Aranan Kategori: 206.Sayı

Kapak Resmi
206.Sayı
Makale Kapak Resmi
OKUMA VE YAZMA SERÜVENİ

Şehrin gürültüsü arasında yorgunluğumuzu atabildiğimiz yerlerden bazıları ya mesire yerleridir ya da kütüphaneler... Yavuz Bülent Bâkiler, her konferansında ve yazısında ısrarla evlerimizde kütüphane ...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
HAYATIN SON TADI: “ÖLÜM”

Allah baki, Onun dışındakiler ise fanidir. Ölüm; hayatın başında ve henüz doğum sırasında binlerce belirsizliği barındıran bir ömrün en belirgin tek gerçeği… Ölüm; oyun ve eğlence sanılan dünya hay...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
BATILILAŞMANIN MİLÂDI: “TANZİMAT”

Lale Devri’nde başlayan resmî seviyedeki ilk tanışma ve karşılaşma; Sultan III. Selim ve II. Mahmud dönemlerindeki yakınlaşma ve özenme girişimlerinin hâsıl ettiği zemin ve şartlar, Tanzimat sürecini ...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
SIFIRLA SONSUZ ARASINDA

Kulağa ezan okunuyor Bebek-ihtiyar arasında Ömür kumaşı dokunuyor Doğumla mezar arasında Vazgeçilemeyecek ne var? Doğmakla ölmek iki duvar Ömrümüz ağlamakla başlar Sürer yokla var arasında ...

Yazar: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
GELENEKSEL MARAŞ KONUTLARI (MİMARİ SÜSLEME ÖZELLİKLERİ)

Kahramanmaraş ili Dülkadiroğlu Belediyesi’nin Maraş Kültür Yayınları kapsamında yeni eseri daha yayınlanarak meraklılarının istifadesine sunulmuştur. Dülkadiroğlu Belediyesi bu sefer geleneksel Kahram...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
BİR SUFÎ FAKÎH: ZİLELİ MUHARREM EFENDİ

Muharrem Efendi, X/XVI. yüzyılda yaşamış saygın Osmanlı âlimlerinden birisidir. Asıl adı, Muharrem b. Ebi’l-Berakât Muhammed b. ‘Ârif b. Hasan’dır. 910/1504 tarihinde Zile’de doğmuştur. Bu sebeple dah...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
ÖMÜR ÇİZGİSİ

Ham meyveydim baharımda Olgunlaşmadan zarımda Dalımdan çok erken koptum Savruldum hayâlde, düşte Düştüğümde kor ateşte Yanan yüreğimi kaptım Rüzgâr esince ters yönden En arkaya geçtim önden...

Yazar: Ahmet Süreyya DURNA

Makale Kapak Resmi
MEHMET ÂKİF’İN VEFATI

Âkif’in İstanbul’a Dönüşü ve Vefatı Mehmet Âkif Ersoy, son Mısır seyahatinden İstanbul’a 1936 yılının Haziran ayında döndü. Aslında Mısır’a son gidişi bir seyahat boyutunu çoktan açmıştı. Zira bu s...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
HOCA SADEDDİN EFENDİ

Hoca Efendi diye ün kazanan, Hoca Sadeddin Efendi Yavuz Sultan Selim’in has nedimi ve yakını olan Hasan Can’ın oğludur. Sadeddin Efendi 1536 yılında Kanuni Sultan Süleyman devrinde İstanbul’da doğdu v...

Yazar: Muammer YILMAZ

Makale Kapak Resmi
VUSLAT SABAHINI GÖZLERKEN

Divan şiirinde âşık, her dem sevgiliyi görmek için uğraşır durur. Âşık, sevgilinin bir anlık kendisini göstermesi ihsanına nail olabilmek için her seferinde çeşitli zorluklara katlanır. Kimi zaman çek...

Yazar: Ömer Faruk YİĞİTEROL

Makale Kapak Resmi
SULTAN II. ABDULHAMİD HAN’DAN LOZAN’A “MUSUL MESELESİ”

Giriş Musul petrollerinin bulunduğu coğrafya Osmanlı dönemindeki idarî taksimata göre; 3 sancak (Musul, Kerkük ve Süleymaniye), 18 kaza, 25 nahiye ve 3 bin köyden oluşmaktadır. Birinci Dünya Savaşı ö...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN İRTİBAT İÇİNDE OLDUĞU ÜÇ TARÎKAT ŞEYHİ

İntizamlı ve itinâlı bir günlük hayata sahip olduğu söylenen Sultan II. Abdülhamid’in mütemâdiyen erkenden kalkıp gusül abdesti aldığı, sabah namazını kıldıktan sonra Kur’ân tilâveti ve evrâd-ı şerîfe...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
İMANI MUHAFAZA İÇİN CENAB-I ALLAH’TAN MAĞFİRET DİLEMEK

İnsan zaman zaman bilerek veya bilmeyerek hata yapmakta ve günah işlemektedir. Fakat insanı diğer canlılardan ayıran temel özelliklerinden birisi de hatasını anlayıp yaptıklarından pişman olması ve Al...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
“HİDÂYETTE” PEYGAMBERLERİN ROLÜ

Giriş: Hidâyetin Sözlük ve Terim Anlamları İslâm’ın ilk yıllarında Hz. Peygamber (s.a.v.)’a amcası Ebû Tâlip büyük destek vermiştir. Bu sebeple Peygamberimiz de amcasının inananların saflarına katılm...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
ULU HAKAN II. ABDÜLHAMİD HAN VE YILDIZ HAMİDİYE CAMİİ

Osmanlı’yı 33 Yıl Ayakta Tutan Ulu Hakan II. Abdülhamid Han Dört bir taraftan sömürgeci ve kapitalist Batı’nın kuşatmasına maruz kalan Osmanlı’nın son dönemleri bir hayli sancılı geçmiştir. Bu uzun ö...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
YAKUB-I ÇERHÎ EL-GAZNEVÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE -  Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Tam ismi Mevlânâ Yakub b. Osman b. Mahmud b. Muhammed b. Mahmud el-Gaznevî olan Yakub-ı Çerhî (k.s.), Afganistan’ın Kâbil ve Gazne şehirleri ar...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
ÖRÜMCEK KAFALILARIN GÜCÜ VE ÖRÜMCEĞİN YUVASI

Kur’ân, herkes anlasın ve iyi anlasın diye hayatın içerisinden örnekler verir. Kur’ân’ın bu örnekleri, herkesin her zaman görebileceği, ulaşabileceği ve anlayabileceği örneklerdir. Aşağıdaki âyette de...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

Dilberle dem berâber derd ü elem berâber Cân ten o dilber oldu bilmem ki nem berâber Mevlâ da yâr-ı Mecnûn Leylâ da yâr-ı Mecnûn Sahrâ da yâr-ı Mecnûn gezdikçe gam berâber Gül derdli gonca der...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
II. ABDÜLHAMİD HAN VE MANEVİYAT OCAKLARI

Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren tarîkatlara ve tasavvuf büyüklerine büyük ehemmiyet vermiş, saygı göstermiş, dualarını almak suretiyle bir manevî gücün arkalarında olduğunu bilerek hareket etmiş...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin