1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: Kitaplık

Makale Kapak Resmi
MUTLULUK VEREN BİLGİ RASÛLULLAH’A ÖVGÜ

Yusuf Has Hacip tarafından XI. yüzyılda yazılmış, Türk dili, edebiyatı ve kültür tarihinin önemli kaynaklarından olan Kutadgu Bilig, Mutluluk Veren Bilgi anlamına gelmektedir. Yusuf Has Hacip tarafınd...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
HER DEM TAZE BEYİTLER

Her Dem Taze Beyitler Vedat Ali Tok’un uzun yıllardan beri yaptığı berceste beyitlerin açıklamasından oluşan bir kitap. Yazarın daha önce de “Bercesteler Arasında” ismiyle benzer bir çalışması vardı. ...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
KADIN GÖZÜYLE 15 TEMMUZ “BAYRAĞIMIZI, ABDESTİMİZİ ALIP ÇIKTIK”

Aziz Türk milleti kendi tarihini şanlı kahramanlık destanlarıyla yazmıştır. Milletimiz, en son destansı mücadelesini 15 Temmuz 2016 gününün karanlık ve puslu gecesinde verdi. Bu milletin “Peygamber Oc...

Yazar: Editör

Makale Kapak Resmi
MÜBÂREK VAKİTLER

Allah’ın yarattığı her şey mübârektir. Ancak tüm yaratılmış şeyler içinde bazı vakitler ve mekânlar tüm yaratılanlara nazaran daha fazîletli ve üstündür. Bunlar içinde bizlerin doğrudan temasta bulund...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
TÜRKİYE SELÇUKLULARI

Önce Ortadoğu’da egemenlik kurdular, sonra Anadolu’ya yöneldiler. Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu’nun kapılarını Türklere açtılar. Bir yanda köklü bir imparatorluk olan Bizanslılarla mücadele et...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Kediname

Bu ay ki sizlere tanıtmaya çalışacağımız kitap ve yazılarını dergimizde zaman zaman paylaştığımız Mehmet Nuri Yardım’ın Kediname adlı eseri... Eser, insanları sevdiği kadar hayvanları da seven yazarın...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Tasavvufa Giriş

"Tasavvufa Giriş", adı üzerinde bir giriş kitabı. Tasavvuf nedir, nasıl bir ilimdir ve hatta bir ilim midir, bugünün insanına neler söyler, sorularının cevaplarını arayan, bu soruları soranlarla söyle...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Tebessüm ve Tefekkür

Dursun Gürlek'in Tebessüm ve Tefekkür adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Dursun Gürlek'in Tebessüm ve Tefekkür adlı kitabı Timaş Yayınları etiketiyle okurların beğenisine sunuldu. Tebessüm ve Tefe...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Fütûhât -Gönüllerin ve Mekânların Fethi-

Dergimiz yazarlarından Resül Kesenceli hocamızın Fütûhât -Gönüllerin ve Mekânların Fethi- adlı kitabı Nasihat Yayınları tarafından neşredildi. Yazarımızın, çoğunluğunu dergimizde muhtelif zamanlarda k...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin (k.s.) Gönül Zaviyesi

Musa Tektaş’ın, “Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin (k.s.) Gönül Zaviyesi” isimli son eseri Nasihat Yayınları tarafından neşredilerek okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Eser, yazarın Somuncu Baba ...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Otağ III

“Ey Allah’ım, sana müvekkil oldum ve bu cihatla sana yaklaştım, senin katında secdeye kapanıyor ve yalvarıyorum. Bu sözlerim, gerçek duygularımı ifade etmiyorsa beni yanımdaki yardımcılarımı ve askerl...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Barbar Modern Medenî (Medeniyet Üzerine Notlar)

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın sözcüsü, değerli akademisyen İbrahim Kalın Bey’in, ‘Barbar Modern Medeni (Medeniyet Üzerine Notlar)’ adlı kitabı raflarda yerini aldı. Bu kitap, sanki y...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Sahabe Hatıraları

Elif Erdem, Hale Şahin ve Rukiye Aydoğdu Demir tarafından hazırlanan Sahabe Hatıraları isimli kitap, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları tarafından yayımlandı. Sahabe-i kiram efendilerimizin örnek ya...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Sinirli Anne Babaların Akıllı Telefonla İmtihanı

