Aranan Kategori: 202.Sayı

Makale Kapak Resmi
AKIL VE ERDEM “TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL MUHAYYİLESİ”

Doç. Dr. İbrahim Kalın, kamuoyunun çok yakından bildiği, genç ve donanımlı bir akademisyenimizdir. Aktif ve aktüel konuların içinde koşan bir bürokrat aydınımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözcüsü ve...

Yazar: Ömer HİDAYET

Makale Kapak Resmi
AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ

Bu nasıl bir faslı-ı kader, Şam’daydın, Samsun’a gittin? Soyun Ebu Bekr’e erer, Ak Şeyhimiz, Akşemseddin… Çalışkanlık, ilim sende, Üstün zekâ, bilim sende, Hafız oldun yedisinde, Ak Şeyhimiz,...

Yazar: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
GENÇLER; NELERİ, NİÇİN OKUMALI?

Rabb’imizin gönderdiği hayat reçetemiz olan mübarek Kur’an-ı, en şerefli ve en güzel şekilde yarattığı insanı, eşsiz kâinat kitabı olan yeryüzü ve gökyüzündeki sayısız nimetleri, aklıselim, kalbi seli...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
BİR MİLLETİN UYANIŞI “YENİDEN İSTİKLAL”

Türk edebiyatı ile kültür, sanat, basın ve yayın dünyasının tanınmış 41 yazarı ve şairi, Mihrabad Yayınları’nın MTTB’de düzenlediği “Bir Milletin Uyanışı Yeniden İstiklal” Anma Programında bir araya g...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
SEVENİN VE SEVİLENİN AŞKIYLA

Aşk, muhabbet, sevgi… Hangisiyle ifade edersek edelim bu kavram, varlığımızın özü, yaratılışın gerekçesidir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in diliyle bize aktarılan şu hadis bunu belirtir: “Ben gizli bir haz...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
TATİL ANLAYIŞIMIZ

İnsanoğlu beden ve ruhtan müteşekkildir. İnsanoğlunun ihtiyaçlarını en iyi bilen Rabb’imiz gündüzü çalışmak ve geceyi de istirahat için yarattığını ve aynı zamanda dinlenmenin bedenin bir ihtiyacı old...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
HER ŞEY, YÜCE ALLAH İLE ANLAM BULUR

Her şey yok iken Yüce Allah var idi. Bu âlem ve cümle eşya yokluk denizinde yokluk elbisesi giymişken Rahman’ın kutlu eli onları eşsiz kudretiyle varlık denizinde izhar etti. Ancak eşyanın bu zuhuru, ...

Yazar: Mürsel GÜNDOĞDU

Kapak Resmi
202.Sayı
Makale Kapak Resmi
KAPİTALİST SİSTEME ALTERNATİF: İSLÂMÎ FİNANS

İnsanı emir ve yasaklarının muhâtabı kılan Allah onu iyiye ve kötüye meyilli olarak yaratmıştır. Dünyanın imtihan yeri, insanın da imtihana giren varlık olması bunu gerektirir. Dünya, yer altı ve yer ...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
SÛFÎ VE MANEVÎ HAREKET İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI TOPRAK (K.S.) ÖRNEĞİ

Sûfîler zaman zaman tembellik veya çevrelerine duyarsızlıkla itham edilseler de meselenin özüne insafla bakıldığında durumun hiç de öyle olmadığı görülecektir. Tasavvufî sistem, sûfîyi/dervişi ömür bo...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
İMANIN BİR GÖSTERGESİ OLARAK “ŞEHİTLİK”

İman-küfür, hak-bâtıl mücadelesi, ilk insanla birlikte başlamış ve kıyâmet gününe kadar da devam edecektir. Bu sebeple Müslümanın bakış açısına göre hayat, iman ve cihattan ibarettir. Cihat, kişinin f...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

Arz-ı hâlimdir sana bu ey vefâlı kâmkâr Bakmayıp noksânıma eyle kabûl ey nâmdâr Derd-i aşkın bende-i bî-çâreye yâr olalı Aklımı yağmaladı fikrimi kıldı târumâr Ta’ne-i ağyâr ile cânım usandı c...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Uygulamadan devam edin