1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 271.Sayı

Kapak Resmi
271.Sayı
Makale Kapak Resmi
Fethin Nişânesini Koruma Arzusu

Büyük Türk tarihine bakıldığında İstanbul'un fethinin en mühim hadiselerinden biri olduğu açıkça görülür.  Bu fetihle Osmanlı orduları Avrupa’yı fethe yönelmiştir. Ortaçağ kapanmış, Yeniçağ insan...

Yazar: Kemal DEMİR

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsi: Beni tan etme ey dil

1. Beni ta‘n etme ey dil yâr ile yârânlığım vardırSer-i kûyunda anın bir gece mihmânlığım vardır2. Muhâl sevdâya düşdüm sevdiğim sevdâ-yı zülfünleBeni ma‘zûr tut [kim] gör ne perîşânlığım vardır3. Gül...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Rüyasını Görenler Büyük Fetihlere Nâil Olurlar

Fetih, “açma, başlama, başlatma” anlamlarına gelir. Bizim Hayat Kitabımızın bir bütün olarak ilk inen ve Mushaf’ın en başında olan sûresi Fâtiha Sûresi’dir. “Açan” anlamına gelir ve Kitabımız o kutlu ...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
İstanbul’un Fethiyle Gerçekleşen Aşk, İlim, Teknoloji ve Sabır Cihadı

Fetih; coğrafî açılımın ötesinde kafaların, kalplerin ve müesseselerin İslâm’a açılmasıdır. Fetihle gerçekleşen açılım ancak Hak adına olur. Hak’tan halka açılımın bir diğer ifade biçimidir. Peygamber...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Mehmet Nuri Yardım ile Mülakat: İstanbul'un Fethi ve Ayasofya

İstanbul’un Fethi dünyanın en büyük hadiselerinden birisi. Fatih Sultan Mehmed bu fetihle hem Hazret-i Peygamberin müjdesine mazhar olmuş hem de Osmanlı’nın cihanşümul olmasına öncülük etmiştir. Ve Fa...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Sosyal Medya Ahlâkı

Ahlak kavramı; “seciye, tabiat, huy” gibi anlamlara gelir.   Ahlakın konusu, iyi ve kötü insan davranışlarıdır. Allah her insanı iyi ve kötüyü algılayacak bir kâbiliyette yaratmıştır. Dinî b...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Şiir: Gülistan İstanbul

İçimde fırtına, dışımda bora;İstanbul diyerek düştüm yollara.Yollarım bir ayaz, zehir zemberekYolları çözmeye bir şiir gerek.“Gülistan”dan bahsedince ayaza,Bir anda kara kış, çevrildi yaza.Bahar bahar...

Şair: Yusuf DURSUN

Makale Kapak Resmi
Mahşerde Mahcup Olmamak

Yaratılıştaki Yüz Güzelliğini Koruyarak Mahşerde Mahcup Olmamak İçinde yaşamış olduğumuz şu âlemde, yaratılmış olan bütün güzellikler Cenab-ı Hakk’ın ilâhî güzelliğinin bir yansımasıdır. Çünkü gü...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Kudüs Üzerine

Elbette ki şehirler sadece taş ve toprak parçasından ibaret değildir. Bazı şehirler oldukça derin manevî bir güç ve anlam dünyasına sahiptir. Şehirlere bu minvalde bakıldığında Müslümanların ilk kıble...

Yazar: Oğuzhan AYDIN

Makale Kapak Resmi
İstanbul’un Fethinin 570. Yılında Ayasofya Camii

Fetih Hakkı ve Sembolü Olarak Ayasofya29 Mayıs 1453 tarihi, bizim açımızdan karanlık bir devrin batışını, yepyeni ve aydınlık bir devrin müjdesini fısıldar kulaklarımıza. Bu tarih, Osmanlı’nın muhteşe...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Duâyı Hayatın Merkezine Koymak

Bazen öyle daralır, öyle sıkışırız ki; sığınacak, derdimizi dökecek ve gözyaşlarımızı yanında rahatça akıtacağımız biri ararız. Böylesi durumlarda en rahat sığınacağımız, sıkıntımızı rahatça arz edebi...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Hüsâmeddîn-i Ankaravî ve Melâmî Neşvesi

Hüsâmeddîn-i Ankaravî, Bıçakçı Ömer Dede (ö.880/1475) tarafından kurulan Melâmiyye-i Bayrâmiyye olarak bilinen ikinci devre Melâmî şeyhlerindendir. Burada Ayaşlı Bünyamin (ö.926/1520), İsmail-i Ma’şûk...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Cihan Bî-Can Muhammedsiz

