Aranan Yazar: Mahmut YEŞİL

Makale Kapak Resmi
HULÛSİ EFENDİ'NİN İNSANLIĞA NASİHATI

Nasîhat manzûmesinin en dikkat çeken yönlerinden birisi¸ bütün insanlığa seslenmesi ve Allah Teâlâ’nın yarattığı her canlının ıslahının hedef olarak seçilmesidir. Her beyitte¸ bazen her mısra...

Yazar: Mahmut YEŞİL

Makale Kapak Resmi
RASÛLULLAH (S.A.V)'I SEVMEK İMANDANDIR

Bu başlık büyük hadis imamı Buhârî'nin meşhur eseri "el-Câmiu's-Sahîh"in ikinci bölümü "Kitabu'l-îman"dan bir babın adıdır.1 Aslında başlıkta ifade edilen muhteva¸ bir insanın Müslüm...

Yazar: Mahmut YEŞİL

Makale Kapak Resmi
RASÛLULLAH (S.A.V)'I SEVMEK İMANDANDIR

"Peygamberimizin hadislerini ve bu konuyla ilgili yazılmış kıymetli eserleri çok okumalı¸ ayrıca Yüce Rabbimizi ve Sevgili Habibimizi tanıyan ilim ve gönül ehli kimselerle birlikte olmaya ...

Yazar: Mahmut YEŞİL

Uygulamadan devam edin