRANMA

Tutarlılık; kişinin söyledikleriyle yaptıklarının birbirleriyle uyumlu olması halidir. Çocuk eğitiminde tutarlılık; çocukların sergilemiş oldukları aynı davranışlara anne babaları tarafı...

Yazar: M. Emin KARABACAK

Makale Kapak Resmi
KUSUR ÖRTEN OLMAK

Taşları örtmeye çalışır bazı kır çiçekleri... Kusurları örtmek erdemdir yavrucuğum. Aramızdaki taşları, kusurları örtmeye namzet kır çiçekleri ararım. Ninem korkut; Doğayı tefekkür ederken ta...

Yazar: Nilüfer Z. AKTAŞ

Makale Kapak Resmi
İSLÂM HUKUKUNDA “KADIN”

İnsanlık tarihinde kadın, lâyık olduğu yeri ve itibarı, ancak İslâm’ın manevî ikliminde bulabilmiştir. İslâm, kadının kişisel ve toplumsal hayatında büyük bir değişiklik meydana getirmiş, ona üstün bi...

Yazar: Sümeyye YILDIZ

Makale Kapak Resmi
EDİTÖR’DEN...

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) İslâm toplumunu inşa ederken,  insanı merkeze alan bir tebliğ metodu izlemiş, cinsiyeti esas almamıştır.  Eşrefi- mahlûkat olarak yaratılan insanın, ‘halifelik’ onurunu ...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Kapak Resmi
209 Aile Eki
Uygulamadan devam edin