Aranan Kategori: Hutbeler

Makale Kapak Resmi
SEKSENSEKİZİNCİ HUTBE

“Göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. O’nun katındakiler ne ona ibadetten çekinir (ve büyüklenir) ne de yorgunluk (ve bıkkınlık) duyarlar. Hiç ara vermeksizin gece gündüz tespih ederler.” (Enbiyâ,...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
KIRKALTINCI HUTBE

Muhterem Cemâat-i Müslimîn! Cenâb-ı Hakk, büyük kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” buyurmaktadır. Elbette bilenlerle bilmeyenler bir olmaz. İsterse küçük bir köy...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
YİRMİALTINCI HUTBE

Cemâat-i Müslimîn! Cenâb-ı Hakk, Kur’ân-ı Kerîm’inde buyuruyor ki; “Allah’ın sana verdiği kuvvetlerle âhiretini ara, âhiret için çalış, üzerine farz olan ibâdeti hakkıyla îfâ et, vazîfe-i dîniyyeni g...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Uygulamadan devam edin