1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 275.Sayı

Kapak Resmi
275.Sayı
Makale Kapak Resmi
Balkanlarda İslâm’ın Sembolü: Camiler ve Tekkeler

Balkanlarda İslâm’ın yayılıp neşvü nema bulması birincisi Kur’ân ve cami merkezli ikinci olarak ise tasavvuf ocakları vasıtasıyla olmuştur. Yüce kitabımız Kur’ân’ın ve hadis-i şeriflerin oluşturduğu a...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsi: Sâkiyâ mest-i gamım bâde-i gülfâmı getir

1. Sâkiyâ mest-i gamım bâde-i gülfâmı getirHicr-âlûde-demim ol câm-ı fercâmı getir2. Öpdürüp sâgarın ağzın sürâhîden mey sunTerk-i yâd-ı gam edip zevk ile eyyâmı getir3. Sana tâ‘at yeter ey sâlik-i me...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Ufuk Peygamberinin Ümmet Şuuru

Yüce Allah’ın son mesajı Kur’ân ve son peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) ile bir kez daha yenilediği İslâm dini, bütün zamanları ve bütün coğrafyaları kuşatan evrensel bir dindir. Onun kitabı ve Peygam...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Şiir: Taşa Düşse Taşı Oyar Bu Feryat

Her saat, her yerde ezilen bizsek,Haince mezarı kazılan bizsek,Kanunu, töresi bozulan bizsek,Günden güne katmerleşen öç bizim,Hesabını soramazsak suç bizim!Taşa düşse taşı oyar bu feryat,Şafağı al kan...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Balkan Tekkelerinde İlmî Hayat

Balkanların fethi sürecini başlatan Osmanlı Devleti, Balkanlarda kalıcı olabilmek için sadece siyasî ve askerî kuvvetlerin yeterli olmayacağını yakından anlamıştır. Fetihlerin kalıcılığını sağlamak, B...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Kültür ve Edebiyatımızda Balkanların Yeri ve Önemi

- “Balkan” kelimesi nereden geliyor, “Balkanlar” deyince aklımıza hangi coğrafya gelir? “Balkan” kelimesi bu coğrafyaya uzun bir tarihî zaman aralığında göç eden Türklerin armağanıdır. “Balkanlar...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Evlilikleri Kolaylaştırın, Zorlaştırmayın!

İslâm’da Evliliğin Hükmüİslâm’da evlilik “nikah” akdiyle yapılır. Nikâh, evliliğe karar vermiş on sekiz yaşından büyük; sağlıklı, fizyolojik, psikolojik, biyolojik açılardan evlenme liyâkat ve ehliyet...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Hayâli Güzel Olanın Hâli de Güzel Olur

Hayal, düşüncenin en temel kurucu öğesi olmakla birlikte, aynı zamanda âlemin de bir öğesidir. İslâm düşünürlerinden İbnü’l-Arabî’ye göre hayal, “epistemolojik düzeyde, en sınırlı anlamıyla, duyu­lar ...

Yazar: Ensar SAKİN

Makale Kapak Resmi
Sarı Saltuk-Saltuknâme ve Balkanlardaki Ruh

Hoca Ahmed Yesevî’nin hikmetleriyle İslâm’ı anlatmak adına Buhâra’dan yola çıkan, Anadolu’nun ayakta kalmasını sağlayarak Bursa’da duraklayan alperen dervişlerin bayrağını Balkanlara taşıyan alperen b...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
Mostar Köprüsü’nden Bakınca Görülenler

Dünden Bugüne Tarihî Süreçte Boşnakların SerencamıBosna-Hersek,  Avrupa'nın güney doğusunda Balkanlar olarak bilinen kadim coğrafyada tarih boyunca değişik etnik ve dinî grupların ikamet ettiği b...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Hayattayken Ölüm Gerçeğiyle Yüzleşmek

Küçük yaşlardayken yaşlı amcaların konuşmalarını dinlerdik. Yaşadıkları hayattan bir şey anlamadıklarını, geçmişi sanki yaşamamış gibi hissettiklerini, her şeyin bir rüya gibi geçip gittiğini söylerle...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Hâşimî Emîr Osman Efendi ve Kutbiyye Risalesi

Bayrâmî-Melâmî geleneğinin önde gelen isimlerinden olan Hâşimî Emîr Osman, XVI. yüzyılda faaliyet yürütmüş sûfîlerdendir. Hâşimî, döneminin şartları içerisinde görüşlerini bir usûl dâiresince serdetme...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Maraş Savunması’nın Delifişek "Vezir Hocası" Mehmed Alparslan

Maraşlı Müderris Mehmed Alparslan Efendi, halk arasında “Vezir Hoca” ya da “Vezir Fakı” olarak bilinirdi. O belki de, hocaların ve sarıklı mücahitlerin “veziri” idi.1883’de Maraş’ta doğdu. Aslen Cerit...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Şiir: Tuna Ufuklarında

Dilde tekbirle yürür nice kahraman nefer,Hudutlar ötesine başladı kutlu sefer.Rüzgârları biçerken kır atların yelesi,Hilâli selamlıyor sanki Çimpe Kalesi.Yaslandık Rumeli'nin asırlık çınarına,Kurduk o...

Şâir: Ahmet Sami BENLİ

Makale Kapak Resmi
Şiir: Evlad-ı Fatihan

Helal lokma yedim, mayam bozulmaz;Serapa bir iman bendedir bende.Gönül coğrafyama sınır çizilmez,Şühedaya meydan bendedir bende.Mostar Köprüsü’nde kadim bir taşım,Tarihlere sorma, bilinmez yaşım.Neler...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Kahraman Bir Sima; Ebû Müslim Horasanî

Ebû Müslim Horasanî; çocukluk ve ilk gençlik yıllarını, Emevî karşıtı siyasî ve sosyal faaliyetlerin merkezi konumundaki Kûfe’de geçirmiştir. Başarılı, zeki, cesaretli, atılgan, kendine güvenen, istik...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Şiir: Balkan ve Evlâd-ı Fâtihân

Yahyā Kemâl Beyatlı, fetihleri, "Her yaz şimāle doğru asırlarca bir koşu..." diye anlatırFetihlerden sonraki geri çekilmeyi dile getirdiği Açık Deniz'de okuru ağlatırKendi hayat hikâyesiyle Devlet-i A...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Osmanlının İzinde

Budin de sonbahar bir başka güzel,Mevsimler yüklenir güzün üstüne,Gül babada ağlar ebetle ezel,Tuna'da şiirler hüzün üstüne...Nice civan yaprak olmuş sellere,Tekbir sesi sinmiş esen yellere,Bırakmamış...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Allah’a Yardım Etmek

Allahu Teâlâ, Muhammed sûresi 7. âyette şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı sâbit kılar.”Yüce Allah, bu âyet-i kerîmede “Allah’...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Yıkıntıların Ardında Şehir

Malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz Şubat ayında büyük bir deprem yaşamıştık ve içinde olduğumuz Malatya ile beraber Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman çok şiddetli bir şekilde bundan etkilendi. Diğer şehir...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Mezar Bile Dar Değil

Bütün yüküm şu çantanın içindeBen dünyaya, dünya bana yâr değilDeprem olmuş inanılmaz biçimdeİçin dökmek bir yiğide ar değilYıllar yılı dostum oldu saz benimSitem benim, cilve benim, naz benimİçim dök...

Yazar: Şükrü ÜNAL

Makale Kapak Resmi
Şefkat ve Şefaat

1809 yılında İstanbul’da doğan Şeref Hanım, Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Osman Selâhaddin Dede’nin müridlerindendir. Şiirlerinden hareketle hiç evlenmediği anlaşılan Şeref Hanım, 1861 yılında vefat et...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Kitaplık: Kur`an`da Karakter İnşası

Modern çağda ulvi yönelişini kaybeden insan, tarihte yaşanan cahiliye devirlerini aratacak derecede özünden kopmuş, Yüce Yaratıcı`nın bahşettiği erdemleri elinin tersiyle bir kenara itmiş, süfli hedef...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Hakikati Arayanlar İçin Kılavuz

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir sünnetini ihya etmek bazen çok güzel hayırlara vesile olabiliyor. Bilindiği gibi ziyaretleşmek hem güzel bir sünnet hem de bereketli bir geleneğimizdir. Sünnete itt...

Yazar: Aydın BAŞAR

Uygulamadan devam edin