Cihan Bî-Can Muhammedsiz (Dede Ömer) Rûşenî  (?-1487)Ey risâlet bûstânında hırâmân serv-kadVe’y nübüvvet ravzasında yâsemen-bû lâle-hadAdı Ahmed bî-adeddür yâ Nebîyullah VelîSen bir Ahmed’si...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Şiir: İslâm Baharı

Fetih ruhu dirildi,Açıldı Ayasofya.Paslı zincir kırıldı,Açıldı Ayasofya.Melekler pervaz eder,Mü’minler niyaz eder;Dağılsın hüzn ü keder,Açıldı Ayasofya.Esti rahmet rüzgârı,Geldi İslâm baharı;Fâtih’in ...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Ayasofya’nın Sırları ve Gizemleri

Evliya Çelebi XVII. yüzyılda İstanbul’u Seyahatname isimli eserinde anlatırken Ayasofya’nın Sırları ve gizemlerini yazmıştır. Biz de bu eserde anlatılanları bu yazımızda ifade etmeye çalışacağız.Seyah...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Nimetlerin En Üstünü Akıl

Allahu Teâlâ, Enfâl Sûresi 22. âyette şöyle buyurmaktadır:“Şüphesiz ki, Allah katında canlıların en şerlisi, ilâhî gerçekleri düşünüp anlamayan o sağırlar ve dilsizlerdir.”[1]Bu âyet-i kerimede Yüce A...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Bu Dünyadan Yol Görünür Öteye

Dünya, sonsuzluk diyarına giden yolun bir yerinde dinlenmek, biraz nefes almak için kurulan bir konak, bir menzil, bir kervansaray. Yolcu konar, ihtiyaçlarını görür, dinlenir, sonra yoluna devam eder....

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Depremde Enkazda Yitenler

Asrın felaketi olarak kayıtlara 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04.17 geçti. O zamandan bu yana on bir şehrimizde büyük zorluklar yaşanmaya başladı. Ama özellikle Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve ...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Müslüman Denizci Ahmed İbni Mâcid

Vasco Da Gama’nın Rehberi Müslüman Denizci: Ahmed İbni MâcidPortekizli denizci Vasco da Gama (1469-1524), Portekiz kralı I. Manuel tarafından Doğu’nun hazinelerine ve Hindistan’a ulaşmakla görevlendir...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Kitaplık: Niksarlı Şeyh Hacı Ahmet Efendi

Tokat ilimizin tasavvuf hayatındaki önemli kişilerinden olan Hacı Ahmet Niksârî Hazretleri’ni tanıtan ve Dr. Muhammed Yusuf Akbak tarafından hazırlanan “Niksarlı Şeyh Hacı Ahmet Efendi (k.s.)” adlı es...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
Ben Yenildim Diyebiliyor muyuz?

Kur’an da bildirildiğine göre, kavmi kendisini yalanlayınca Hazreti Nuh (a.s.) Allahu Teâlâ’ya sığınmış ve “Ennî mağlubun fentesır/ Ben yenildim yardım et.” diyerek tazarru ve niyazda bulunmuştu.[1] H...

Yazar: Aydın BAŞAR

Makale Kapak Resmi
Gönüllere Talip Olalım

Dünya gelip geçici, önemli olan ebedî hayata hazırlanmaktır. Mal, mülk, mevki, makam, para, pul, şan şöhret bizi aldatmasın. Önemli olan, Hak yolunda gerçek mü'min olarak yaşayarak gönül insanı olmaya...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
Şiir: İstanbul Mesnevîsi

Fethini müjdeleyen Muhammed Mustafā'dır"Bir taşına bütün bir Acem mülkü fedādır"Hangi şehir hakkında bunca şiir yazılmış?Efendisi, Türkçesi, gönüllere kazılmış?İçinden deniz geçen, dünyâdaki tek şehir...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Şiir: Mescid-i Aksâ

Her mü'minin gözündenBirer damla yaş aksaZincirleri kökündenSöker Mescid-i AksaUtanırız Ömer'denYüzümüz kalkmaz yerdenHer mü'min, peygamberdenEmânet diye baksaBu kutlu belde içinCan verdi nice mü'minK...

Yazar: Mahmut NACAR

Uygulamadan devam edin