Eğitimci-Yazar M. Emin Karabacak ve İlahiyatçı-Yazar Mustafa Karabacak’ın birlikte hazırladıkları ‘Sinirli Anne Babaların Akıllı Telefonla İmtihanı’ kitabı okurlarla buluştu. Ensar Neşriyat’tan çıkan ...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Selçukluların Haçlılarla İmtihanı

‘Selçukluların Haçlılarla İmtihanı’ kitabı, 1096 yılında başlayan Haçlı Seferleri’nin günümüzde de farklı şekillerde düzenlendiğini ve bugün yaşananları tam olarak anlayabilmek için hikâyenin başını i...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Mutluluğun Kazanılması

İnsan, yaratılmışların en yücesi olması nedeniyle bütün mevcudatın özelliklerini belirli yanlarıyla içinde barındırır. Bu sebeple de, ehl-i irfan tarafından “küçük kâinat” olarak nitelendirilir. Peki,...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
BASINDA ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ (K.S.)

Nasihat Yayınları’ndan yepyeni bir eser… Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri hakkında 1960 yılından itibaren basın mecrasında yer alan haberler ve yazılar, H. Hulûsi Ateş Şeyhzadeoğlu Özel Kitapl...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
BİLİM TARİHİ SOHBETLERİ

Bilim Tarihi Sohbetleri, dünyaca ünlü âlimlerden Fuat Sezgin’le yapılan röportajların derlendiği bir çalışma. Bu kitabı hazırlayan Sefer Turan’ı da bu vesileyle tebrik etmek gerekir. Biz bu röportajla...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
TÜRKÇEYE ADANIŞ

Hüseyin Movit bütün unvanların üstünde bir mevkie sahiptir ve Türkçenin Türkiye’deki hakiki koruyucusudur. Onun bir ‘alaylı’ olarak dilimize sahip çıkması sadece bir aydın sorumluluğu değil, aynı zama...

Yazar: Mehmet Nuri YARDIM

Makale Kapak Resmi
15 TEMMUZ DİRENİŞ ŞİİRLERİ ANTOLOJİSİ

15 Temmuz gecesinde yaşananları birçok şairimiz şiirleriyle dile getirmiştir. Cevat Akkanat bu şiirlerden bir kısmını “15 Temmuz Direniş Şiirleri Antolojisi” adı altında kitap haline getirip okuyucunu...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
ŞU İMAM HATİPLER KİTABINDA “DARENDE İMAM-HATİP LİSESİ”

İmam Hatip Okullarının ilk örnekleri Osmanlı Devleti’nin son dönemine dayanmaktadır. 1912 yılında genel eğitim yapan medreselerden farklı olarak Tevcihi Cihat Nizamnameleriyle vaizler yetiştirmek amac...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL DOSTLARININ DİLİNDEN HATIRALAR

Nasihat Yayınları’ndan bir güzel eser daha! “Gönül Dostlarının Dilinden Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.) Hamid Hamideddin Ateş Efendi”... Musa Tektaş’ın kaleme aldığı eser, Hulûsi Efendi Hazretler...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE BATTALGAZİ HİKÂYELERİ

Asıl adı Cafer olan “Seyyid Battal Gazi” kaynaklara göre VIII. yüzyılda Emevîler devrinde Malatya’da doğmuş, vefatına kadar Malatya’da yaşamış, son gazasında Eskişehir yakınlarındaki bugün kendi adını...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
SULTAN ABDÜLHAMİD’İN SIRDAŞI TAHSİN PAŞA’NIN YILDIZ SARAYI HATIRALARI

Tahsin Paşa, Osmanlı tarihinin hakkında en çok konuşulan padişahlarından Sultan II. Abdülhamid’in 14 yıl Mabeyn Başkâtipliği/Özel Kalem Müdürlüğünü yapmak suretiyle onun en yakınında bulunmuş bir kişi...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
TASAVVUF VE NAKŞBENDÎ MÜCEDDİDÎ HÂLİDÎ BÜYÜKLERİNİN MENKABELERİ

Nasihat Yayınları tarafından yeni bir eser daha siz okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Esere kaynak teşkil eden defter, Sâdât-ı Kiram’dan Tokatlı Mustafa Haki Efendi Hazretleri’nin oğlu Mehmed Bah...

Yazar: Yusuf HALICI

Uygulamadan devam edin