1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: Divan-ı Hulûsi

Makale Kapak Resmi
KIRK DOKUZUNCU HUTBE

Ey Cemâat-i Müşlimîn! İslâm dini insanların muaşeretlerine, yani birbirleriyle görüşüp konuşmalarına, medenî ve içtimaî bir halde yaşamalarına büyük bir ehemmiyet vermiştir. Müslümanların muaşer...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

1. Kalk ey gönül feryâda gel vakt-i seher vakt-i seher Mahbûb-ı aşkı yâda gel vakt-i seher vakt-i seher 2. Uykudan uyan eyle zâr maksûdunu isteyü var Vere murâdın Kirdigâr vakt-i seher vakt-i seh...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Uygulamadan devam edin