1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: İlim ve Hayat

Makale Kapak Resmi
ÖRGÜSÜNÜ BOZUP DURAN KADIN

Hayat düsturumuz Kur’ân, verilen sözlerin yerine getirilmesini anlatırken ipliğini eğirip ören ve örgüsünü bozan bir kadından bahseder: “Ahidleştiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ı k...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
CEHENNEME ODUN TAŞIYAN KADIN: ÜMMÜ CEMÎL

“Ebû Leheb'in elleri kurusun; kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da alevli bir ateşe girecek. Hem de boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde, bir od...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
DİNİ UĞRUNA HİCRET EDEN KADIN: ÜMMÜ KÜLSÜM BİNT UKBE

Hicretin altıncı senesinde Peygamberimiz bir grup ashâbıyla birlikte umre yapmak üzere Medîne’den Mekke’ye doğru yola çıktı. Mekke yakınlarında Hudeybiye mevkiine geldiklerinde müşrikler, şehre girmes...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
SESİNİ ALLAH’A İŞİTTİREN KADIN: HAVLE HÂTUN

Tartışma anlamına gelen Mücâdele Sûresi’nin ilk âyetlerinin inişi ile ilgili kaynaklarımızda anlatılan şu rivâyetler, Müslüman kadının İslâm anlayışı, dinini öğrenme kararlılığı ve aile yuvasını yaşat...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
FİR’AVUN’A RAĞMEN ALLAH’A İNANAN KADIN: HZ. ÂSİYE

Fir’avunların sarayında mü’min olmak zorlu bir iştir; zorlu ortamlarda imanın bedeli ağırdır, mükâfatı da fazladır. Ancak inanmak, en zor şartlarda ve zorlu ortamlarda bile yapılamaz şey değildir. İns...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
EVİNDE ÇALIŞAN EV HANIMI

Karı-koca, sınav dünyasında birbirlerine yardımcı olan, hayırlı işlerinde birbirlerini tamamlayan, birbirlerine destek çıkan iki kahramandır. Karı-kocanın aynı gâye doğrultusunda hareket etmeleri uyum...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
PEYGAMBERE EŞ OLMAK YETMEZ, YARATICIYA KUL OLMAK GEREK

Hayat kitabımız Kur’ân bize çarpıcı örnekler sunar. Kur’ân’ın verdiği örnekler, gerçek hayatta yaşanmış, her zaman da benzerinin yaşanması söz konusu olan canlı örneklerdir. Verilen bu örnekler iyiler...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Cennet Nimetlerinden Bir Meyve: Nar

Kur’ân-ı Kerim’de nar meyvesi için ‘rummân’ kelimesi kullanılır ve üç âyette geçer. Bunların ikisinde dünya nimetleri içerisinde, birinde ise cennet nimetleri sayılırken nar zikredilir. Âyetler şöyled...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Zeytin Hakkı İçin!

Yüce Rabb’imiz, varlıklar için çok önemli olan şeylere yemin ederek onlara dikkat çeker ve onların kıymetini bilmemizi ister. Onlardan biri de zeytin nimetidir. “İncir ve zeytine and olsun…”1 Bu âyeti...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Üzerine Yemin Edilen ve Bir Sûreye İsim Olan Bir Nimet: “İncir”

Yemin, genellikle söylenen sözün, verilen haberin doğruluğunu desteklemek için, muhâtabı bu konuda iknâ etmek için yapılır. Ortada söyleneni inkâr söz konusu ise yemine ihtiyaç duyulur. Hatta bazen ye...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Dünya ve Âhiret Nimetlerinden, Meyvelerin Sultanı: “Üzüm”

Üzüm, insanlığın tarih öncesi çağlardan beri istifâde ettiği çok önemli nimetlerden biridir. Kutsal Kitabımızda üzüm anlamına gelen ‘ıneb kelimesi iki defa, çoğulu olan a’nâb dokuz defa olmak üzere to...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Düşünce Dünyamızı Hurma İle Tatlandırmak

Hayat düsturumuz Kur’ân, mesajı herkes tarafından kolayca anlaşılsın diye hayatın içinden örnekler verir. Onda ilk muhâtaplar başta olmak üzere, herkesin kolayca ulaşabileceği hayvanlar ve bitkiler dü...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
MÛCİZELERLE GELEN DERSLER

Hakîm olan Yüce Allah’ın kelâmı hikmet kaynağı Kur’ân’da geçen her kelime ve anlatılan her konu önemlidir. Onların hepsi sayısız hikmetlerle doludur. Onda zikredilen hiçbir şey boşuna değildir. Onda g...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
SİHRE KARŞI MÛCİZE: ÂSÂ-YI MUSÂ

Yılan, eskiden beri insan hayatında yeri olan bir hayvandır. Hilekâr ve öldürücü bir sürüngen olarak bilinir. Hem karada hem denizde yaşayan, binlerce çeşidi olan bir hayvandır. İki bin yedi yüz kadar...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
KİMSEYE GÖNÜL KOYMADAN GÖNLÜNÜ ORTAYA KOYANLAR

Gönül adamı olabilmek için, kimseye gönül koymadan gönlünü ortaya koymak gerekir. Elbette Rabb’in yolunda ilerlemek zorludur. Cennete giden yollar, nefsin hoşlanmayacağı bir kısım zorluklar ve engelle...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
İSTEYEN DE ÂCİZ, İSTENEN DE!

Temsil, teşbih, örnekleme edebî sanatlardan olup hem sözün güzelleşmesini sağlar hem de anlamayı kolaylaştırır. Sonsuz merhamet ve lütuf sahibi olan Allah, kitabını kullarının zevkle okumaları ve kola...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
İNSANIN BALIKLA SINAVI

Bir âyetinde Yüce Rabb’imiz şöyle buyurur: “Göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan türetip-yayması O’nun âyetlerindendir. Ve O, dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendi...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
DOĞRULUĞU EĞRİLİĞİNDE OLAN BİR HAYVAN: “DEVE”

Kur’ân-ı Kerim’de insanların en fazla kullandığı evcil hayvanlar olan deve-sığır ve davar cinsini ifade eden ‘enâm’ kelimesi 26 yerde geçmiştir. Bunun yanında çeşitli isimleriyle deve ayrıca 22 kere t...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
ARI VE BAL ÂYETLERİNİ OKUYUP DÜŞÜNMEK

Balarısı anlamına gelen nahl, bir Kur’ân sûresinin adıdır. Nahl, “bağış-hediye” demektir. Bal arısının ürettiği bal, insan için en güzel bağış ve hediye olduğu için ona bu isim verilmiştir. Bu sûrede ...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
İMAR İÇİN YIKIM: KURTULUŞ İÇİN DELİNEN GEMİ

Kehf Suresi’nde anlatılan Hz. Mûsâ’nın, ‘kendisine Allah katından rahmet ve ilim verilmiş bir kul’ ile olan yolculuğunda, ‘bindikleri gemiyi delivermesi’ de oldukça dikkat çekicidir. Olay kısaca şöyle...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
ÖLMESİ, YAŞAMASINDAN HAYIRLI OLAN ÇOCUK

Çocuk, insanın gönül meyvesidir, göz aydınlığıdır. Çocuk, insan neslinin devam etmesini sağlayan ve ölümlü insanın ölümsüzleşme tutkusunu kısmen gerçekleştiren şeydir. Bu itibarla çocuk hem temelimiz,...

Yazar: Ali AKPINAR

Uygulamadan devam edin